Våra kroppar är komplexa och har utvecklats under tusentals år. Evolutionen har format våra ögon, skelett, muskler och sinnen. För att kroppen inte ska skadas eller överbelastas bör arbetsplatsen utformas med hänsyn till våra behov. Visst utsätter arbetsplatserna våra kroppar för påfrestningar – med det behöver inte vara dåligt. När vi arbetar aktivt i olika kroppsställningar, till exempel lyfter eller flyttar saker, utsöndras proteiner och hormoner som ökar vårt välbefinnande. Men i statiska positioner är det viktigt att kroppen får stöd, så att muskler inte blir överbelastade. Monotona arbetsuppgifter och obekväma kroppsställningar kan snabbt leda till skador i muskler och skelett.

Råd och tips!

  • Lyssna på kroppen – om den gör ont eller är spänd är det dags att ta en paus eller byta ställning
  • Arbetsbord, stolar och bildskärmar ska kunna ställas in individuellt för en optimal arbetsställning
  • Kroppen är utformad för rörelse – så sitt, stå och rör på dig!

Fler tips