Öppen skrivbordsplats

Enskilt arbete vid ett av flera skrivbord, personliga eller delade, i en öppen miljö indelad i zoner med olika
fokusgrader. I zoner med semi och lågt fokus erbjuds ytor för enskilt arbete och samtidigt möjlighet att
enkelt kommunicera med kollegor, dela information och delta i informella samtal. Zoner med högt fokus för
enskilt arbete som kräver hög koncentration skapas med hjälp av skärmar, förvaring som rumsavdelare samt
textilier. Gemensamma regler och riktlinjer för de olika zonerna bör utarbetas.

image-1-open-workstation.jpg

image-2-open-workstation.jpg

Relaterade produkter