AKTIVITETSBASERADE KONTOR

Bättre koncentration och mer arbetsglädje på jobbet

I den nya så kallade tankeekonomin är det inte längre kunskapen som värderas högst, istället handlar det om att kunna förstå den och kombinera till synes helt olika idéer i nya innovativa koncept och lösningar. Det kräver koncentration. Men eftersom vi hela tiden blir störda och distraherade på jobbet så blir effekten snarare det motsatta. Och ju fler störningar, desto sämre blir medarbetarnas produktivitet och motivation. 

Hur kunde det här hända?

Öppna kontor

Förändringen har skett gradvis – men övergången från cellkontor till öppna kontorslandskap blev startskottet. Öppna kontor har många fördelar eftersom de ofta ger bra förutsättningar för kreativt och idédrivet arbete i grupp. På en marknad där kontorshyrorna är skyhöga har de öppna kontoren också blivit populära eftersom de sparar in på värdefull kontorsyta. Men de öppna kontoret har även sina begränsningar eftersom öppenheten innebär många störningar. Arbetsuppgifter som kräver koncentration blir svåra att utföra när man utsätts för ständiga avbrott.

Ny teknik

Tekniken är en annan flitig koncentrationstjuv. Hur stor distraktionen blir, beror på vilket arbete du utför men de allra flesta av oss påverkas av e-post, sms och ständiga notiser från sociala medier. Jobbet blir splittrat och onödigt komplicerat. 

Möten

Handen på hjärtat – hur många jobbmöten har du varje vecka? Även om det är effektiva och konstruktiva möten så tar de ändå en hel del tid och innebär ofta ett ovälkommet avbrott precis när du har hittat flytet.

Slutsats: Dialoger, grupparbeten och möten kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av arbetslivet. Men möjligheten att få jobba koncentrerat och ostört är nödvändigt för att få ”flow” på jobbet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas.

Aktivitetsbaserat kontor en bra lösning

Activity Based Working – det vill säga aktivitetsbaserade kontor – som erbjuder olika lösningar för olika arbetsuppgifter har visat sig vara ett effektivt sätt att öka människors kreativitet och prestationsförmåga på jobbet. Istället för att ha fasta arbetsplatser kan medarbetarna välja mellan många olika ergonomiskt riktiga miljöer beroende på det arbete de ska utföra för tillfället; tysta rum för avskildhet och koncentrerat arbete, öppna eller slutna mötesrum och projektytor är bara några exempel.

 

Introvert eller extrovert?

I det aktivitetsbaserade kontoret har du möjligheten att möta behoven hos människor med olika personlighet. En del personer är introverta och vill ha avskildhet och tysta miljöer för att kunna koncentrera sig. Andra är extroverta och blommar ut och är som mest kreativa i gruppmiljöer och i mötet med andra.

 

Ökad effektivitet på arbetsplatsen

Miljöer där medarbetarna alltid har alternativ för hur och var de vill arbeta har visat sig ha en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. En undersökning från Superlab visar faktiskt att effektiviteten i ett aktivitetsbaserat kontor är 14 procent högre än i klassiska kontorsbås. Kinnarps koncept Next Office är en inspirerande process för utformning av nya arbetsplatser där aktivitetsbaserade arbetssätt kan vara en del av lösningen. 

SNABBFAKTA:

• 22% av medarbetarna går till en plats där de kan få vara ostörda när de vill vara produktiva.

• 28% av de medarbetare som sitter i ett öppet kontor väljer att skapa lugn och ro med hjälp av musik och hörlurar.

Källa: En studie av Manpower och Kairos Future.