För att kunna jobba effektivt måste vi har rätt förutsättningar. Arbetsplatsens inomhusmiljö behöver vara stabil och anpassad efter utomhusmiljön. Behoven skiftar i takt med årstiderna och arbetsplatsen ska kunna anpassas därefter. Inomhusklimatet påverkas av flera faktorer – bland annat solljus, färger, växter och temperatur. Bärbara datorer och annan elektrisk utrustning genererar värme och inomhusklimatet i ett slutet kontorsutrymme kan snabbt bli varmt och torrt. Därför är det är viktigt att upprätthålla en god vätskebalans, om vi blir uttorkade ökar risken för muskelspänningar och belastningsskador vid sittande skrivbordsarbete.1 För att ha en god vätskebalans behöver vi dricka mellan 1,5 och 2 liter vatten om dagen.2 Att se till att vatten finns lätt tillgängligt på kontoret är ett enkelt sätt att bidra till en ergonomisk, produktiv och hälsosam arbetsplats.

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do-i-need-to-drink-per-day/
2. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker-inte-for-lite-vatten.

Fler tips