Case: CAMPUS VAXHOLM INREDD FÖR NATURLIGA MÖTEN

CASEFAKTA

KUND:

Vaxholms Stad

ARKITEKT:

LLP Arkitekter, Inredning Cedervall Arkitekter

PROJEKTLEDARE:

deep UVM

ARBETSSTATIONER:

Plats för 500 elever i åk 7–9, och kulturskolan

FÄRDIGSTÄLLT:

Höstterminen 2017

Campus Vaxholm är en av Stockholms modernaste högstadieskolor med fokus på kvalitet i undervisningen och lärmiljön. Idén bakom Campus Vaxholm var att det skulle bli en naturlig samlingsplats för människor i olika åldrar och med olika intressen. Här har kommunen samlat kultur, skola, skolidrott, motions- och föreningsidrott. En del av Campus Vaxholm är Kronängsskolan, Vaxholms nya högstadieskola. Campus har även fått en ny idrottshall för skolidrott och föreningsliv och inom samma område finns redan tennishall, ishall, fotbollsplan och spontanidrottsplats utomhus.

”Vi är förälskade i alla möbelfamiljer och de variationsmöjligheter de ger, som Fieldsfamiljen till exempel. Dessutom är den ju hållbar. Vi hittar allt vi vill ha på Kinnarps hemsida, det finns inga begränsningar hos Kinnarps.”

Agnese Blaubarde, Cedervall arkitekter

FIELDS SOM SMÅ SKÄRGÅRDSÖAR

Inredningsarkitekterna hos Cedervall fastnade för Fieldsfamiljen, för att de tycker om möbelfamiljer. Soffgrupperna går i olika färgskalor på varje våningsplan där inspirationen till färgsättningen kommer ifrån kartbilden över Vaxholm. Det blå hämtas från havet, det gröna från naturen runt om kring, det rosaröda kommer från tätorten och det gula från pappret i gammaldags kartor. Färgerna har anpassats för att passa med de färger som redan fanns på dörrar och mattor i korridorerna.

VARIERAD SITTHÖJD I KLASSRUMMEN

I lärosalarna får gråskalan dominera. Det här är rum för koncentration och fokusering. För att skapa en varierad studiemiljö i klassrummen används origo bord och stolar i olika höjder tillsammans med soffor, vilket ger eleverna möjlighet att välja det som passar dem bäst.

LUTA DIG TILLBAKA OCH LÄS

Filedsfåtöljerna i och utanför biblioteket skapar sköna öar för läsning. En fåtölj med hög rygg skärmar av och skapar ett lugn för den som ska läsa.

FLEXIBELT LÄRANDE I FOKUS

Kronängsskolan har byggts och inretts efter ett nytt mönster där grundtanken är att ge lärare och elever bättre möjlighet till undervisning i olika former. Här finns öppna ytor, stora och små rum i anslutning till varandra för ett mer flexibelt lärande i både små och stora grupper. Resultatet är ett studielandskap som är varierat, rogivande och inspirerande. Det är inrett med soffor, bås, mjuka sittbänkar, skrivplatser och olika typer av stolar.


För att hitta rätt möbler provade man sig fram genom workshops med elever och personal på skolan. Bland annat har ett exempelklassrum inretts, där elever och personal har kunnat utvärdera olika möbler.


Det resulterade i att mycket av möblerna till Campus Vaxholm kommer ifrån Kinnarps möbelfamiljer. Alltså serier med möbler som har stor variations möjlighet men som fortfarande ger ett enhetligt intryck. Det var det som krävdes för att kunna skapa de varierade studiemiljöerna och samtidigt få till en helhetskänsla

RUM I RUMMET

De allmänna ytorna domineras av Fieldsfamiljen. Här finns soffor, fåtöljer, puffar och skärmar med bord, allt för att skapa ytor för alla tänkbara aktiviteter. Med sina höga ryggar skapar Fields sofforna flera rum i rummet. Flera samlingar av soffor, fåtöljer och puffar skapar mötesplatser för alla i samma korridor, samtidigt som de höga ryggarna bygger en avskildhet om man så vill. I Fieldsfamiljen finns även skärmar som kan skapa enskilda studieplatser för en eller för flera. Det gör korridorerna till en bra studieplats under håltimmarna.


För den som väntar på nästa lektion finns Lean In uppsatt på väggarna i en del korridorer. Denna möbel gör det extra bekvämt för oss att ge efter för vårt naturliga beteende – att luta oss mot väggen medan vi väntar. Möbeln hängs på väggen och bildar ett inbjudande mjukt stöd för kroppen. Lean In passar särskilt bra i utrymmen med begränsad plats, i en smal korridor till exempel. Den uppmuntrar till nya sätt att interagera och mötas på.

Fields är en möbel för framtiden. Fieldsfamiljen passar perfekt för den moderna skolans miljö. Den går att bygga samman på oräkneliga vis, och skapar små oaser för samarbete i grupp eller individuellt fokus.

HÅLLBARHET EN SJÄLVKLARHET

Hållbarhet har varit en viktig faktor för Cedervalls Arkitekter i arbetet med inredningen av Campus Vaxholm och det är en av anledningarna till att Kinnarps möbler har valts. Tillsammans strävar vi efter att skapa hållbara inredningslösningar som ger den studiemiljö Vaxholms stad vill erbjuda på Campus Vaxholm, med så liten påverkan som möjligt på vårt klimat.

SUMMERING

  • Här skapas naturliga samlingsplatser 
  • Kinnarps möbelfamiljer skapar en varierad studiemiljö med ett enhetsligt intryck.
  • Hållbara lösningar i naturnära Vaxholm