Färger påverkar hur vi mår och presterar

Färger som omger oss i vår vardag har inte bara estetisk betydelse. De påverkar våra upplevelser, beteenden och prestationer samt hjälper oss att navigera i den fysiska miljön. Genom att arbeta medvetet med färg skapas en grund för välbefinnande, trygghet, kreativitet och effektivitet.

Färgers betydelse

Många psykologer har studerat färger och dess betydelse och har då kunnat konstatera att färger uppfattas olika och skapar någon form av reaktion hos de flesta människor. Det har dock varit svårt att exakt klargöra vad olika kulörer får oss att känna eftersom det till en viss del även beror på kultur, tid och plats. Men även om det råder delade meningar kring hur färger påverkar oss kan man enas om att de har stor betydelse, och att de ofta styr oss mer än vad vi tror. Idag vet vi att människans färguppfattning finns i det limbiska systemet, den del av vår hjärna som hanterar saker som affekt och undermedvetna tankar. Det i sig tyder på att vår upplevelse av färger är starkt kopplad till vår förmåga att bearbeta känslor, lära oss nya saker och öka vår motivation. Därför är det viktigt att tänka på vilka aktiviteter som ska utföras i en miljö så att man väljer rätt färg för att uppmuntra dessa aktiviteter. Det ökar möjligheten att skapa eller förändra beteenden.

Färg är en av många ergonomiska faktorer som behöver samspela i en miljö för att främja välbefinnande, kreativitet och produktivitet. Tillsammans med val av planlösning, möbler, akustik, ljus, och luft, samt organisatoriska och sociala faktorer, skapas helhetsupplevelsen av en arbetsmiljö. Läs mer om holistisk ergonomi.

Naturens färger visar vägen till tidlöst och hållbart

Det som är trendigt och ser snyggt ut just nu, kan vara kontraproduktivt. Färgvalen beror på vad du ska göra, vad du vill uppnå och på människorna som vistas i miljön. Tidlösa färger som är valda utifrån sammanhanget ökar i slutändan värdet på din investering. Rätt färgval på rätt plats minskar dessutom slitaget och behovet av underhåll. Mycket tyder på att färger som ligger nära naturens egen färgskala, såsom gröna och jordiga nyanser, har en särskild effekt på människans förmåga till återhämtning och är därför passande i de flesta arbetsmiljöer. Jordnära och dämpade kulörer som går ton i ton skapar en lugn känsla och är dessutom enkla att kombinera med varandra samtidigt som det enhetliga och harmoniska intrycket består. Detta gör det enkelt att kombinera möbler från olika delar av verksamhetens lokaler allt eftersom behov uppstår och skapar en miljö som är flexibel och hållbar under lång tid.

5 tips när du väljer färg

1.

Utgå från rumslighetens syfte när du väljer färg, inte från den personliga smaken eller trender.

2.

Jordnära och dämpade kulörer ton i ton ger ett enhetligt och harmoniskt intryck totalt sett och gör det även enkelt att ändra möbelkombinationer efter behov.

3.

Använd färg för att markera olika typer av zoner och underlätta navigering.

4.

Tänk på kontrastverkan för att förstärka en funktion eller ett önskat beteende.

5.

Undvik att kombinera flera olika starka färger tillsammans eller mönster på stora ytor. De kan orsaka negativa distraktioner.

Olika färger påverkar på olika sätt

Färger påverkar allt från humör till neurofysiologiska reaktioner. Vissa färger kan bjuda in till samtal, puls eller aktivitet, medan andra färger manar till stillhet, tystnad eller reflektion. Alla individer påverkas förstås på olika sätt av färger och smaken skiljer sig beroende på vem man frågar. Med andra ord är det av stor vikt att veta vilka som ska vistas i miljöerna och vilka aktiviteter de ska utföra innan man väljer färger.

En färg är inte bara en färg. Det är viktigt att tänka på att den kan vara kall eller varm och finnas i en mängd olika nyanser. Grönt är med andra ord inte bara skönt, det kan vara något helt annat beroende på samspelet mellan färg, ton, ljus, kyla, värme och konstrast. Små skillnader kan ändra upplevelsen av ett rum och rummets proportioner. Det som ser ut på visst sätt på en plan yta, kan ge ett helt annat intryck när det är applicerat i ett rum. Intrycket kan också förändras beroende på dagsljus och belysning. Dessutom påverkar färger varandra när de ses tillsammans, vilket kan förändra uppfattningen om rummets höjd, bredd, djup, balans och riktning.

Ljus och värme påverkar i hög grad hur människor uppfattar färger. Rummets färg och helhetsintryck kan förändras rejält om du byter belysning. Tiden på dygnet är också avgörande för hur vi människor ser på en färg. En blå färg under en kall, mulen vinterdag kan uppfattas som en helt annan blå nyans när solen träffar färgen och värmer upp rummet. Ljusa färger har fördelen att de tar upp ljus utifrån, vilket gör oss piggare under dagen. Mörkare färger däremot stoppar ljuset så bör placeras med eftertanke. Det finns studier på att kalla färger har en tendens att värderas mer negativt och varma färger som något positivt men kalla, svala färger sänker blodtrycket och bidrar till koncentration.

Färgguide

Människans öga kan urskilja runt 10 miljoner olika färgnyanser. Så hur ska du veta vilka färger du ska använda i dina miljöer? I vår färgguide nedan ger vi några övergripande riktlinjer kring ett urval av färger och hur de påverkar människan.

Grön, blå och beige för koncentration

Generellt kan man säga att svala färger, som ljusa nyanser av grönt, blått och beige är att föredra där du ska arbeta länge med hög koncentration. Ljusa färger tar upp mer ljus utifrån, vilket gör oss piggare under dagen. Gröna nyanser symboliserar också naturen och verkar naturligt avstressande och uppfriskande.

Gula nyanser främjar kreativitet

Gult är den universella solsymbolen som vi ofta associerar med optimism och glädje. Den fångar vår uppmärksamhet och sägs skärpa vårt minne och tänkande. Gula nyanser verkar energigivande och får människor att prata, använd den därför gärna i ytor för att främja kreativitet. Gult är också bra för att väcka uppmärksamhet och skapa kontrast. Undvik däremot skarpa gula toner som kan reta synsinnet och upplevas obehaglig i starka doser.

Blå för trygghet och lugn

Blå nyanser signalerar lugn och ro. De bidrar till att vi slappnar av och främjar lugna beteenden. Det finns studier på att vi andas lugnare och blinkar mer sällan i blå miljöer. Blått inger även förtroende och trygghet. Använd blå nyanser där du vill skapa en fridfull och harmonisk känsla.

Röd triggar våra känslor på olika sätt

Den röda färgen fångar snabbt vår uppmärksamhet, verkar stimulerande och får våra hjärtan att slå snabbare. Men röda toner ska användas med moderation eftersom de också kan framkalla ilska och panik. Det i sig kan leda till förhöjt blodtryck och kortisol som är ett tecken på stress. Däremot kan röda och gula nyanser passa bra i miljöer där du vill främja aktivitet och energi. I lunchrum är det även fördelaktigt med varma toner som går mot orange eller dov röd, då mycket tyder på att det stimulerar smaksinnet. Bland människor med demens har man också funnit att varma, mjuka röda kulörer i olika nyanser bidrar till lugn.

Kulör kontra kulörthet

När man inreder en miljö spelar alltså färgvalet en central roll, men det är inte riktigt så enkelt som att välja rätt färg. Man måste också ha begreppet kulörthet i åtanke. Enkelt förklarat är färger grönt eller blått och kulörthet själva intensiteteten av grönt eller blått. Kulörtheten anger alltså hur stark eller intensiv färgen är. Begreppet används främst inom NCS-skalan (Natural Color System®) och betecknas med c i färgkoden på en hundragradig skala. Två färger kan ha samma kulörthet, men kan ha varierande svarthet och vithet. Ju mindre kulörthet, desto mer går färgen i fråga åt gråskalan. En gul färg med kulörhet 99 är starkt gul, medan en gul färg med kulörthet 5 går åt det grå hållet. Närbesläktade färger kan därmed uppfattas på helt olika sätt beroende på färgernas kulörthet. Studier visar att färger med starkare kulörthet väcker starkare känslor, oavsett om det är negativt eller positivt.

Kontraster i vardagen

Valet av färg påverkar alltså hur människor agerar i olika situationer och miljöer. Allt beror på vilka individer som ska vistas i din miljö, vilka aktiviteter som de ska utföra och vad du faktiskt vill att människor ska göra och känna. Kort sagt är färger ett sätt att styra människor i en viss riktning eller påverka deras beteenden. Ett exempel är att olika fokuszoner eller hemvister kan markeras genom att arbeta med en enhetlig färgskala. Det gör det lättare att hitta och alla vet vad som gäller i just den ytan. Genomtänkta färgval kan därmed förhöja tryggheten, tydligheten och navigeringen i en miljö.

En annan viktig faktor för att orientera sig i en miljö är närvaron av kontraster. Genom kontraster kan man framhäva eller dölja ytor. En armledare kan exempelvis ha en kontrasterande färg för att påvisa att den har en viktig funktion. Ytterligare ett exempel är att en dörr kan målas i samma färg som väggen för att dölja den och signalera att denna dörr inte ska användas. Tvärtom, så kan en dörr i avvikande färg med tydlighet signalera att ”här ska du gå in”. En matta i kontrasterande färg kan också markera en zon och bjuda in till en viss typ av aktivitet.

Färgval i olika miljöer

office.jpg

Färgval i kontor

 • Använd färg för att markera olika fokuszoner och underlätta navigering i lokalen.
 • En färgskala med jordnära kulörer ton i ton gör det enkelt att flytta och kombinera möbler i lokalen utan att förstöra det harmoniska helhetsintrycket.
 • Tänk på att mörka färger stoppar ljuset, kompensera med ändamålsenlig belysning.
 • Låt större ytor vara i lugna, enfärgade kulörer för att minska distraktioner.
 • Tänk på att ljusa, blanka ytor som reflekterar ljus kan vara störande för ögat.

education.jpg

Färgval i lärmiljöer

 • Undvik mönster, starka färger och för många olika färger i samma rum för att minimera distraktion.
 • Markera hemvister och zoner med hjälp av färg för att bidra till trygghet och navigering.
 • Planera medvetet kring vilka kulörer som lämpar sig bäst i vilka ytor, tänk till exempel på att ljusa nyanser är mer smutskänsliga än mörka.
 • Arbeta med kontraster för att uppmuntra olika beteenden, en matta i avvikande färg skapar till exempel enkelt en inbjudande zon.
 • Färgsätt enstaka, mindre detaljer i inredningen, till exempel handtag på en förvaring, istället för stora ytor. Det gör inredningen mer hållbar och flexibel i längden och minimerar synintryck.

care.jpg

Färgval i omsorgsmiljöer

 • Undvik pastellfärger, då ett äldre öga inte kan uppfatta färger med samma intensitet som ett yngre öga.
 • Arbeta medvetet med kontraster i färgsättningen för att underlätta orientering i rumsligheter och mellan möbler.
 • Undvik mönster då människor med demens kan uppleva det som negativ distraktion, det kan exempelvis uppfattas som småkryp som rör på sig.
 • En möbel med attraktiv kulör som sticker ut från bakgrunden är enklare att se och nyttjas därmed mer. Tvärtom om en dörr målas in i samma färg som väggen döljs den och signalerar att här ska man inte gå in.
 • Undvik mattor i mörka färger mot ljust golv då det kan upplevas som djupa hål av människor med demens.

Utforska holistisk ergonomi

”Kinnarps Colour Studio är vårt materialsortiment för kontor, skola och omsorg med fokus på hållbarhet, kvalitet och harmoni. Det erbjuder attraktiva material som är noga testade och utprovade för att passa och hålla för olika typer av miljöer. Vårt mål är att erbjuda ett sortiment som gör det enkelt att hitta det uttryck och den funktionalitet man söker. Trä, metall, plast och textil, färgtoner och mönster som är enkla att matcha med varandra och övrig inredning."

Christina Wiklund, Colour, Material and Finish Manager, Kinnarps AB

Fråga Kinnarps om färg

Kinnarps holistiska perspektiv på färgernas betydelse inom ergonomi utgår från vetenskapen, såsom färglära och färgpsykologi, men också från vår långa erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Det är en trygghet och en tillgång för dig som arbetar inom kontor, skola eller omsorg. Kort sagt vet vi att ergonomin förhöjs väsentligt om du lägger stor vikt vid färg och dessutom ser på färg som en lika viktig del som inredningen i sig. Med hjälp av den samlade forskningen och Kinnarps kunskap inom ergonomi kan du vara säker på att vi inte gissar när vi kommer med rekommendationer, råd eller produktförslag som på något sätt har med färg att göra. Vi ser till helheten och detaljerna i ergonomin.

Kontakta oss

Källor

 • ”Färg, ljus och människa – ett miljöpsykologiskt perspektiv”, Rikard Küller
 • ”Rummet som färgernas mötesplats”, Monica Billger
 • ”Varmt och kallt i norr och söder”, Maud Hårleman
 • ”Forskare och praktiker om färg - ljus – rum”, Karin Fridell Anter
 • ”Verkan av färg och ljus – beteenden och reaktioner, Thorbjörn Laike
 • “The ultimate guide to office color psychology”, Ergonomic Trends
 • ”Fysisk lärmiljö - optimera för trygghet, arbetsro och lärande”, Malin Valsö och Frida Malmgren
 • ”Vårdmiljöns betydelse, Helle Wijk, Morgan Andersson, Anna Bengtsson, Ingegerd Bergbom och Monica Berglund
 • ”Färg och ljus för människan - i rummet”, Karin Fridell Anter, Ulf Klarén, Leif Berggren, Monica Billger och Pär Duwe
 • ”Work week productivity, visual complexity, and individual environmental sensitivity in three offices of different color interiors”, Nancy Kwallek, Kokyung Soon och Carol M. Lewis
 • ”Goethes färglära”, Per Sällström