Case: HiQ

BAKGRUND

HiQ är ett IT-konsultföretag som är specialiserat på affärskritiska kommunikations- och mjukvarulösningar. Företagets mål är att göra livet enklare för människor och hjälpa kunder att utveckla och effektivisera sin verksamhet. Företaget strävar efter att förse sina kunder med information om ny informationsteknik och de möjligheter detta medför, så att kunderna kan förbättra sin produktivitet.

PROJEKTINFORMATION

PROJEKTGRUPP: Emilia Lampinen, HiQ; Päivi Kyttälä, HiQ; Merja Kelaranta, Kinnarps Oy

ARBETSSTATIONER: omkring 160 MÖBELPROJEKT:

År 2011–2015

MÅL

Företaget hoppades på en dynamisk arbetsmiljö som skulle återspegla företagets moderna anda och nya sätt att arbeta, samtidigt som den även skulle erbjuda synlighet för kunder och partners.

De ville ha olika typer av flexibla arbetsplatser på kontoret: utrymmen för intensivt arbete och utrymmen med olika miljöer som passar för projektarbete och teamarbete. Företaget ville även erbjuda synlighet för kunderna och deras verksamhet på något sätt och skapa en energifylld och ändamålsenlig miljö.

NYFIKEN PÅ VAD SOM KAN GÖRAS FÖR DIN ARBETSPLATS?

Kontakta oss

LÖSNING

Lokalerna renoverades bit för bit och inredningen är nu en funktionell blandning av gammalt och nytt. Kinnarps utformade renoveringen, vilket resulterade i en effektivare användning av lokalerna.

De nya arbetsmetoderna syns tydligt, till exempel genom att försäljare och arbetsledare inte har några tilldelade skrivbord överhuvudtaget. De personliga förvaringsutrymmet har också krympt: skåp där alla kan förvara sina tillhörigheter har införts.

Lokalerna används för många olika sätt att arbeta. Teammöten äger rum i fikarummet på fjärde våningen. Färgerna är levande och följer varumärkets färgschema – det finns gott om rosa, lila och svart. Konferensrummen har nu en fräsch limefärg. Samarbetspartners är synliga i konferensrummen, som har stora bilder av idrottarna Tanja Poutiainen och Mikko Hirvonen i tävlingstagen över hela väggarna, vilket ger varje rum en individuell atmosfär.

De populära konferensrummen används hela tiden och i exempelvis Mikko Hirvonen-rummet kan konferensdeltagare antingen stå eller sitta på Plint-pallar runt ett högre Ava-bord. ”Våra önskemål har blivit hörda. Samarbetet med designern gick mycket bra”, sa Päivi Kyttälä.