Dagsljuset hjälper oss att reglera den cirkadianska rytmen – det vill säga balansen mellan vakenhet och sömn. Dygnsrytmen är en naturlig cykel som påverkas av olika signaler i vår omgivning, men det är dagsljuset som har störst betydelse. För att kunna jobba så bra som möjligt under dagen, så behöver vi sova bra och det är just dagsljuset som styr vår inre, biologiska klocka. När vi tillbringar så mycket som upp till 90 procent av arbetsdagen inomhus är fönster och andra dagsljusinsläpp viktiga för hälsan och produktiviteten. * Om vi sover gott kan vi börja nästa dag utvilade och pigga!

1. California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500-03-082-A-9. Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment

Råd och tips!

  • Fönster ger nödvändigt dagsljus och en utsikt som förändras över dagen 
  • Glasväggar inomhus är ett bra sätt att sprida det värdefulla naturliga ljuset
  • Strukturera arbetsplatsen kring naturliga ljuskällor och skapa öppna ytor i anslutning till fönstren så att det naturliga ljuset sprids effektivt

Fler tips