Ergonomiska arbetsplatser ökar välmåendet hos medarbetarna och uppmuntrar till samarbete

 

FAQ     Referenser

Arbetsplatser som ger en bra känsla. Bokstavligt talat.

"Bra ergonomisk design skapar harmoniska relationer, både mellan medarbetarna och med arbetsmiljön ”Det handlar om att skapa en arbetsplats som både ger medarbetarna det som de behöver för att må bra och för att kunna arbeta produktivt.”

Anders Lundahl

Allt du behöver veta om ergonomiska arbetsplatser

1. Vad är en ergonomisk arbetsplats?

2. Hur ser framtidens ergonomiska arbetsplats ut?

3. Varför är det så viktigt att må bra på jobbet?

4. Fördelarna med en ergonomisk arbetsplats

5. Vem borde intressera sig för ergonomi, och varför?

6. Hur skapar man en ergonomisk arbetsplats?

7. Är det dyrt med en ergonomisk arbetsplats?

8. Hur kan vi hjälpa dig att skapa en ergonomisk arbetsplats?

9. Referenser

1.
Vad är en ergonomisk arbetsplats?

SKILLNADEN MELLAN EN ERGONOMISK ARBETSPLATS OCH EN VANLIG ARBETSPLATS: Ergonomiska arbetsplatser har utformats för att möta medarbetarnas behov av funktion. De är flexibla, stöttande, och designade för att öka välmående och produktivitet. En oergonomisk arbetsplats kan se väldigt snygg ut – men skenet bedrar. Naturligtvis ska en arbetsplats se bra ut, men den ergonomiska arbetsplatsen har även utformats för att bidra till friskare, gladare och mer produktiva medarbetare.

Olika områden inom ergonomin

Ergonomisk design erbjuder lösningar för en rad faktorer som påverkar välmående och produktivitet: kognitiva – som stress och mänskliga interaktioner, fysiska – som utformning av arbetsplatser med möjlighet att både sitta och stå upp och jobba samt miljömässiga faktorer – som ljus och ljud.

Möbler för ergonomiska arbetsplatser

Investeringar i ergonomiska produkter skapar de bästa förutsättningarna. Möbler som har utformats för att kunna anpassas efter varje medarbetares individuella behov bidrar till ökad motivation, högre produktivitet samt färre antal skador och sjukskrivningar. Ergonomisk design är bra både för medarbetarna och för affärerna!

Ljudergonomi och akustik

Akustik på arbetsplatsen utgör en viktig del av den ergonomiska designen. Ljud kan påverka vår koncentration, vår kommunikation och vår förmåga att fatta beslut. Akustikskärmar och väggplattor kan hjälpa till att reducera ljudnivån och de kan även erbjuda medarbetarna akustisk skugga – en tyst plats i anslutning till ett område med hög ljudnivå. Möbler orsakar ofta störande ljud, så välj möbler som är smidiga och tysta att flytta.

Belysning på arbetsplatsen

Ljuset har stor betydelse för effektiviteten eftersom det hjälper oss att hålla oss fokuserade genom hela arbetsdagen. Det naturliga ljuset är också bra för vårt välmående, eftersom det påverkar kroppens naturliga dygnsrytm som styr frisättningen av stressreducerande hormoner.

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

2.
Hur ser framtidens ergonomiska arbetsplats ut?


Den snabba teknologiska utvecklingen kommer att fortsätta att påverka hur vi arbetar och interagerar med varandra. Därför behöver framtidens medarbetare flexibla lösningar som möter deras individuella krav. Verksamheter som investerar i ergonomiska lösningar ser hur många fördelar det finns för medarbetarna i forma av ökat välmående, ökat engagemang och minskade sjukskrivningstal. Att investera i ergonomiska lösningar är en framtidssäker investering eftersom det tryggar den fortsatta framgången både för individen och för verksamheten. I framtiden är det troligt att ergonomiska arbetsplatser kommer att locka de bästa talangerna. När man får möjlighet att välja mellan många olika arbetsgivare är sannolikheten stor att du beslutar dig för att jobba i en miljö som har utformats med dina behov i centrum. 

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

3.
Varför är det så viktigt att må bra på jobbet?  

Välmående ökar vår arbetsglädje

Vi tillbringar en stor del av våra liv med att arbeta. Den som inte trivs med att gå till jobbet blir förmodligen både orolig och nedstämd. Men det fungerar förstås också tvärtom. När vi trivs på jobbet får vi massor av energi av att träffa kollegor och att samarbeta inom ett område där vi känner ett gemensamt engagemang. För att må bra, så måste vi bli medvetna om hur viktigt välmående på arbetsplatsen faktiskt är.

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

Välmående höjer produktiviteten

När medarbetarna jobbar i en trevlig och hälsosam miljö drar verksamheten fördelar av de nya idéer och innovationer som föds. Energin och engagemanget som uppstår när medarbetarna gillar det de gör, kan hjälpa verksamheter och organisationer att röra sig snabbt framåt. Framgång är detsamma som de människor som jobbar för den! 

Välmående skapar bättre gemenskap

Medarbetarna är inte bara anställda. De är människor och individer: söner och döttrar, äkta makar och föräldrar, vänner och grannar – och de är alla delaktiga i en stor gemenskap. När verksamheter och organisationer prioriterar välmående bidrar det till att skapa ett samhälle där människor kan växa och nå framgångar. 

4.
Fördelarna med en ergonomisk arbetsplats

  • Ökad prestation och motivation
  • Minskade sjukskrivningstal
  • Ökad effektivitet
  • Förbättrat välmående och förbättrad hälsa i ett längre perspektiv
  • Reducerad skaderisk
  • Framtidssäkrade flexibla lösningar
  • Större engagemang hos medarbetarna

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

5.
Vem borde intressera sig för ergonomi, och varför?

Både arbetsgivare och medarbetare drar fördelar av en ergonomiskt utformad arbetsplats. Investeringar i ergonomi bekräftar för medarbetarna att deras arbete uppskattas och är värdefullt. Tanken – och omtanken – bakom ergonomiska lösningar som har anpassats efter individuella behov och resulterar i ökad motivation, högre produktivitet samt färre skador och sjukskrivningar. Friska medarbetare är nöjda medarbetare. I en värld med allt tuffare konkurrens kan ergonomiska arbetsplatser bidra till bättre resultat och effektivitet. 

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

6.
Hur skapar man en ergonomisk arbetsplats?

Tänk igenom behoven i planlösningen

Hur vill du att arbetsplatsen ska fungera och hur ska medarbetarna få rätt förutsättningar till samarbete? 
Skapa en miljö som stöder detta! Arbetsplatsens planlösning och layout ligger till grund för dess produktivitet. Försök att skapa en plats som uppmuntrar till samarbete och nytänkande. Fundera på vad medarbetarna behöver och ta hänsyn till dessa faktorer i arbetsplatsens layout. En ergonomisk arbetsplats blir effektiv eftersom den möter medarbetarnas krav på funktion. 

Tänk igenom behoven för välmående

Ergonomiska arbetsplatser ökar vårt välmående eftersom de ergonomiska lösningarna kan anpassas för att möta varje medarbetares individuella behov. Genom att skapa en arbetsplats som är utformad för att tillmötesgå behoven och uppmuntra samarbete kommer medarbetarna på ett naturligt sätt att uppskatta den atmosfär som de själva skapar på arbetsplatsen. Att hitta lösningarna som ökar välmående innebär att medarbetarna håller sig friska och fortsätter att trivas med sitt jobb och sin arbetsplats. 

Tänk igenom behovet av rörelse

Att utforma en arbetsplats som uppmuntrar till rörelse ger fördelar både i form av välmående och produktivitet.  Aktivitetsbaserade arbetsstationer ger medarbetare från olika avdelningar möjligheten att samarbeta kring uppgifterna. Istället för att spendera hela dagen vid sina skrivbord kan medarbetarna mötas på en plats som är utformad för att stödja den specifika uppgiften. Den här typen av rörelse främjar kommunikation och samarbete, och den har fördelar även för medarbetarnas fysiska hälsa och välmående. 

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

Vill du lära dig mer om våra ergonomiska arbetsplatslösningar?

Kontakt

7.
Är det dyrt med en ergonomisk arbetsplats?

Att investera i ergonomiska lösningar är smart eftersom det tryggar en framgångsrik verksamhet. Ergonomiska lösningar skapar de bästa arbetsförhållandena, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet. På en konkurrensinriktad marknad bidrar ergonomiska arbetsplatser till utvecklingen av de bästa produkterna och de mest effektiva metoderna. Och eftersom de ergonomiska arbetsplatserna har utformats för ökat välmående hos medarbetarna kan verksamheten dra fördel av de lägre kostnader som genereras av minskad frånvaro och minskade sjukskrivningstal.

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

8.
Hur kan vi hjälpa dig att skapa en ergonomisk arbetsplats?

Som Europas ledande leverantör av arbetsplatslösningar för kontor, skolor och offentlig miljö kan vi med vår kunskap och erfarenhet hjälpa dig att skapa dina egna lösningar för framgång och välmående! Vi kan ergonomi och hjälper dig att skapa en miljö där idéerna flödar och människorna samarbetar. Vi kan hjälpa till att frigöra potentialen i din verksamhet eller organisation genom att hitta ergonomiska lösningar som stärker medarbetarna och produktiviteten. Kontakta ditt närmaste Kinnarps-showroom för att se vilka fördelar din verksamhet kan dra av bättre ergonomi och ökat välmående på arbetsplatsen.

Gå tillbaka till FAQ-rubriker

9. Referenser