Framtidens skolmöbler bör uppmuntra till rörelse

Senaste trenden inom skolvärlden är Learn with Brain and Body (LEARN BNB). Experter och forskare har konstaterat att inlärning underlättas av fysisk rörelse och det blir viktigt att lärmiljöer och undervisning anpassas efter det. Det räcker inte längre att bara hjärnan sätts i arbete, hela kroppen behöver engageras.

Fysisk aktivitet leder till bättre lärande

Enligt en rapport från Nordiska ministerrådet är 68 % av svenska skolbarn fysiskt inaktiva. Framtiden ser dock ljusare ut. Kinnarps Trendrapport om framtidens lärmiljöer som tagits fram tillsammans med experter inom lärmiljö i Norden tyder på att användningen av hela kroppen i utbildningen kommer att öka. Learn BNB är en av de trenderna som i stor utsträckning kommer att påverka våra lärmiljöer. Trenden är på många sätt viktig då intellektuell inlärning underlättas av att kunna hantera kroppen. Learn with Brain and Body handlar om att det inte räcker att bara hjärnan sätts i arbete, hela kroppen behöver engageras. Klassrumsgym och tysta möbler är därför några trender som blir alltmer vanliga i våra skolor.

 ”Fysisk aktivitet förbättrar inte bara hälsa utan även kognitiv förmåga, både akut och på lång sikt. Under de två första decennierna spenderar barn en stor andel av sin tid skolan. Således har skolan en unik möjlighet att påverka barns nivåer av fysik aktivitet och främja hälsosamma levnadsvanor. Exempelvis genom att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet och införa korta aktivitetsavbrott under lektionstid”, säger Daniel Berglind, forskare vid Karolinska institutet.

Teknik och inredning

Learn BNB ställer nya krav på att både produkter och miljöer är tysta samtidigt som de främjar rörelse, så som stolar med gungfunktion och tysta golv. I rapporten framkommer det även att teknik och ”Internet of Things” (IoT) i framtiden kommer att främja rörelse i klassrummen genom sensorer som ändrar möblernas läge och uppmanar eleverna att ställa sig upp när de har varit stillasittande en längre tid. Med Learn BNB ökar dynamiken och rörelsen i rummet för att stimulera lärandet. Det är då viktigt att tänka på att inredningen bör vara flexibel så att den kan anpassas efter individen, gruppen och typen av undervisning.

”Precis som att många arbetsplatser är inredda med möbler som främjar rörelse börjar klassrum och lärmiljöer anpassas så att inte eleverna blir stillasittande för länge. Från skolor har vi märkt av en ökad efterfrågan av mobila möbler, ljuddämpande produkter och stolar som ger utrymme till rörelse utan att det låter. Mycket kommer att ske inom utvecklingen av skolinredning de kommande åren, säger Anders Larsson, Next Education Concept Manager på Kinnarps.

5 tips för ett aktivt klassrum

1.
Brainbreaks

Aktivitetspauser i klassrummet med övningar som eleverna kan utföra utan redskap.

2.
Klassrumsgym

En yta i eller nära klassrummet där det finns redskap och rörelseinstruktioner.

3.
Ståbord

Placeras i klassrummet så att eleverna kan växla mellan att sitta och stå.

4.
Mobila möbler

Möbler (med exempelvis hjul) som enkelt kan flyttas runt och möjliggör anpassning för storklass, grupparbete och enskilt arbete

5.
Skrivbar yta

Skapa anteckningsytor på olika väggar för anteckningar och idéer som får lärare och elever att röra sig över en större yta.

Att möta elevernas behov

Våra kontor och arbetsplatser är i ständig förändring. Inredningstrender blandas med vad som är ergonomiskt och bra för kreativiteten. Det här ser vi ofta som en självklarhet, men i många skolor har tyvärr tiden stått still. ”Tekniken har förändrats men klassrummen ser fortfarande ofta likadana ut. Bänkarna står i rader, längst fram är det en tavla. Det enda som är annorlunda i många skolor vi besöker är att eleverna håller i en surfplatta istället för en penna”, berättar Anders Larsson. Skolor som ligger i framkant vågar utmana traditionella strukturer och möter istället elevernas behov. Med flexibla klassrum och möbler som stöder variation och uppmuntrar barn till rörelse ökar chanserna för ett bättre arbete och samarbete. Det handlar om att bemöta individuella inlärningsprocesser. ”Om förmiddagens uppgift är att läsa, kanske man inte tar in bokens innehåll lika bra på en trästol som i en mjuk soffa eller på en matta. Olika barn lär sig på olika sätt. Vissa mår bra av att sitta på en låg stol, andra på en hög. Det finns även de som behöver avskärma sig eller sitta mot en vägg. Det är viktigt, och på tiden, att ta in den kunskapen i klassrummen”, fortsätter Anders.

Möblera flera ytor

En viktig lärdom är att många barn känner sig trygga i ett hörn, det ser man genom hur de väljer att sätta sig längs väggarna. Att tänka på här är att då skapa ett klassrum med fler än fyra hörn. Man kan jobba med skärmar, textilier, fåtöljer med höga ryggar och förvaring på hjul att skärma av med. Skapa olika zoner i rummet. Det finns även andra utrymmen i skolans värld som kan nyttjas mer effektivt. Varför använda matsalen att bara äta i? Kan man göra en passiv korridor aktiv? Och hur skapar man miljöer för spontana möten och informellt lärande?

Kan en stol och ett bord påverka inlärningen?

Det finns många smarta alternativ för att naturligt få in rörelse och variation i den dagliga undervisningen. Genom att placera ut ståbord i klassrummet så lär sig eleverna att stå upp och utföra sina uppgifter, vilket är ett bra och ofta enkelt sätt att främja rörelse. Det är även viktigt att kunna växla mellan olika arbeten, i storklass, för grupparbeten, eller för enskilt arbete. Inredningen behöver därför vara funktionell och mobil. Kunna anpassas för situationen och behovet. Stolar och bord med hjul gör det flexibelt att flytta runt och skapa nya formationer och grupperingar. En utmaning är dock att inte skapa högljudda miljöer, mer aktivitet får inte göra det stökigt. Ett sätt är att använda gungande stolar eller pallar på tysta golv. Att välja en ergonomisk elevstol som är anpassningsbar och ställbar eller med gungfunktion och hjul gör också att användaren uppmuntras till rörelse när han eller hon sitter ner. Det blir då även smidigt att anpassa stolen beroende på elevens längd och behov.

Kinnarps Next Education®

”Vi bygger också platser där man kan sitta i hörn och platser med mjuk, varm möblering –det skapar trygghet.”

Christer Holger, grundare av Skapaskolan.

Se Christers samtal om framtidens lärmiljöer i vårt koncept Next Education. 

Till filmen

Produkter som uppmuntrar till rörelse

Xact

Xact

Kinnarps

323 Färger och material | 16 Varianter

Fields

Fields

Kinnarps

297 Färger och material | 23 Varianter

Boullée

Boullée

Materia
Elevate

Elevate

10 Färger och material

Mer om skola

Vill du veta mer om vårt arbete med aktiva lärmiljöer?

KINNARPS NEXT EDUCATION® - research, strategi och rådgivning för att skapa er ideala lärmiljö. I vår process arbetar vi med konkreta verktyg och workshops för att analysera nuläget och kartlägga behoven samt vilka miljöer ni behöver i er framtida lärmiljö. Tillsammans skapar vi en unik lärmiljö baserad på era behov och förutsättningar. En metod för att skapa rum för aktivt lärande.

 

Läs mer

Vill du ha en egen trendrapport?

Förutom Learn BNB presenteras ytterligare nio trender i vår trendrapport om framtidens lärmiljöer. Rapporten sträcker sig över ett brett spektrum - från att VR och AR vinner mark och hur globaliseringen påverkar framtidens inlärning, till att allt fler elever (och föräldrar) önskar skapa sig sin egen unika utbildning. Trender som med stor sannolikhet kommer att få påverkan på framtidens utformning av klassrum och lärmiljöer.

 

Ladda ner rapporten