Att ta en promenad i parken, i skogen eller vid sjön är något som nästan alla njuter av. Naturen påverkar den mänskliga hjärnan positivt – vi blir friskare, gladare och får mängder av sensorisk stimulans. Att vistas i naturen minskar även stressymptom och med naturliga inslag i arbetsmiljön kan vi stimulera våra sinnen så att vi mår bättre.1 Öppna ytor med växter och träd, ljudet av rinnande vatten, väggar av trä och en fin utsikt är enkla grepp för att flytta naturen inomhus. Att ta sina raster utomhus är också ett bra sätt att upprätthålla kontakten med världen som finns utanför kontorsfönstret. 

1. Heerwagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12-14, 1998

Råd och tips!

  • Tänk på utsikten – även i städerna finns det vyer som fångar ljusets skiftningar
  • Utforma gemensamma ytor så att det finns många olika blickfång
  • Uppmuntra medarbetarna att gå ut på rasterna och ge förslag på korta promenader som ger ny energi

Fler tips