Fem tips för bättre effekt i din upphandling

Ställ krav! Det tjänar både du och omvärlden på. Med en välformulerad upphandling bidrar din organisation till ett mer hållbart samhälle. Dina medarbetare får en bra arbetsmiljö och den positiva kedjereaktionen påverkar även andra människor – och miljön. Du ställer krav på dig själv och på din organisation. Du ställer krav på oss. Vi ställer krav på oss själva och på våra leverantörer. Tillsammans skapar vi effekt!

1. VILKA ÄR DINA HJÄRTEFRÅGOR?

Börja med att identifiera de frågor som är viktiga i ert eget hållbarhetsarbete. Vilka förändringar skulle ge störst effekt? Att gå från noll till hundra är svårt. Det är lättare att nå resultat om du väljer att fokusera på några kärnfrågor. Ställ hellre ett fåtal specifika frågor som du verkligen förstår, se till att du begär in verifikat och följ upp.

2. VÄLJ FSC®

Skogen har en avgörande roll för att vi ska klara det globala målet i klimatavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål. Ställ därför krav på ansvarsfullt brukad skogsråvara. Märkningen FSC® är en tredjepartscertifiering som garanterar att skogsråvaran är granskad av en oberoende tredje part. Ställ krav på att leverantören ska vara spårbarhetscertifierad enligt FSC Chain of Custody, vilket innebär att man har ett system för att hantera och särskilja märkt råvara. Att vara spårbarhetscertifierad betyder dock inte att allt trä är FSC-märkt. Därför vill vi uppmana till ett aktivt val av FSC-märkta produkter. Då kan du vara helt säker på att allt trä kommer från ansvarsfullt brukade skogar.

3. STÄLL KRAV PÅ SOCIALT ANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN

Kräv att leverantören ställer sociala krav på sin egen leverantörskedja. Att leverantören har en uppförandekod för leverantörer. Säkerställ att koden baseras på internationella principer som FN Global Compact och att krav på arbetsmiljö finns med. Det är inte tillräckligt att man bara har en uppförandekod – ställ också krav på att leverantören har ett system för att kartlägga sin leverantörskedja och att riskbedöma den. Ställ frågor och begär in information om arbetssätt, riskbedömning eller resultat från revisioner. Vi välkomnar alltid uppföljningar av revision på plats. Den svenska märkningen Möbelfakta ställer krav på kravställande, riskbedömning och uppföljning av socialt ansvar i leverantörskedjan. Den är alltså ett bevis för att leverantören arbetar aktivt med socialt ansvar.

4. KRÄV RENA MATERIAL!

Runtomkring oss finns mängder med farliga kemikalier som släpps ut från olika produkter – men hur vet man att något är farligt om det inte syns? Historien visar att vi inte kan var nog försiktiga. Var tydlig med att produkterna inte får innehålla material eller ämnen som kan påverka dina medarbetares hälsa negativt. Genom att utesluta flamskyddsmedel, formaldehyder och lösningsmedel får du stor effekt. Ställ krav på miljömärkningar som innehåller krav på kemikalieinnehåll (Möbelfakta och NF Environnement).

5. FÖLJ EU:S REKOMMENDATIONER

EU har tagit fram ett nytt verktyg för offentlig upphandling av kontorsmöbler. Förslaget kommer att träda i kraft under 2016 och är en bra utgångspunkt när du ska ställa krav på dina leverantörer. Vad som är intressant är att förslaget nu även ger vägledning både vid renovering och återanvändning av befintliga möbler samt vid inköp av nya möbler. Det är faktiskt så tydligt att man uppmanar användaren av verktyget, med andra ord upphandlande myndighet, att överväga att återanvända gamla möbler innan man gör nya inköp. Ställ därför krav på att leverantören ska erbjuda ett system för att hantera återanvändning och renovering.