Vad är en arbetsplatsanalys?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Arbete

Vad som utförs i din verksamhet, och hur ni gör det.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Plats

Var du väljer att utföra ditt arbete (lokaler + teknik).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analys

En process där ett komplext ämne delas upp i mindre delar för att lättare skapa en förståelse.

En arbetsplatsanalys är processen där den komplexa arbetsplatsmiljön delas upp i mindre delar för ökad förståelse av dess helhet.

Vi tittar närmare på ARBETE – vad som utförs i din verksamhet och hur ni gör det, samt PLATS – var ni väljer att utföra era aktiviteter. Det handlar med andra ord om att skapa förståelse för hur en arbetsplats kan hjälpa människor att arbeta bättre. Vår metod för detta kallas KINNARPS NEXT OFFICE®.

Varför ska man göra en arbetsplatsanalys?

MÄNNISKOR utgör arbetsplatsens själ och hjärta. De utför arbetet, de nyttjar lokalerna, och de ansvarar för båda. Det innebär att ju bättre du förstår människorna och ARBETET de utför, desto bättre kommer du att förstå vad för slags PLATS de behöver för att arbeta bättre.

Det är när du får förståelse i hur verksamheten ser ut som du får kunskapen som är så viktig för förbättring.

Varför ska man göra en arbetsplatsanalys?

02_workplace-analysis-icons_why_SE.png

Kinnarps metod för arbetsplatsanalys

03_workplace-analysis-icon_.png

Vision

TID
2–3 timmar

MÅL
Stödja beslutsfattare i etableringen av prioriteringar och i utvecklingen av visioner för förändring.

03_workplace-analysis-icon_2.png

workshops

TID
1–2 veckor

MÅL
Hjälpa medarbetarna att koppla sina arbetsuppgifter till de utrymmen som passar bäst för ändamålet.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Kartläggning

TID
2–3 veckor

MÅL
Involvera alla medarbetare i insamlingen av information och preferenser avseende kontorsnyttjande och bästa möjliga upplägg.

03_workplace-analysis-icon_3.png

Beläggning

TID
2–3 veckor

MÅL
Studera den faktiska beläggningen av de utrymmen som väljs av medarbetare som har flera alternativ att välja mellan.

Vad blir resultatet?

Arbetsplatsanalysen visar olika avdelningars behov och prioriteringar när det gäller:

• Typ av miljöer
• Storlek på miljöer
• Antal miljöer
• Vilka aktiviteter de anställda utför i sina roller
• Vilken fokusgrad de anställda behöver i sina olika aktiviteter

Baserat på analysen ger vi en rekommendation på hur du bör utforma just din optimala arbetsmiljö.
Vi tillhandahåller också understödjande information avseende ergonomi, teknik och eventuella ytterligare behov.

KINNARPS NEXT OFFICE®

Vill du ha vår hjälp i utformningen av din framtida kontorsmiljö? KINNARPS NEXT OFFICE® är en metod för utformning av verksamhetsanpassade arbetsplatser. Med hjälp av utförliga analyser och workshops kartlägger vi behoven som just din verksamhet och personal har.

Kontakta oss