Färger påverkar vårt humör och våra känslor. För en del människor kan färgen till och med påverka hur de upplever temperaturen i ett rum. Orsaken är att färger sänder ut signaler som påverkar den hormonella balansen i kroppen och skapar känslomässiga reaktioner. Genom att välja rätt färgsättning på arbetsplatsen kan vi alltså påverka välmående och produktivitet. Klara färger anses kunna bidra till att öka motivationen och en riktigt bra arbetsmiljö har därför en väl genomtänkt kombination av färger. Hur vi uppfattar olika färger beror på vår kulturella bakgrund och våra personliga erfarenheter: men generellt kan man säga att blått är bra för produktiviteten och kreativiteten, grönt skapar harmoni medan rött höjer uppmärksamheten och gult fångar uppmärksamhet och gör det lättare att fatta beslut.

1. Meerwein, G. et al. (2007). Color– Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag

Råd och tips!

  • Kombinera färger för att stimulera beteenden och känslor som är bra för produktiviteten
  • Använd färger för att tydliggöra olika arbetsytor på arbetsplatsen
  • Ljusa färger har den extra fördelen de reflekterar det naturliga dagsljuset

Fler tips