Ergonomi i praktiken – 5 tips för bättre hälsa på jobbet

Ergonomi är så mycket mer än att bara stå upp under dagen och att sitta rätt. Det finns en mängd faktorer i vår omgivning som påverkar hälsan och hur vi mår på jobbet. Syftet med bra ergonomi på arbetsplatsen är att må bra. Den som lyckas skapa en arbetsmiljö för välmående skapar också framgång på andra sätt: kollegorna blir nöjda och glada och produktiviteten ökar.

INKLUDERANDE DESIGN

För att arbetsmiljön faktiskt ska lämpa sig för alla medarbetare måste den erbjuda flexibel möblering och mobila lösningar som är enkla att anpassa efter individuella behov och olika arbetsuppgifter. Man ska till exempel kunna justera arbetsborden i höjdled för att kunna växla mellan sittande och stående arbetsställning. Flexibla och funktionella lösningar för arbetsplatsen måste också kunna anpassas för olika ändamål. Fundera på hur olika områden och arbetsuppgifter hänger ihop, då hittar du ett naturligt och samtidigt ergonomiskt sätt att möblera arbetsplatsen.  

EN VÄLGENOMTÄNKT LJUDMIILJÖ

På arbetsplatser som exempelvis fabriker är man är väl medveten om att bullernivåerna för det mesta är höga, och där står ljudmiljön ofta högt upp på dagordningen. En undersökning som YouGov genomförde åt Kinnarps Norge 2016 visade att 47 procent av alla norska kontorsmedarbetare tyckte att det var för mycket störande ljud på kontoret. Av dessa ansåg 82 procent att de blev störda varenda dag av kollegor som pratar för högt.    

Ljud är en komplicerad affär, och är dessutom något som är svårt att ignorera eller stänga ute. Med andra ord är genomtänkt akustik mycket viktig för en ergonomisk och hälsosam arbetsplats. Visserligen är det buller som förekommer i kontorslokaler inte skadliga för hörseln, men trots detta kan det enligt yrkesinspektionen utgöra en belastning på hjärt-kärlsystemet, höja blodtrycket och bidra till muskelspänningar och dålig matsmältning. Som tur är kan ljudmiljön på arbetsplatsen förbättras med ganska enkla medel. Det allra första och viktigaste steget är att bli medveten om problemet. Därefter handlar det om att hitta den optimala kombinationen av golvbeläggning, takisolering, gardiner och inredning som kan absorbera och dämpa ljudet.

BRA BELYSNING 

Ljuset har en enorm betydelse för oss människor, och för att vi ska må bra och kunna arbeta effektivt är ljuskvaliteten av största vikt. Med tanke på att vi befinner oss inomhus under i snitt 90 procent av vår vakentid är det inte förvånande att ljus och belysning är enormt viktigt. 

5 TIPS FÖR BÄTTRE HÄLSA PÅ JOBBET

1

STÅ UPP FÖR DIN HÄLSAS SKULL

De flesta av oss sitter alldeles för stilla på dagarna. På jobbet, i bilen, vid matbordet och framför TV:n. Vuxna människor uppskattas sitta ungefär nio timmar per dag av sina 16 vakentimmar. Fundera på vad detta innebär för dig och din hälsa. Vad kan du göra för att bli mer aktiv? Ett höj- och sänkbart arbetsbord på kontoret är en bra början på ett mer rörligt och hälsosamt liv.

 

2.

TA EN AKTIV PAUS

Ta en aktiv paus då och då – lätt muskelbelastning sätter igång massor av positiva processer i kroppen. Att ta en paus är inte samma sak som passiv vila. Tvärtom. När du rör på dig använder du dina muskler, och just detta är startskottet för många positiva händelser i kroppen. Gör detta varenda timme. Inte för att vila, utan för att vara aktiv

3.

HÅLL HUVUDET HÖGT

All den tid som många av oss tillbringar framför en bildskärm är en verklig utmaning. Det är inte själva skärmen som är problemet, utan vår tendens att böja oss nedåt och framåt mot skärmen. Det kan leda till att vi får ont i nacke och axlar vilket i sin tur gör oss trötta och spända. Att helt enkelt lyfta blicken och hålla huvudet högt gör stor skillnad. Ett bra tips är att placera en separat bildskärm framför dig så att du blir tvungen att lyfta på huvudet för att titta på den. Genom att lyfta blicken och hålla huvudet lite högre får du en bättre kroppshållning och avlastar nacken. Om du ändå använder en bärbar dator, försök att rikta blicken nedåt när du tittar på skärmen, men utan att ha huvudet framåtböjt.

4.

SITT GÄRNA, MEN INTE STILLA

Komplettera det höj- och sänkbara skrivbordet med en arbetsstol som följer kroppens rörelser och som gör att du kan sitta på så många olika sätt som möjligt (till exempel stolen Capella som främjar aktivt sittande).

5.

TÄNK PÅ DET SOM INTE SYNS

Alla upplever ljud och ljus olika, därför är omtanke och respekt för andras upplevelser och förutsättningar en bra utgångspunkt. Ljud och ljus är subjektiva faktorer, men det handlar på det stora hela om att utforma en arbetsplats med lösningar som ljudabsorbenter, justerbar belysning och särskilda rum för telefonsamtal.

För oss på Kinnarps,
handlar ergonomi framför allt om att må bra – 

psykiskt, fysiskt och känslomässigt 

Vårt mål är att fylla kontor med välmående snarare än möbler. Vi menar därför att det allra bästa är att planera utformningen efter varje enskild medarbetares förutsättningar och därigenom skapa en mer hälsosam arbetsplats. Faktum är ju att det finns lika många behov som det finns medarbetare på en arbetsplats.

Vi har alltid ergonomi i åtanke när vi utvecklar nya produkter och arbetsplatslösningar. Fysiska, kognitiva, sociala, organisatoriska, miljömässiga och andra relevanta faktorer beaktas. Vi är alla olika, och alla behöver hitta en egen lösning för framgång och välmående. Läs mer om holistisk ergonomi.

Vill du veta mer?
 
 kontakta  oss