Kundprojekt: Linnéuniversitetet

Fakta

Antal heltidsstudenter på plats i Kalmar:
ca 8 000

Antal personal i Kalmar:
830

Yta:
50 000 kvadratmeter

Färdigställt: 
2020

Arkitekt:
Tengbom och CCO arkitekter

Hållbar cirkularitet i centrum för nya Linnéuniversitetet

På nya Linnéuniversitetet i Kalmar står hållbarhetsfrågor högt i kurs. En del i det miljöanpassade projektet, som stod helt klart under 2020, var ambitionen att återbruka och återvinna befintliga möbler i ett cirkulärt kretslopp. ”Det kräver lite mer jobb och planering men vårt samarbete med Kinnarps har fungerat utmärkt”, säger Maria Ekstrand, byggingenjör på Linnéuniversitetets lokal- och serviceavdelning.

Med visionen Ett stadsintegrerat universitet och en ny attraktiv mötesplats i staden vistas nu drygt 8 000 heltidsstudenter och 830 anställda. Placeringen i hjärtat av Kalmar gjordes medvetet för att underlätta för studenter och lärare som tidigare satt utspridda på många olika platser i staden samt bidra till möten mellan studenter, forskare, näringsliv och offentlig verksamhet. Universitetsområdet erbjuder även mötesplatser såsom kaféer, butiker och restauranger som är tillgängliga och välkomnande för både kalmarbor och besökare.

Föreläsningssalarna är inredda med hållbara stolen Stack i FSC®-märkt trä och klädd sits för extra komfort. Bordet Origo är framtaget i specialanpassat  utförande efter Linnéuniversitetets önskemål.

Tillgängliga lärmiljöer är bra för alla

Lärmiljöerna är noggrant planerade för att passa olika individer och inredningslösningarna bjuder in till och stöttar varierande aktiviteter - från samarbete till enskilt fokuserat arbete. Det utbredda arbetssättet med digitala möten och distansundervisning, för att minska klimatpåverkan från resor, krävde också sina stöttande lösningar och anpassad teknik. Hållbara materialval, energismarta lösningar och ett återbruk av möbler var en självklarhet i planeringen. Likaså var det viktigt att de befintliga möbler som inte passade att återbrukas togs om hand om på ett hållbart sätt.

”I upphandlingen ställde vi krav på att inredningsleverantören skulle återta och återbruka de möbler som vi inte kunde använda i de nya lokalerna. Som miljöcertifierat universitet var det självklart för oss att leta efter en samarbetspartner som delar vår hållbarhetsvision.”

Maria Ekstrand, byggingenjör på Linnéuniversitetets lokal- och serviceavdelning

I personalytorna finns tillgång till avskilda skrivbordsplatser för hög koncentration. Höj- och sänkbara skrivbord tillsammans med stolen Plus ger förutsättningar för en mycket god ergonomisk arbetsplats.

Mötesplatsen mitt i staden. Arkitekturen präglas av dagsljus, rymd och hållbara material där gränserna mellan ute- och innemiljöer har suddats ut.

I biblioteket finns soffan Point som med sin höga rygg och omslutande design skapar ett lugnt rum-i-rummet samt skärmar av ljud. Soffan ingår i en serie med många olika kombinationsmöjligheter.

Cirkulära flöden

I planeringsfasen inventerades befintliga möbler och sorterades i sådana som kunde återanvändas i de nya lokalerna, sådana som kunde återbrukas hos annan aktör samt sådana som var obrukbara och behövde återvinnas på ett hållbart sätt. Maria Ekstrand berättar att ambitionen att återbruka så mycket som möjligt av en befintlig inredning innebär både utmaningar och möjligheter. 

”Det blir kanske några moment till i arbetet som kräver mer planering. Som upphandlare är det alltid bra att vara ute i god tid och få med leverantörer tidigt i processen, nu har det bara varit ännu viktigare än annars.”

Maria Ekstrand, byggingenjör på Linnéuniversitetets lokal- och serviceavdelning

Det är alltid viktigt att man har en tydlig vision med hur lärmiljöer ska fungera och utformas men med återbruk krävs en ännu tydligare planering för att skapa ett enhetligt intryck. Kinnarps breda kompetens inom både lärmiljöstrategi och cirkulära flöden gjorde processen effektiv och man kunde skapa en god harmoni mellan gamla och nya möbler.

Till flera föreläsningssalar har Kinnarps Studio specialtillverkat höj-och sänkbara pulpeter.

Förvaringsserien Space finns i olika kombinationer genomgående på hela universitetet. Här ses en variant med kodlås. De stora fönsterpartierna öppnar upp sig mot havet och framhåller universitetetets fantastiska placering.

Vanligare med återbruk och återvinning

Vad hände då med de gamla möblerna på Linnéuniversitet som Kinnarps har tagit hand om? Dan Molander är ansvarig för cirkulär ekonomi på Kinnarps och konstaterar att upphandlingar med krav på återbruk blir både allt vanligare och mer omfattande. ”Vi välkomnar den här utvecklingen mot att ta vara på möbler genom hållbart återbruk. Det är en både nydanande och nödvändig anpassning för att nå ökad hållbarhet inom möbelbranschen. Vi samlar hela tiden på oss mer erfarenhet, jobbar intensivt med att utveckla effektiva metoder för att bli cirkulära och har kommit en bra bit på väg med detta arbete”, säger han. 

Möblerna kommer att leva vidare efter att de genomgått service eller renovering och anpassats till nya användares önskemål. Från de produkter som behövde återvinnas plockades en del komponenter ut för att återanvändas som reservdelar till andra återbruksmöbler. Resterande komponenter demonterades och källsorterades. Material som metall, plast och textil skickades för materialåtervinning medan träbaserade delar omvandlades till briketter. Dessa används i Kinnarps miljöanpassade värmeverk som värmer både produktionsenheten i Kinnarp samt kringliggande hushåll.

I personalytorna finns flera olika typer av ergonomiska skrivbordsplatser. Förvaringen fungerar även som rumsavdelare.

”Höj- och sänkbara bord är exempel på produkter som vi ser en stor potential i att återbruka. Benen går ofta bra att återanvända som de är och med en anpassad bordsskiva i en färg och form efter kundens önskemål blir det en mycket attraktiv och hållbar produkt”

Dan Molander, ansvarig för cirkulär ekonomi på Kinnarps

3-columns-image4.jpg

Fåtöljerna Centrum medio är exempel på möbler som återbrukades från tidigare lokaler. Fåtöljerna fungerar nu som en inbjudande mötesplats för studenter och personal i de allmänna ytorna.

4-columns.jpg

Korridoren har inretts för att bjuda in till och stötta informella möten. Lean In erbjuder en skön och avlastande yta att luta sig mot och har dessutom ljudabsorbererande funktioner.

columns-caption-side.jpg

Space förvaring med RFID-lås för personalen.

3-columns-image5.jpg

I föreläsningssalarna har man valt både högt och lågt sittande för en dynamisk lärmiljö.

Tyckte du om vad du såg? Nyfiken på vad som kan göras för dina lärmiljöer?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Plus

Plus

324 Färger och material | 12 Varianter

Lean in

Lean in

Point

Point