Projektplatser

Möjligheten att samarbeta i projekt på olika sätt är verksamhetens motor. Med öppna, avskilda och dedikerade projektplatser får du förutsättning till både kreativt och koncentrerat arbete.

FOKUSORD

Flexibilitet
Samarbete
Rejäla bordsytor
Teknik som stöttar
Bra ljus- och ljudmiljö
Ergonomi
Funktionalitet

ÖPPEN

Den här projektplatsen kan din projektgrupp använda för olika typer av möten och avstämningar. Inredningslösningar och utrustning stöttar produktivitet och kreativitet. Eftersom platsen inte är helt avskild ger du möjligheten att låta kollegor utanför projektgruppen att ta del av eller bidra till arbetet när de kommer förbi.

AVSKILD

Den här projektplatsen kan din projektgrupp använda för olika typer av möten, avstämningar och workshops. Projektplatsen är avskild med möjlighet till livliga diskussioner och koncentrerat arbete, utan att störa eller störas av andra. 

TEAM

Den här platsen är dedikerad till projektteamet som samarbetar nära kring ett gemensamt uppdrag, under en längre eller kortare tid. Här finns fullt utrustade arbetsplatser som enkelt kan arrangeras om eller kompletteras med ytor för arbetsmöten. Lösningen kan skapas i både öppna och slutna miljöer.