Fem globala arbetsplatstrender att hålla koll på

The Times They Are A Changin’. Den nya teknologin har redan revolutionerat sättet som vi lever och jobbar på – och mer är på gång. Framtidens arbetsplatser kommer att designas på ett helt annat sätt än i dag. I Kinnarps andra trendrapport har vi identifierat fem viktiga trender som kommer att betyda mycket för hur vi arbetar – och kopplar av.

Världen var nog lite enklare förr. I dag är vår världsbild mångfacetterad, och ibland också splittrad.

Gränserna suddas ut på alla nivåer. Vi är inte längre geografiskt bundna – utmaningen är istället att hitta och behålla talanger, oavsett var de finns och oberoende av ålder, kön eller kulturell bakgrund. Den här ökade öppenheten och kommunikationen har resulterat i en mångfald som ger helt nya kreativa förutsättningar när vi designar arbetsplatser.

Så vilka är då utmaningarna – men framförallt möjligheterna – i skapandet av framtidens ”mångfaldiga” arbetsplatser? När vi tog fram den här trendrapporten fick vi möjligheten att rådfråga några av vår tids skarpaste och mest inspirerande hjärnor inom arkitektur, design, teknologi och innovation. Tillsammans identifierade vi fem starka trender som kommer att ha en omvälvande betydelse för våra arbetsliv. Den gemensamma nämnaren? Smart design är hemligheten bakom arbetsplatser utformade för framtidens mångfald.  

TREND 1: MÅNGFALDSDESIGN

Hur skapar man arbetsplatser som möter allas behov?

I framtiden så kommer inkluderande miljöer och design att vara viktigt på alla arbetsplatser. Vi kommer att ställas inför tre olika paradigmskiften som påverkar hur arbetsplatsen utformas.

1. För första gången i historien så kommer vi att ha fyra generationer som jobbar tillsammans. Det betyder att vi måste ta hänsyn till deras olika sätt att tänka och agera när vi utformar arbetsmiljön.

2. Strävan efter jämlikhet på jobbet kommer att gå in i en ny fas. Att ifrågasätta befintliga designlösningar ur ett genusperspektiv, kommer att vara en av drivkrafterna bakom mer inkluderande arbetsplatsmiljöer.

3. Alla har vi olika sätt att resonera och hitta lösningar på problem. Grovt kan vi delas upp i två personlighetstyper; introverta och extroverta. Framtidens arbetsplatser måste möta behoven hos båda.

De här tre paradigmskiftena kommer, tillsammans med den pågående globaliseringen av kompetens, att resultera i en kulturell smältdegel. Resultatet blir krav på design som möter behoven hos individen. Och det är det här som är inkluderande design: design som tar hänsyn till den mänskliga komplexiteten och mångfalden med respekt för olika förmågor, språk, kultur, kön och ålder.

TREND 2: ARBETSPLATSBIOLOGI

Hur skapar man en hållbar och ergonomisk arbetsmiljö?

Hälsa är välgång – och framgång. Insikten att kroppens och själens välbefinnande är lika viktiga även på jobbet har kommit att betyda allt mer för hur vi utformar våra arbetsplatser. Och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden! Företag som vill vara attraktiva och locka kompetens även i fortsättningen måste kunna erbjuda miljöer som funkar för både kropp och knopp.

Kroppens behov kan vi tillgodose genom att ge medarbetarna möjlighet att röra sig under arbetsdagen. Höj- och sänkbara arbetsbord och kontorsstolar med FreeMotion-funktion bidrar till god ergonomi och minskar risken för arbetsrelaterade belastningsskador. Men hur ska vi göra med knoppen? Hur skapar vi arbetsplatser som stimulerar till kreativa tankar och som minskar stressen i en tid där den snabba tekniska utvecklingen har vänt upp och ner på jobbverkligheten för de allra flesta av oss?

Forskningen visar att enformiga och tråkiga miljöer faktiskt är en hälsorisk som kan resultera i fler sjukskrivningar. Omgivningen har stor betydelse för hur hjärnan mår och reagerar – och på arbetsplatser där man tar hänsyn till det och sätter människan i fokus så blir också kopplingen mellan design och psykisk hälsa tydlig.

Den självklara lösningen är förstås att sätta individens behov och önskemål i centrum. Att låta medarbetarna själva välja de kombinationer av arbete och miljöer som passar dem bäst. För att undvika teknikstress kan du alltid låta dig inspireras av Google som har introducerat tech-fria zoner där varken bärbara datorer eller telefoner är tillåtna.

TREND 3: TEKITUR

Hur använder vi analog och digital arkitektur i framtidens kontor?

Tekitur, på engelska ”Techiture”, är det ord som används för att beskriva samspelet mellan teknologi och arkitektur. Och Techiture kommer att vara en stark drivkraft när arbetslivet utvecklas i nästa steg. De digitala lösningarna för en mer sömlös arbetsmiljö är redan här, och de som är snabba på bollen kommer att bli vinnare i framtidens mångfaldspräglade arbetsliv. Att kunna utforma arbetsplatser som kombinerar mänsklig briljans med teknisk hårdvara är nyckeln till framtidens produktiva arbetsmiljöer.

Framtidens kontor och arbetsplatser kommer att se ut, och fungera, väldigt annorlunda jämfört med tidigare. Internet of Things, Connectivity och Big Data är företeelser som kommer att koppla loss oss från de geografiska hindren och göra det möjligt för oss att röra oss fritt. Det traditionella kontoret håller långsamt på att suddas ut. Det gamla kontoret med sina krav på standardiserade lösningar för el, it, belysning och ventilation blir ett minne blott. Framtidens kontor kommer i första hand att utformas för att möta människornas behov – det kommer inte att vara de tekniska förutsättningarna som styr. Målet blir att skapa kreativa miljöer där alla kan vara så interaktiva som möjligt. Arbetsplatsen och kontoret ska inte vara ett ställe där medarbetarna sitter passivt och matas med mängder av information – utan levande miljöer som uppmuntrar dialog och kreativitet. En högteknologisk livsstil i en avslappnad miljö!

TREND 4: SAMSKAPANDE

Hur kommer framtidens företag att jobba?

En sak är säker. Tiden då företagen gjorde allt för att dölja sina utvecklings- och produktionsmetoder bakom stängda förra är förbi. Istället samarbetar företag och kunder tillsammans för att driva designprocessen framåt. Transparens, att bygga förtroende och skapa en designdialog med medarbetare och samarbetsparters runtom i världen kommer att bli huvudfokus för många av våra företag.

Att samarbeta och skapa tillsammans – varsomhelst, närsomhelst, i små verksamheter och i stora koncerner – blir allt lättare och smidigare. De här nya möjligheterna påverkar alla typer av design och produktutveckling – från små produkter till arbetsplatser och hela byggnader. Det här kommer naturligtvis också att ställa krav på våra kontor och arbetsplatser. s.

Att skapa framtidens arbetsplats är en omfattande och komplex process som berör hela företaget. För att bygga en arbetsplats som präglas av samarbete, så måste du grunda med en samarbetskultur. Det finns ingen enkel lösning – utmaningen som vi alla kommer att ställas inför är kartlägga och inkludera verksamhetens alla olika aspekter och sedan skräddarsy arbetsplatsens platser utifrån det. Organisation, teknik och ledarskap är en bärande del i den här processen. I framtidens kontor måste organisationerna också vara villiga att förändra och anpassa sina arbetssätt. Detta genom att utforma arbetsplatsen med många olika miljöer och funktioner – som till exempel multifunktionella arbetsplatser och projektzoner – samt att införa ny teknologi.

TREND 5: MIKRO-MULTINATIONELLT

Vart har alla medarbetarna tagit vägen?

Dagens kompetens är gränslös. Medarbetarna rör sig oavbrutet mellan olika platser och jobbet är alltid tillgängligt via molnet, oavsett i vilket land eller på vilken kontinent du befinner dig. Det här driver tillväxten av oberoende kompetensgrupper som frilansare, egenföretagare konsulter och entreprenadföretag; något som också märks i form av det ökade antalet startups och egenföretagare. Den här kompetensgruppen är ständigt på jakt efter bra ställen att jobba på – även andra platser än hemmakontoret och internetkaféet. Det driver också på framväxten av helt nya typer av arbetsplatser som måste designas därefter. Det flytande arbetslivet sätter avtryck i form av allt från hemmakontor till pop-up-arbetsplatser och nya mer kreativa varianter av kontorshotell.

Vi måste helt enkelt “omskapa” våra arbetsplatser. Och för att kunna göra det måste vi också tänka igenom hur vi lever och arbetar på ett mer omfattande sätt eftersom det “mikro-multinationella” arbetssättet även förändrar samhället – ett samhälle som bygger allt mer på samarbete. Den som vill designa nya arbetsmiljöer måste alltså koncentrera sig på att skapa lösningar som att attraherar den kompetens och mångfald som det interdisciplinära samarbetet kräver. Vår syn på arbetsplatsen håller på att förändras radikalt. Varför ska vi nöja oss med tråkiga möbler och grå arkivskåp bara för att vi är på jobbet? Istället vill vi ha arbetsplatser som attraherar olika typer av kompetenser och som ger frilansare och konsulter möjligheten att samverka och känna sig hemma bland övrig personal. Medarbetarna kommer att vilja ha samma bekvämligheter på jobbet som de har hemma, oavsett om det handlar om en plats för sina personliga saker, eller om det handlar om gemenskap och samarbete.

LADDA NER HÄR

Vill du veta ännu mer om framtiden?
Här kan du ladda ner den kompletta trendrapporten.

Ladda ner rapport

Har du funderingar och frågor om framtidens, eller ditt framtida, kontor?

Varmt välkommen att kontakta oss på Kinnarps