Evolutionen har utvecklat oss med sinnena på helspänn, och allt som vi upplever påverkar vårt välbefinnande och vår produktivitet. Därför bör vi sträva efter att minska störande intryck på arbetsplatsen och istället skapa inspirerande sinnesupplevelser som bidrar till bättre hälsa och produktivitet. Ljud är ett bra exempel på ett sinnesintryck som kan ge energi, men som också kan orsaka huvudvärk och koncentrationssvårigheter med värk i nacke och axlar som följd.1 Genom att minimera störande ljud går det att minska stress och hälsoproblem samtidigt som medarbetarna får förutsättning att prestera på topp.2 Belysning och luftkvalitet är också viktigt att tänka på – dålig ventilation kan till exempel sänka produktiviteten med upp till 15 procent.3

1 https://www.kinnarps.se/Kunskap/the-quiet-revolution/

2 Bort med bullret - en bra ljudmiljö lånar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket

3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Fler tips