mellan mötesplats

Här kan både planerade och spontana möten ske för 7–10 personer. Platsen kan vara en del i en öppen miljö eller stängd för ostörda samtal. Tekniken bidrar även till att göra utrymmet perfekt för presentationer och videokonferenser. Välj om den ska vara bokningsbar eller ej.

image1-medium-meeting-space.jpg

image2-medium-meeting-space.jpg

Relaterade produkter