Mötesplatser

Möten blir en allt viktigare del av vår jobbvardag. Ett kontor med många olika mötesplatser bidrar till en kreativ och produktiv verksamhet. Mötesplatserna kan vara öppna eller avskilda, beroende på behov.

FOKUSORD

Flexibilitet
Valfrihet
Fokus
Funktionalitet
Samarbete
Teknik som stöttar
Bra ljus- och ljudmiljö
Ergonomi
Integritet

LITEN

Den här mötesplatsen är avsedd för upp till 4 personer och kan vara öppen eller sluten. Hit går ni för spontana eller planerade möten, snabba avstämningar och korta telefonsamtal. Platsen kan också utformas så att man kan prata ostört, visa presentationer eller ha videokonferens. Om mötesplatsen är av mer formell karaktär får den gärna vara flexibelt utrustad med höj- och sänkbart mötesbord och bekväma stolar för längre sittningar. Oavsett vilken väg ni väljer, är det en bra idé att utrusta mötesplatsen för videokonferenser och presentationer. Rummet kan ingå i bokningssystemet eller fungera som en extra resurs.

MELLAN

Den här mötesplatsen är avsedd för 5-8 personer och kan vara öppen eller sluten. Hit går ni för spontana eller planerade möten, snabba avstämningar och korta telefonsamtal. Platsen kan också utformas så att man kan prata ostört, visa presentationer eller ha videokonferens. Om mötesplatsen är av mer formell karaktär får den gärna vara flexibelt utrustad med höj- och sänkbart mötesbord och bekväma stolar för längre sittningar. Oavsett vilken väg ni väljer, är det en bra idé att utrusta mötesplatsen för videokonferenser och presentationer. Rummet kan ingå i bokningssystemet eller fungera som en extra resurs.

STOR

Den här mötesplatsen är avsedd för många! Här finns plats för 9 personer och uppåt, och rummet kan vara bokningsbart. Tänk gärna utanför de vanliga ramarna och fundera på hur ni använder den här typen av mötesplats. Kanske behöver ni ett klassiskt konferensrum? Eller en flexibel och lekfull mötesarena? Mötesplatsen kan utformas både för kreativa möten och workshops eller för mer formella möten. Den kreativa lösningen kan inredas med olika sittningar – höga och låga eller gradänger – för en lekfull och skapande mötesmiljö. Men även den mer formella mötesplatsen kan vara flexibelt utrustad med höj- och sänkbart mötesbord och bekväma stolar för längre sittningar. Oavsett vilken väg ni väljer, är det en bra idé att utrusta mötesplatsen för videokonferenser och presentationer. 

DIALOG

Hit går du och din kollega när ni vill prata ostört. Rummet behöver inte vara så stort, men är väl avskilt och låter er samtala i lugn och ro. Sköna sittmöbler och trivsam inredning bidrar till en avslappnad stämning som stimulerar konversationen.

RUM I RUMMET

Den här mötesplatsen är en omtyckt plats för spontana, kortare möten i en öppen miljö. Den avgränsas av skärmar, textilier eller möbler med höga ryggar och kan även kompletteras med en monitor och en whiteboard. Strategiskt placerad kan platsen generera extra kreativitet och energi på kontoret, utan att bli ett störningsmoment.

SAMARBETE

En flexibel inredning för kreativa samarbetsmöten som enkelt kan ändras efter behov. Denna typ av utrymme kan planeras i samband med de enskilda skrivborden så länge den inte stör.