Kundprojekt: STOCKHOLM SCIENCE AND INNOVATION SCHOOL

CASEFAKTA

Kund:
Stockholm Science and Innovation School

Arkitekt:
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Area:
ca 2500 m2

Antal elever:
Plats för ca 300 gymnasieelever

Färdigställt:
Del 2 levererades till vårterminen 2018

TEKNIKUTVECKLING OCH INNOVATION I CENTRUM

Stockholm Science and Innovation School ligger i den moderna byggnaden som kallas Nod i Kista. Tillsammans med många teknikföretag samsas man om utrymmet i dessa spektakulära lokaler som osar av teknisk innovation och entreprenörsanda. Det passar bra eftersom det är det som skolan har sin utgångspunkt i. När Stockholm Science and Innovation School startade var det just samarbete med näringslivet och digitalisering som var visionen, att bygga en skola i tiden och för framtiden.

”Vi vill bygga en skola i tiden och för framtiden”

Patrick Vestberg, Rektor Stockholm Science and Innovation School

VARIATION OCH FLEXIBILITET

I Stockholm Science and Innovation School finns två stora samlingssalar i vardera ände av korridoren. Här samlas skolan för större föredrag eller workshops. I den här miljön passar stolen Leia perfekt. När Leia inte används kan den enkelt staplas och ställas undan och den fungerar lika bra runt bord som uppställd i biosittning.

AVSKILT MITT I KORRIDOREN

Med soffan Scandinavia, byggs enkelt ett rum i rummet. Här har Stockholm Science and Innovation School valt att använda Scandinavia soffan med hög rygg för att skapa en oas mitt i korridoren. En plats för att få tala ostört en stund eller jobba tillsammans.

EN EGEN Ö

I korridorerna ryms även Fields fåtöljer med hög rygg. Fåtöljen avskärmar mot störningar och blir en fin läshörna. Du kan även ställa dem mot varandra för ett gruppsamtal. Fields fåtöljen Love Seat finns också i korridorerna. Det är en fåtölj för två, med rygg på var sida om sitsen. De två sittplatserna främjar interaktion och dialog på ett lekfullt och annorlunda sätt. 

UTANFÖR BOXEN AV KONVENTIONER

Skolans lokaler är nybyggda och anpassade för just den här verksamheten. Under hela processen från första ritningarna till färdig skola har det varit viktigt att alla, små som stora beslut hela tiden pekar i samma riktning för att bygga det man eftersträvar. Skolan ligger inte i en traditionell skolbyggnad så under arbetets gång har man varit tvungna att bryta mot många konventioner om hur en skola ska se ut och vara. Här har det varit viktigt att hitta inredning som stödjer visionen. Det har funnits en tilltro till att vi tillsammans kan hitta bra och spännande lösningar. Kinnarps har fått frihet att gå utanför boxen vad gäller traditionella skolmöbler. Tillsammans har vi provat idéer och lösningar från aktivitetsbaserade kontor med målet att skapa en miljö som eleverna vill vara i.

Vi har alltid strävat efter att skapa inredningslösningar där det både finns möjlighet att umgås, mötas och reflektera. Men även så klart skapa ytor för studiero och grupparbeten. Inredningen har ett tydligt fokus, det ska vara skönt att vara i möbeln. Målet med skolans inredning har varit att bygga en miljö som påminner lite om hemma.

RUM I RUMMET

Byggnaden Nod som skolan ligger i, har en unik arkitektur med många naturliga mötesplatser och här ryms flera olika typer av flexibla kontorslösningar som hotspots och shared spaces. I byggnaden jobbar flera etablerade teknikföretag, nya startups och allt där emellan. Kista kallas ofta det svenska Sillicon Valley och med skolans nära relation till teknikföretagen har man hittat den perfekt platsen för ett bra utbyte med näringslivet. 

Inredningen på skolan ska förbereda eleverna för näringslivet och framför allt IT-branschen. Det har därför varit extra viktigt att hämtat inspiration ifrån det aktivitetsbaserade kontoret. Till exempel har man valt att sätta klassiska konferensbord i datalabbet och valt bord i olika höjder till klassrummen så att eleverna själva kan välja vad som passar dem. I korridorerna finns det också stor variation på miljöer anpassade för olika aktiviteter. 

Skolan har tänkt till kring ergonomi och valt bord med varierad sitthöjd, några höga och några låga bord i varje klassrum. Till de låga borden har man valt stolen Xact som är optimal för skolmiljöer. Den är lätt, robust och har många funktioner och inställningar. Tack vare alla inställningar passar den gymnasieskolan extra bra, då längden på eleverna kan variera väldigt mycket. Xact uppmuntrar till rörelse och ett aktivt sittande.

Skolan ser inte inredningen som något som är permanent och fastbultat i golvet. Lärarna får gärna prova olika inredningslösningar i sina klassrum för specialprojekt eller under vissa undervisningsperioder. Allt för att möblerna ska stödja undervisningen och inte begränsa den. Här har skolan möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet, sitt samarbete med näringslivet och med digitalt kunskapande i fokus.

SUMMERING

  • Stockholm Science and Innovation School ville skapa en varierad och kreativ miljö, som vågar bryta mot konventionerna kring hur en skola ska vara.
  • Att bygga nytt och okonventionellt ger möjlighet att låna från andra typer av arenor så som aktivitetsbaserade kontor.
  • Det var viktigt att skapa en skön känsla med möbleringen, det ska vara möbler man vill vara i.
  • Inredningen är det som ska smycka och förgylla skolans miljö.
  • Stockholm Science and Innovation School ska vara en skola i tiden för framtiden.

Tyckte du att detta case var intressant? Är du nyfiken på vad man skulle kunna göra med din miljö?

Kontakta oss

Produkter på den här skolan

Xact

Xact

323 Färger och material | 16 Varianter

Scandinavia

Scandinavia

263 Färger och material | 4 Varianter

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Disc/Disc T

Disc/Disc T

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter