Kundprojekt: Village La Poste

FRANSKA POSTVERKETS NYA KONTOR

Omstruktureringsprojektet för att flytta det franska postverkets olika administrativa delar till en och samma ”by” inleddes officiellt under 2015 och har nu slutförts. Målet med flytten var att förbättra samarbetet inom organisationen, skapa synergieffekter och öka samstämmigheten mellan de olika avdelningarna och i hela koncernen för att främja organisationens utveckling.

FAKTA OCH SIFFROR

Nästan 4 400 medarbetare från nio olika arbetsplatser i Paris och i stadens närområde påverkas av flytten. De kommer nu att omorganiseras och flyttas till postverkets egen ”by” som består av: – LEMNYS-huset (i Issy-les-Moulineaux) där utvecklings- och innovationsverksamheten för postverkets olika filialer ska placeras, samt koncernens och filialernas viktigaste styrfunktioner. – CROSSING-huset (i Issy-les-Moulineaux) som sammanför filialernas revisionsfunktioner, riskkontrollfunktioner och HR-funktioner. – BRUNE (Paris 14:e arrondissemang) där alla filialernas inköpsfunktioner, fastighetsförvaltningsfunktioner och informationssystemsfunktioner ska sitta.

ETT AMBITIÖST PROJEKT DÄR ETT LYCKAT RESULTAT ÄR BEROENDE AV ALLAS DELTAGANDE

Fotona som presenteras här har tagits i Lemnys-huset som renoverats av arkitekten Christian de Portzamparc. De nya lokalerna rymmer delade kontor, mötesrum, tysta och avskilda utrymmen, delade utrymmen för informella möten, sociala mötesplatser och matsalar.  De här lösningarna är resultatet av en kollektiv process som involverat medarbetarna.  De har testat och utvärderat lokalerna tillsammans med ergonomer och företagsläkare, deltagit i den kreativa processen genom att vara med och välja möblemanget och det har lett till att projektledarna kunnat styra arbetet in i minsta detalj.

ETT DJÄRVT KONCEPT OCH ETT STARKT STÄLLNINGSTAGANDE

Så här utformades inredningskonceptet: klassiskt inredda kontor och nyskapande lösningar i de sociala utrymmena. Tanken var att skapa dynamiska inomhusmiljöer som främjar kommunikationen. De unika miljöerna har olika teman, som t.ex. kulturliv, resor, sport eller natur. Färgerna, materialen och möblerna är inbjudande och lättar upp arbetsplatsen.

ÖVERRASKANDE OCH KREATIVT RESULTAT

– Miljöerna är utformade för att göra det möjligt att arbeta på nya sätt, säger Laurent Dousset, projektledare för Village La Poste-projektet och ansvarig för möbeldelen. – Vi har konstruerat utrymmena som ett slags nav: mitt i strömmen, och samtidigt så nära in- och utgångarna mellan våningarna som möjligt, och som platser där man kan röra sig, samarbeta och arbeta tillsammans på nya sätt. Plats för att interagera, en slags (re)kreativ studio, säger Laurent Dousset. Färger i block, olika möbelkonstellationer som bidrar till att skapa nya sätt att arbeta och möjligheter till samarbete och utbyte, och en del helt unika inslag som till exempel det återvunna pingisbordet från Extramuros i mötesrummet, Kinnarps samarbetspartner som arbetar med återbruk och är engagerade i arbetet för en solidarisk ekonomi. De här utrymmena har medvetet utformats som en motvikt till de mer konventionellt inredda delarna. Medarbetarna börjar sakta men säkert att bo in sig på arbetsplatsen, men de sociala mötesplatserna som beskrivs här ovan är redan populära – man har utan tvekan lyckats med målsättningen. Alla miljöerna har designats för att underlätta samarbete, skapa laganda, ena arbetsstyrkan och främja gränsöverskridande utbyten mellan avdelningarna.

Gillar du detta case? Är du nyfiken över vad som kan göras med din arbetsplats?

Kontakta oss