Flexibel inredning i morgondagens skola

200 rektorer om framtidens fysiska lärmiljöer

En förändrad värld ställer nya krav. Vi befinner oss vid randen till en ny era där skolan som byggnad och sättet att undervisa på ställts inför helt nya utmaningar i och med covid-19-pandemin. Man har tvingats tänka om, forcera teknikutvecklingen och omvärdera de fysiska lärmiljöerna i en ännu snabbare takt än som förväntades.

Detta har öppnat upp nya möjligheter för hur man undervisar och använder skolans lokaler. Kreativa och innovativa lösningar har skapat fler och lyckade sätt att ge elever bästa möjlighet att lära, men det har också varit utmanande för många att få vardagen i skolan att fungera. Den fysiska miljöns betydelse har ställts på sin spets och nu mer än någonsin är det viktigt att fundera på hur skolan ska utformas i framtiden. Det gäller att skapa flexibla och hållbara miljöer som är tillgängliga för alla elever och som är förberedda för förändringar både på kort och lång sikt.

För att ta reda på hur man anpassat skolmiljön under covid-19 och hur man ser på framtidens fysiska lärmiljöer genomförde vi i november 2020 en studie där 200 rektorer i Sverige fick svara på en rad frågor. Välkommen att ta del av resultatet!

Läs och ladda ner rapporten här

Jag godkänner att Kinnarps lagrar och behandlar mina personuppgifter enligt beskrivningen i integritetspolicyn