Ljud, och ibland lite oväsen, är en naturlig del av arbetsplatsen. Men allt för höga ljudnivåer har visat sig vara mycket negativt för produktiviteten. 1 Buller påverkar koncentrationen, stressnivåerna och vår förmåga att tänka kreativt. Att ständigt bli avbrutna och distraherade gör oss frustrerade och produktivitet och välmående blir lidande. Med hjälp av skärmar och akustikplattor kan vi minska bullernivån och erbjuda medarbetarna tysta utrymmen även på platser med mycket aktivitet. Möbler orsakar ofta störande ljud, så välj möbler som är smidiga och tysta att flytta. Glöm inte bort att ljud även kan ha positiv effekt på jobbet: musik och avslappnande ljud kan till exempel bidra till att öka produktiviteten.

1. J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices, Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, Pages 18-26

Råd och tips!

  • Skärmar och akustikplattor minskar bullret och ger visuell stimulans
  • Erbjud många typer av mötesrum i olika storlekar och uppmuntra medarbetarna att använda dem
  • Planera kontoret så att lunchrum, fikarum och andra sociala ytor inte ligger i direkt anslutning till arbetsplatserna

Fler tips