Alla nyanser av hållbarhet

Från val av råmaterial och design till långsiktig kvalitet och smart återanvändning. När Kinnarps utvecklar sitt tygsortiment är hållbarhet en självklarhet. ”Våra kunder kan vara trygga med att vi tar ansvar genom hela kedjan”, säger Christina Calisir, Technical Manager Cover Materials.

Vad är det absolut viktigaste för att Kinnarps tyger ska leva upp till företagets högt ställda hållbarhetskrav?

    ”Det går inte att lyfta fram en enda sak eller ett steg i processen, eftersom det är helheten som avgör hur hållbart ett tyg är. Hållbarhet är ett komplext område och vi måste hålla många tankar och alla nyanser i huvudet samtidigt”, förklarar Christina Calisir.  

 

 

System för kontroll

Så låt oss försöka göra just det och följa åtminstone några av stegen i processen. Val av råmaterial är förstås en viktig start och här har Kinnarps effektiva verktyg för att utvärdera miljöprestandan på tyger.

   ”Ungefär hälften av våra tyger är tillverkade med naturmaterial och är naturligt flamsäkra, och alla våra standardtyger lever upp till respektive marknads tuffaste miljökrav och i många fall säkerhetskrav”, säger Christina.

   Hållbara tyger handlar också om att välja duktiga leverantörer och Kinnarps arbetar just nu i huvudsak med europeiska företag.

”Vår erfarenhet är att vi då har bättre kontroll på de aspekter som rör hållbarhet, eftersom vi har gemensamma regler och standards. Men det handlar också om att få snabba och säkra leveranser”, säger Christina Calisir.  

    Hon påpekar även att arbetet med hållbarhet handlar om att ta gemensamt ansvar och att Kinnarps leverantörer mer ska ses som samarbetspartners.

   ”Vi jobbar gärna tätt med andra aktörer, både i och utanför möbelbranschen. Här handlar det om att vara transparent och inse att vi måste lära av varandra.”

Estetik och slittålighet

Ett annat steg på vägen mot en hållbar produkt är designen. Här ska estetiska överväganden samspela med till exempel tygets slittålighet, system för att ta vara på spill och rutiner för återanvändning av råmaterialet i slutet av cykeln.

   ”Om kunden vill och kan använda våra produkter länge så bidrar det till en lägre miljöpåverkan, så på det sättet hänger mönster, färger, kvalitet och flexibilitet ihop. Allt samman handlar om att designa med hållbarhet i tankarna”, säger Christina Calisir.

   Kinnarps har bland annat utvecklat verktyg och metoder både för att använda så mycket som möjligt av den ingående råvaran och att ta vara på det spill som ändå blir. En del av tygspillet används till exempel som fyllning i många av företagets ljudabsorbenter. 

Ansvar för hela kedjan

För tillverknings- och distributionsfasen gäller samma hårda hållbarhetskrav som för alla Kinnarps produkter. Liksom för möjligheterna att renovera, uppgradera och återanvända, med målet att bidra till en cirkulär ekonomi.

   ”Det händer mycket på det här området och vi blir aldrig klara, det viktiga är att vi tar ansvar för hela kedjan och tillsammans med partners, kunder och andra aktörer utvecklar långsiktigt hållbara lösningar”, säger Christina Calisir.  

VISSTE DU ATT:

  • 69 %

  • av textilierna i Kinnarps sortiment är certifierade med EU Eco Label eller Oeko-Tex. 
  • 96 %

  • av Kinnarps restmaterial blir antingen återvunnet eller går till energiproduktion. 
   • 50 %

   • av Kinnarps ljudabsorbenter består av återvunnet material, varav 25 % är tygspill från den egna produktionen. 
  • 79 %

  • av Kinnarps högriskleverantörer har genomgått en granskning.