Telefonplatser

Alla telefonsamtal är inte lika. Med flera olika telefonplatser att välja på, hittar du rätt nivå på konversationen och kan prata utan att bli störd eller störa andra.

FOKUSORD

Valfrihet
God ljudmiljö
Teknik som stöttar
Integritet
Funktionalitet

RUM

Hit går du om du vill prata ostört och under en längre tid eller har konfidentiella telefonsamtal som ingen annan ska höra. Rummet kan vara utrustat med bord och stolar så att du kan sitta bekvämt och föra anteckningar samtidigt som du pratar.

BÅS

Här kan du få avskildhet när du pratar. Telefonbåset har väggar i ljuddämpande material, så att du inte stör eller blir störd. Väggarna fungerar också som visuell avskärmning och gör det enkelt att fokusera på samtalet. Båset kan vara utrustat med en mindre bordsyta för laptop och snabba anteckningar.

ZON

Hit går du för korta samtal som inte är av känslig karaktär. Det här är en öppen och inbjudande plats som har inretts för ändamålet. Det kan till exempel ha sittmöbler med hög rygg och avskärmning mot sidorna som ger viss avskildhet och dämpning. Små bord fungerar som en praktisk avställningsyta för din laptop.