Vi är sociala och goda relationer med andra får oss att må bra. Gemenskapen med våra kollegor viktig för att vi ska kunna skapa en positiv och produktiv stämning på arbetsplatsen. Det blir roligare att gå till jobbet och vi blir mer effektiva. Just nu ökar mångfalden på våra arbetsplatser, och därför blir det också allt viktigare att människor med olika bakgrund och arbetssätt får bra förutsättningar att jobba tillsammans. Funktionella lunch- och fikarum är perfekta för korta möten och ger möjlighet att koppla av och lära känna varandra. Separata mötesrum ger de bästa förutsättningarna för kreativa eller mer formella möten.

1. E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work: linking organizations and physiology” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.

Råd och tips!

  • Utse en gruppansvarig som bjuder in till sociala events som för samman människor
  • Känslan av delaktighet ökar om alla medarbetare får vara med och bestämma reglerna för de gemensamma ytorna
  • Bokningsbara mötesrum ger bra förutsättningar för sammankomster och möten med nya affärskontakter

Fler tips