När vi utformar en arbetsplats måste det ske med människan som utgångspunkt. Det är ju produktiva medarbetare som är verksamhetens viktigaste resurs. Sättet på vilket medarbetarna interagerar med sina kollegor och sin arbetsplats återspeglas i kvaliteten på arbetet de utför. När människor arbetar i trygghet och trivs med sitt arbete mår de bättre och producerar mer. En tredjedel av alla som använder datorer i arbetet säger att de har upplevt smärtor i ryggen och nacken.1
Stress och hög arbetsbelastning bidrar också i hög grad till arbetsrelaterade hälsoproblem2. Kostnaden för en sjukskriven medarbetare är omkring 2 740 kronor per dag.3 Med ergonomiska lösningar är det möjligt att kraftigt minska den sjukfrånvaro som orsakas av en dålig fysisk eller psykosocial arbetsmiljö.4

1 Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf
3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Fler tips