Kinnarps Next Office®

 

Research, strategi och rådgivning för att skapa ert ideala kontor

 

Så funkar det    Varför vi skapade Next Office

Att skapa ett innovativt och effektivt kontor är inte bara ett inredningsprojekt utan ett förändringsprojekt. Vi hjälper er genom hela projektet och stöttar er i alla era utmaningar. Tillsammans utformar vi en kreativ arbetsmiljö som tar tillvara på de möjligheter som finns och där både organisationen och individen kan utvecklas och må bra. För att uppnå detta är det viktigt att människan, tekniken och miljön samverkar genom hela processen. 

Vårt koncept Next Office består av flera olika delar - med konkreta verktyg, workshops och analyser lägger vi grunden till en ny arbetsplats speciellt utformad för er.

VARFÖR SKA DU VÄLJA KINNARPS NEXT OFFICE?

KREATIVA MEDARBETARE

En arbetsmiljö som stöttar existerande och framtida arbetssätt ger ökad effektivitet och produktivitet. Den uppmuntrar till kreativa möten och samarbete, stärker verksamhetens innovationskraft och bygger lagandan.

BÄTTRE HÄLSA

Om medarbetarna själva kan välja mellan olika aktivitetsplatser som är anpassade efter hur och när de vill jobba, så minskar stressen på kontoret. Ergonomiska lösningar och möjligheter till rörelse bidrar till bättre fysisk hälsa.

STARKARE VARUMÄRKE

När du investerar i en bra arbetsmiljö och god design så blir du en attraktiv arbetsgivare som lockar nya talanger. När medarbetarna uppskattar sin arbetsplats så stärks teamkänslan och det interna varumärket.

BRA EKONOMI

Next Office är en flexibel lösning byggd för era behov. Det blir enkelt att möblera om i takt med att antalet medarbetare och arbetssätt ändras – utan att renovera eller justera ytan. Resultatet är ett ytoptimerat kontor som kan anpassas efter förutsättningarna.

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Ditt nya kontor är hållbart och tar hänsyn till både människa och miljö. Inom ramarna för vårt hållbarhetsinitiativ The Better Effect arbetar vi hela tiden för att bli bättre – och redovisar produkternas påverkan i ett hållbarhetsindex.

SÅ FUNKAR DET – 6 STEG TILL EN FRAMGÅNGSRIK KONTORSMILJÖ

1.
VISION & INSPIRATION

Varför vill ni ha ett nytt kontor? Har ni en gemensam vision eller olika önskemål om vad ni vill uppnå?

Det första steget i processen handlar om att skapa samsyn kring visioner och mål. Vi lägger stor vikt vid att informera och inspirera dina medarbetare. Vi håller en föreläsning där vi berättar om det kommande arbetet och om de möjligheter som finns. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang. Ju mer dina medarbetare vet, desto mindre blir rädslan för förändring – och desto större blir entusiasmen för det nya.

2.
KARTLÄGGNING

Hur jobbar ni just nu? Hur ser arbetsmönstret ut på ert kontor – vilka lösningar fungerar och vad upplever ni att ni saknar?

Hela poängen med Next Office är att inte pressa in individer och organisationer i koncept. Istället utgår vi från just era arbetssätt och behov för att skapa en lösning som kan matcha er verksamhet i framtiden. Därför gör vi en noggrann analys av hur både organisationen och de enskilda individerna jobbar. Vi gör det i form av en workshop och en webbenkät med medarbetarna, samt genom intervjuer med projekt- och ledningsgrupp. Vi gör också en kartläggning av hur skrivborden används och hur beläggningen ser ut på ert kontor. Det sammanlagda resultatet ger en bra bild av vilka miljöer som ni behöver för att det nya kontoret ska stötta er framtida utveckling.

3.
RESULTAT & STRATEGI

Hur väl känner ni er själva? Jobbar ni verkligen på det sättet som ni tror?

Det här är en spännande fas i projektet eftersom resultaten av kartläggningen ofta ger alldeles nya kunskaper om hur verksamheten fungerar och vilka möjligheter som finns att utveckla era arbetssätt. Tillsammans går vi igenom resultaten och gör en analys. Med utgångspunkt i våra nya kunskaper lägger vi upp en gemensam strategi för det nya kontoret som matchar er målbild och vision.

4.
INREDNINGSLÖSNING

Hur ska det se ut? Hur kan det nya kontoret utformas för att möta just era behov?

Nu är det dags att konkretisera. Vi förankrar resultat och strategi hos medarbetarna och översätter strategin till ett konkret inredningsförslag med aktivitetsplatser som har skräddarsytts för era behov. Inom ramarna för Next Office finns många olika inspirerande aktivitetsplatser som stöttar olika typer av arbete. Om kartläggningen till exempel har visat att ni behöver fler och mer varierade platser för möten och projekt, eller om medarbetarna har signalerat att de värdesätter platser för individuellt arbete, så syns det i planlösningen!

5.
IMPLEMENTERING

Hur gör man? Hur fungerar de höj- och sänkbara skrivborden? Varför ska man använda dem? Och hur ställer man in den ergonomiska kontorsstolen? Hur använder man bokningssystemet, mötesplatserna och de olika telefonplatserna?

Det allra viktigaste är att dina medarbetare får en bra introduktion till miljön och eventuella nya arbetssätt. Vi levererar, installerar och monterar det nya kontoret snabbt och effektivt. Men det är bara början. Vi utbildar dem så att de redan från början lär känna sitt nya kontor och alla dess möjligheter. Vi har också avstämningsmöten där vi försäkrar oss om att alla detaljer är på plats.

6.
UPPFÖLJNING

Hur blev det? Är kontoret anpassat efter hur ni jobbar – och är det enkelt att förändra efter behov? Upplever ni att ni samarbetar mer och att stämningen är kreativ och produktiv? Känner ni att arbetsmiljön är bättre och bidrar till ökad trivsel och hälsa?

När ni har använt kontoret i minst sex månader gör vi en efteranalys där vi utvärderar resultatet i förhållande till vision och mål. Vi gör också en jämförelse med de data som vi har från ert tidigare kontor och ser vad som har förbättrats. Det här är en viktig fas i processen eftersom den ger er möjlighet att dokumentera konkreta resultat, samtidigt som vi får värdefull återkoppling. Eftersom tekniken utvecklas i rasande fart förändras våra arbetssätt hela tiden. Därför är det viktigt att ert nya kontor är flexibelt och framtidssäkert och enkelt kan anpassas efter dina medarbetares nya vanor och behov.  

VI VILL VARA MED PÅ RESAN MOT DITT NYA KONTOR!

Kontakta oss

Därför skapade vi
Kinnarps Next Office®

DET FINNS MÅNGA FRÅGOR OCH FÖRDOMAR OM DET SAMTIDA KONTORET. DET VILL VI ÄNDRA PÅ!

anna-karin-eckerlid_henrik-axell.jpg

Kontakta oss

Henrik Axell
Arbetsplatsstrateg
henrik.axell@kinnarps.se
+46 515 382 13
+46 703 59 98 51

Anna-Karin Eckerlid
Arbetsplatsstrateg
anna-karin.eckerlid@kinnarps.se
+46 31-703 27 21
+46 31-703 27 00

 

 

VARFÖR ÄR SÅ MÅNGA RÄDDA FÖR ATT FÅ ETT NYTT, FINT KONTOR?

Nyheten att kontoret ska göras om, tas inte alltid emot med glädje. Det beror förstås på att det finns så många historier om misslyckade kontor. Om stressiga, bullriga miljöer där medarbetarna inte får arbeta i lugn och ro och aldrig känner sig säkra på att det finns ett skrivbord kvar när de kommer till jobbet.

I takt med den tekniska utvecklingen har våra kunder ställts inför många utmaningar. Vi såg att det fanns ett stort behov av innovativa och funktionella lösningar som stöttade de nya arbetssätten. Därför skapade vi Kinnarps Next Office. En resultatinriktad metod som utgår från just din verksamhets behov och som sätter dina medarbetare i centrum. Next Office bygger på ett omfattande researcharbete med kunder, organisationsutvecklare och framtidsanalytiker. Vad vi kom fram till? Att det inte går att pressa in organisationer och individer i strömlinjeformade koncept! För att lyckas med ett nytt kontor måste vi skapa miljöer som människor vill ha och trivs i.   

DET TYCKER VI PÅ KINNARPS

Det optimala kontoret – Next Office – uppstår i gränssnittet mellan organisationen, den digitala miljön och den fysiska miljön. Utgångspunkten är en engagerad ledning och en uttalad ambition att involvera medarbetarna i projektet. Tillsammans kartlägger vi den digitala miljön, nuläge och framtid, för att säkerställa att nödvändig teknologi finns på plats och att medarbetarna är redo att använda den. Genom en arbetsplatsanalys hittar vi de viktiga mönstren i ert arbetssätt som ska ligga till grund för utformningen av den fysiska miljön. Eftersom Next Office alltid bygger på den enskilda organisationen så passar metoden lika bra oavsett verksamhetens storlek eller bransch.

VILL DU VETA MER OM HUR VI BIDRAR MED POSITIV ENERGI I ERT NYA KONTOR?

Kontakta oss