Genomtänkt design med hållbara material

Hållbarhet kan både vara mycket komplicerat och väldigt enkelt. För att göra det lättare att skapa hållbara inredningslösningar tar Kinnarps ansvar för hela processen – från genomtänkt design till smart återbruk. Allt börjar på ritbordet och med val av material för att skapa hållbara produkter av hög kvalitet som tål att användas länge.

Kinnarps
hållbarhetsarbete
börjar med designen
och materialen.

Fortsätter med tillverkningen och distributionen. Och slutar med användningen och återbruket. För när det gäller hållbarhet går det inte att peka på en enskild faktor som den viktigaste, tvärtom är det helheten som är poängen.

"Grunden är att formgivningen och materialvalen måste bli rätt från början. Utan genomtänkt design med hållbarhetsperspektiv och rena material med hög kvalitet kan vi inte leva upp till våra krav på så låg miljöpåverkan som möjligt", säger Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager.

Kontroll på hållbarhet

De material som Kinnarps använder mest är trä, metall, textil och plast.

För alla dessa material har Kinnarps effektiva verktyg för att utvärdera miljöprestandan och säkerställa att de produceras under miljömässigt och socialt schyssta villkor.

Träet i produkterna är antingen FSC®-certifierat eller kontrollerat av Kinnarps, och ytbehandlingen är reglerad för att påverka miljön så lite som möjligt. Den metall som används i stativ och underreden är i högsta möjliga mån återvunnen och våra plaster är fria från PFOS.

När det gäller textilier arbetar Kinnarps med bland annat certifieringarna EU Ecolabel och Oeko-Tex. Cirka hälften av tygerna är tillverkade med naturmaterial och är naturligt flamsäkra, så att vi inte behöver använda kemiska flamskydd. Samtliga standardtyger lever upp till högt ställda miljökrav.

”Hållbarhet bygger på samverkan och vi arbetar intensivt med att hitta de bästa samarbetspartnerna."

En viktig faktor är att utveckla gemensamma regler och standards som gör det enklare att ha kontroll, säger Johanna Ljunggren. 

Kvalitet är bra
för miljön

De ingående materialen är en sak när det gäller hållbarhet, konstruktion och design en annan.

Här ska produkternas estetiska uttryck samspela med långsiktig slittålighet, metoder för att ta vara på spill och möjlighet till uppdatering och återvinning.

Den grundläggande målsättningen är att människor ska vilja och kunna använda produkter från Kinnarps länge. Hög kvalitet är en grundförutsättning och bidrar till en lägre miljöpåverkan.

"Vi ska också designa våra produkter så att vi använder så mycket som möjligt av den ingående råvaran, minimerar spillet och möjliggör återanvändning av material. En del av det oundvikliga tygspillet använder vi, tillsammans med återvunnen PET-plast, som fyllning i flera av våra ljudabsorbenter", säger Johanna Ljunggren.

 

Göra det svåra enkelt

När produkten kanske trots allt börjar bli sliten erbjuder Kinnarps möjlighet till att renovera, uppgradera och återanvända, enligt principen om en cirkulär ekonomi.

"Det finns alltid saker att förbättra, men det centrala är att våra kunder vet att vi tar ansvar för de här komplexa frågorna och gör det enklare för arkitekter och designer att skapa hållbara inredningslösningar. Genomtänkt design och miljövänliga material är en bra början på hållbarhetsresan", säger Johanna Ljunggren.

VISSTE DU ATT?

50 % av vårt fyllnadsmaterial Re:fill består av återvunnet material som tygspill och PET-plast.

96 % av vår träråvara är certifierad med FSC eller PEFC.

50-100 % av aluminiumen i våra stativ och underreden består av återvunnen gjuten aluminium.

84 % av textilierna i Kinnarps sortiment är certifierade med EU Ecolabel eller Oeko-Tex.

 

Material och hållbarhet

Trä, metall, plast och textil är de råvaror vi använder mest i våra inredningar. Vi har höga hållbarhetskrav och använder rena material med råvaror som är framtagna och producerade under miljömässigt och socialt schysta villkor. Vi är även certifierade i enlighet med ISO 14001 och ISO 45001.

PLAST

VI TILLVERKAR VÅR EGEN STOPPNING.
Vi formgjuter egen stoppning i Skillingaryd och har valt att helt ta bort den hälso­vådliga isocyanaten TDI ur vår stoppning och ersatt den med den mindre skadliga kemikalien MDI. Vi har även tillverkning av plastkomponenter i Skillingaryd där vi tillverkar flera detaljer i återvunnen plast. I vårt material Re:fill finns endast återvunnen PET-plast tillsammans med eget textilspill och Oeko-Tex®-märkt polyestersmältfiber.

TEXTIL

VI ERBJUDER CERTIFIERADE TEXTILIER MED EU ECOLABEL OCH OEKO-TEX®.
Vi erbjuder slitstarka och naturliga material som till exempel ull. Ull är dessutom naturligt flamskyddande. Sedan slutet på nittiotalet har vi arbetat med kraven på tyg, för att kunna erbjuda hållbara och säkra produkter och för arbetarna ska få en sund arbetsmiljö. Vårt textilsortiment klarar de högt ställda marknadskraven vad gäller brand, slitstyrka, ljusäkthet m.m.

TRÄ

HÖG ANDEL CERTIFIERAD TRÄRÅVARA.
Träet i våra produkter är antingen certifierat eller av oss kontrollerat ursprung. Målet är att allt trä ska vara certifierat år 2025.  Ytbehandlingen av våra träpro­dukter är strikt reglerad för att påverka miljön så lite som möjligt. Spånskivorna vi använder består i genomsnitt av 70% återvunnet trä.

METALL

Vi använder oss i högsta möjliga mån av återvunnen metall i våra stativ och underreden. Vid ytbe­handling av metall använder vi pulverlack utan lösningsmedel och med låg miljö­belastning. Det sker i en sluten anläggning så att stoft inte kan läcka ut i atmosfären.  

För en hälsosam arbetsmiljö

För att du ska må bra är det viktigt att du har en hälsosam arbetsmiljö som kännetecknas av rena material. Vi har därför mycket höga krav på materialen och undviker onödiga kemikalier.

Bland annat har vi tagit fram en ny metod för UV-lack som minskar användandet av lösningsmedel. Vårt skivmaterial uppfyller krav som motsvarar hälften av den europeiska standarden E1, vilket innebär mycket låga emissioner av formaldehyd. Vi har också ersatt kemiska flamskydd i polyestertyger där fibrernas konstruktion utgör ett naturligt flamskydd. Det läder vi använder är vegetabiliskt garvat utan tungmetaller.