Case: Herrestaskolan - Järfälla

Bakgrund


Det behövdes en ny skola i Barkarbystaden för 300 elever och 60 barn i förskoleklasser. Det blev Herrestaskolan som har idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. Det är en stor satsning på kultur och fritid som gör att flera av skolans lokaler också kan användas av allmänheten och föreningar. Herrestadsskolan är Sveriges första och största miljöcertifierade grundskola i massivträ.

Utmaning


Herrestaskolan är byggd helt i massivträ och utifrån Miljöcertifiering Guld, med extra höga krav på energisparande, bra luft, akustik och inga farliga kemiska ämnen. Då skolan har en stomme i massivt trä är hela skolan i princip koldioxidneutral. Den lagrar lika mycket koldioxid som förbrukades i byggprocessen och som förbrukas vid driften av skolan. Skolan behöver inredning som går i samma miljövänliga anda och som passar för skolans pedagogik.

Lösning


Kinnarps hållbarhetsarbete har sänkt användningen av kemikalier som lösningmedel och flamskyddsmedel vilket bidrar till en bättre innomhus miljö med mindre kemikalier. Därför valdes mycket möbler från Kinnarps till Herrestaskolan.