Från skrivbord till saccosäck

Idag finns lika många sätt att jobba som det finns anställda, och olika generationer ställer olika krav på sin arbetsmiljö. Den perfekta arbetsplatsen måste därför stimulera både kreativitet och flexibilitet - utan att inskränka på ergonomin.

Förr i världen

EN GÅNG I TIDEN VAR SKRIVBORD, robusta arbetsstolar och ovala konferensbord det självklara sättet att inreda ett kontor. Fortfarande är det komponenter som ingår i de flesta arbetsplatser men i dag jobbar många av oss lika bra i soffan eller saccosäcken som vid skrivbordet. 

De flesta instämmer i att en varierad kontorsmiljö gör underverk för kreativiteten. Några av världens största och snabbast växande företag, som Google, Microsoft och Spotify, har också blivit hyllade för sina galna kontor med till exempel hängmattor, tv-spel och pingisbord.

 

Nuförtiden

Jane Ahlin, ergonom på Ergo@Work och ordförande i Ergonomi & Human Factorssällskapet Sverige, rekommenderar inte att skrota alla skrivbord med kuddrum och bollhav. För även om kreativa miljöer är uppskattat så vill fyra av fem kontorsarbetare ha tillgång till ergonomiska arbetsmöbler, enligt en undersökning som Kinnarps och United Minds har gjort. Fyra av tio arbetar stående varje vecka och varannan efterfrågar hjälp från en ergonom. Synen på arbetsmiljö skiljer sig mellan olika generationer, där de äldsta är mest traditionella med fokus på ergonomi och lugn och ro. 76 procent av kontorsarbetare i åldern 51-69 år tycker att det är viktigt att ha ett eget kontorsrum medan mindre än hälften av personerna mellan 15 och 35 tycker det är en viktig fråga,

Men medvetenheten ökar även där, menar Jane Ahlin: "Jag tyckte det var mer skillnad förut. Jag har föreläst på gymnasieskolor och hos unga killar som jobbat med CAD. Förr var de ”odödliga” men i dag är man mer medvetna. Många har haft känningar av muskeltrötthet själva eller har personer som upplever detta i sin omgivning, och då blir man mer uppmärksam." 

4/5 av kontorsarbetarna i studien vill har tillgång till ergonomiska arbetsmöbler.

4/10 arbetar stående varje vecka.

1/2 har sökt hjälp av en ergonom.

76% av kontorsarbetarna i åldersspannet 51-69 tycker det är viktigt att ha ett eget rum.

Färre än 50% i åldersgruppen 15-35 tycker att rumsfrågan är viktig.