Kundprojekt: VÄXJÖ FRIA GYMNASIUM

CASEFAKTA

Kund:
Växjö Fria Gymnasium

Arkitekt:
Semrén & Månsson

Area:
3600 m2

Antal elever:
Plats för 450 gymnasieelever

Färdigställt:
Vårterminen 2018

ÖPPET FÖR AKTIVITET

Växjö Fria Gymnasium har flyttat till nya lokaler på ICON Växjö som ligger i Arenastaden. Här är det nära till det som är skolans profil, idrotten. Med närheten till Arenastaden får de bättre träningsmöjligheter och ett närmare samarbete med de idrottsklubbar som finns i området. När de gamla lokalerna inte längre passade fick skolan genom flytten, möjlighet att påverka de nya lokalerna och skapa den skola de vill ha.

”Vi tror att eleverna lär sig bättre i en lugn och trygg lärmiljö”

Maria Blom, Växjö Fria Gymnasium

DEN SMIDIGA PALLEN

På Växjö Fria Gymnsium finns pallen Frisbee i en mängd olika varianter, låga och höga, turkos och svarta. Frisbee är en enkel och smidig pall, som finns till hands när du behöver den. I laborationssalen har vi inrett med Frisbee klädda i svart konstläder så att de är lätta att torka av. I skolans korridorer finns det alltid en Frisbee i närheten om du behöver en extra sittplats.

SITT SOM DU VILL

Avant bänk har formen av en bänk och ett bord i ett. En smart konstruktion som ger flera sittmöjligheter. Här kan elever sitta och luta sig mot ryggstödet, använda det som bord eller som ytterligare en sittplats. Med sina två stoppade sittdelar är det en fantastisk bänk att ha korridorerna. Här är det fantasin som sätter gränsen för hur bänken kan användas.

LITE RÖRELSE, MYCKET KONCENTRATION

Varje klassrum har många användare under en dag och klassrummet ska passa för dem allihop. Xpect är en flexibel stol som passar perfekt i skolans miljö. Växjö Fria Gymnasium har dessutom valt en flexfunktion i ryggen som gör att ryggen sviktar och uppmuntrar eleven till att röra lite på sig vilket gör det lättare att koncentrera sig under hela skoldagen.

ÖPPENHET FRAMFÖR ALLT

Växjö Fria Gymnasium strävar efter att ge varje elev förutsättningar att utvecklas mot sina mål. Grunden för det ligger i att skolan har en arbetsmiljö som ger trygghet och studiero. 

När de gamla stationära datorerna byttes mot laptops, ändrades skolans behov av arbetsmiljöer. Det behövdes färre arbetsrum och datasalar och istället ville de satsa på en varierad arbetsmiljö där eleverna själva kan välja hur och var de vill sitta. I de nya lokalerna får skolan plats och möjlighet att skapa förutsättningar för ett mer kreativt och flexibelt arbetssätt, som utmanar och motiverar eleverna. I en öppen lösning på fyra plan som binds samman med en stor trappa har vi tillsammans skapat den varierade arbetsmiljön skolan eftersträvade. 

Skolan bygger på ett väldigt öppet klimat, där lärare och elever interagerar med varandra även i korridorerna. För att ytterligare främja det så har skolan prioriterat många olika typer av miljöer i korridorerna. Enskilda studieytor, plats för grupparbeten eller samvaro och stora torg liknande områden för större eller flera grupper. Gemensamt för dem allihop är att det är öppet mellan ytorna. Skolan har valt att inte ha så många stängda rum för att just främja det öppna klimatet. I de gemensamma ytorna har de byggt små rum som har tre väggar och där det är öppet ut mot korridoren. Här finns även platsbyggda bänkar med aningen Frisbee-pallar eller Jig-stolar för enskild studiero och många platsbyggda soffor som bildar sköna hängytor med hemmakänsla.

Växjö Fria Gymnasium har även valt att satsa på öppenhet när det kommer till klassrum och kontor. Stora glaspartier mot korridorerna ger möjlighet att alltid ha uppsikt över vad som händer, men ändå skapa avskildhet för viktiga samtal.

  1. LYSSNA OCH LÄR

Tillsammans med en grupp lärare och arkitekter från Samrén & Månsson påbörjades inredningsprocessen med att skapa en vision av vad man ville åstadkomma. Utifrån den visionen fick sedan olika inredningsföretag lämna in förslag på inredningslösningar. Där inleddes vårt samarbete. 

Växjö Fria Gymnasium kände att Kinnarps var de som lyssnade mest på deras vision och som var lyhörda för det som var viktigt för dem. Tillsammans har vi utvecklat förslaget och hitta lösningar som passar skolan. Vi har utbytt erfarenheter och blandat Kinnarps kunskap kring inredning i offentlig miljö med skolans erfarenhet av sin vardag. Allt för att hitta en lösning som fungerar i längden. 

Den sobra färgskala som Växjö Fria Gymnasium valt att använda ger ett lite vuxnare intryck än många andra skolor. Här i lokalerna dominerar ljust trä, gråskala och en djupt turkos accentfärg. Vissa möbler har fått en starkare accentfärg som bryter av mot det annars sobra intrycket. Tanken med färgvalet är att skapa en miljö som mer hämtat sin inspiration ifrån universitet och kontorsmiljöer för att låta eleverna få vara mer vuxna. 

 

Växjö Fria Gymnasium har valt att ha klädda möbler i korridorerna och de gemensamma utrymmena. Dels för att det skapar en hemmakänsla, men även för att man tycker att eleverna är vuxna nog för det. Genom ett gott samarbete och lyhördhet har vi tillsammans skapat en skön och trygg lärmiljö för Växjös gymnasieelever.

SUMMERING

  • Här prioriteras öppenhet, både i den fysiska miljön och mellan lärare och elever.
  • Med sober färgskala har skolan skapat en lugn och trygg lärmiljö med Kinnarps möbler

Tyckte du att detta case var intressant? Är du nyfiken på vad man skulle kunna göra med din miljö?

Kontakta oss

Produkter på den här skolan

Avant Bänk

Avant Bänk

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter

Jig

Jig

319 Färger och material | 4 Varianter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter