Andra platser

Inspirerande och ibland oväntade platser som stimulerar till kreativa och konstruktiva möten – och som hjälper dig att tänka utanför boxen.

FOKUSORD

Hälsa och välbefinnande
Rörelseglädje
Kreativitet
Hög specialisering
Samvaro
Workshop och events

AUDITORIUM

Auditoriet är avsett för möten och presentationer och kan utformas både i en öppen och i en sluten miljö. Du kan till exempel välja en traditionell sittning med auditoriemöbler eller en mer okonventionell lösning med bänkar, beroende på hur du vill att auditoriet ska användas. Genom att förlägga auditoriet till en mer okonventionell och informell miljö, till exempel i anslutning till restaurangen eller caféet, kan du skapa en kreativ mötesplats och få fler användningsområden.

ORANGERI

Gröna rum och dagsljus stimulerar kreativitet och välbefinnande. Orangeriet kan inredas både för workshops och kreativa möten och med lugna platser med möjlighet till återhämtning och eftertanke.

BIBLIOTEK

I biblioteket får du utrymme att läsa, fokusera och samla in fakta. Böcker och informationsteknik har förstås sin självklara plats här. Biblioteket kan också användas för avdelningens gemensamma förvaring av underlag och dokumentation. Inred med mjuka sittmöbler och bord och komplettera gärna med riktiga skrivbord för längre sittningar. Material, möbler och lösningar med ljuddämpande egenskaper är en god idé.

LABORATORIUM

Ett dedikerat rum för specialiserade medarbetare. Laboratoriet inreds med funktionella skrivbord och arbetsstolar som anpassats speciellt för arbetsuppgiften. God ljuddämpning bidrar till koncentration och arbetsro.

TAKTERRASS

Takterrassen, inbyggd eller i det fria, är en självklar samlingspunkt för personalträffar, events och kundbesök. Den kan fungera som ett komplement till matsal, café och fikarum och kan även inredas med skrivbord och mötesplatser så att du kan använda terrassen för eget arbete eller kreativa möten. Mycket ljus och gröna växter gör att alla trivs och mår bra. 

GYM

Rörelse är viktigt för kreativitet och produktivitet. Genom att inreda ett kontorsgym i en av kontorets öppna miljöer får du möjligheten att träna samtidigt som du jobbar. Gymmet kan inredas med balansplattor, pilatesbollar, gummiband och andra enkla redskap som kan användas för balans- och stretchövningar. Med ett gåband eller två kan du motionera medan du jobbar eller ha ”promenadmöten” med en kollega. 

SPELRUM/AKTIVITETSRUM

Ibland tänker man bäst när man gör något annat och hjärnan får koppla av en stund. Ett kombinerat spelrum och aktivitetsrum med plats för pingis, biljard, hockeyspel eller gaming ger utrymme för förutsättningslös samvaro som kan mynna ut i kreativa idéer. Rummet kan därför även inredas med olika typer av mjuka, hårda, höga och låga sittningar samt bord som gör det enkelt att plocka upp arbetet så fort diskussionen uppstår.

KREATIV

En inspirerande yta som stimulerar till innovativa tankar och samarbeten - en flexibel inredning och ny teknik för att stödja kreativitet.