Genomtänkt design med hållbara material

Hållbarhet kan både vara mycket komplicerat och väldigt enkelt. För att göra det lättare att skapa hållbara inredningslösningar tar Kinnarps ansvar för hela processen – från genomtänkt design till smart återbruk. Allt börjar på ritbordet och med val av råvaror, enligt filosofin att miljövänliga material och bra kvalitet startar en positiv kedjereaktion för planeten.

Kinnarps
hållbarhetsarbete
börjar med designen
och materialen.

Fortsätter med tillverkningen och distributionen. Och slutar med användningen och återbruket. För när det gäller hållbarhet går det inte att peka på en enskild faktor som den viktigaste, tvärtom är det helheten som är poängen.

"Det vi däremot kan säga är att grunden är att det blir rätt från början, med formgivningen och materialvalen. Utan genomtänkt design med hållbarhetsperspektiv och rena material med hög kvalitet, kan vi inte leva upp till våra krav på så låg miljöpåverkan som möjligt", säger Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager.

Kontroll på hållbarhet

De material som Kinnarps använder mest är trä, metall, textil och plast.

För alla dessa material har Kinnarps effektiva verktyg för att utvärdera miljöprestandan och säkerställa att de produceras under miljömässigt och socialt schyssta villkor.

Träet i produkterna är antingen FSC®-certifierat eller kontrollerat av Kinnarps, och ytbehandlingen är reglerad för att påverka miljön så lite som möjligt. Den metall som används i stativ och underreden är i högsta möjliga mån återvunnen och våra plaster är fria från PFOS.

När det gäller textilier arbetar Kinnarps med bland annat certifieringarna EU Ecolabel och Oeko-Tex. Cirka hälften av tygerna är tillverkade med naturmaterial och är naturligt flamsäkra, så att vi inte behöver använda kemiska flamskydd. Samtliga standardtyger lever upp till respektive marknads tuffaste miljökrav.

”Hållbarhet bygger på samverkan och vi arbetar intensivt med att hitta de bästa samarbetspartnerna. "

En viktig faktor är att utveckla gemensamma regler och standards som gör det enklare att ha kontroll, säger Johanna Ljunggren. 

 

Kvalitet
är bra
för miljön

De ingående materialen är en sak när det gäller hållbarhet, konstruktion och design en annan.

 

Här ska produkternas estetiska uttryck samspela med långsiktig slittålighet, metoder för att ta vara på spill och system för återbruk och återvinning.

Den grundläggande målsättningen är att människor ska vilja och kunna använda produkter från Kinnarps länge. Hög kvalitet är alltid ett bra hållbarhetsmål och bidrar till en lägre miljöpåverkan.

"Vi ska också designa våra produkter så att vi använder så mycket som möjligt av den ingående råvaran, minimerar spillet och möjliggör återanvändning av material. En del av det oundvikliga tygspillet använder vi , tillsammans med återvunnen PET-plast, som fyllning i flera av våra ljudabsorbenter", säger Johanna Ljunggren.

 

Göra det svåra enkelt

När produkten kanske trots allt börjar bli sliten erbjuder Kinnarps möjlighet till att renovera, uppgradera och återanvända, enligt idealet om en cirkulär ekonomi.

"Det finns alltid saker att förbättra, men det centrala är att våra kunder vet att vi tar ansvar för de här komplexa frågorna och gör det enklare för arkitekter och designer att skapa hållbara inredningslösningar. Genomtänkt design och miljövänliga material är en bra början på hållbarhetsresan", säger Johanna Ljunggren.

VISSTE DU ATT?

50 % av vårt fyllnadsmaterial Re:fill består av återvunnet material som tygspill och PET-plast.

92 % av vår träråvara är kontrollerad eller på annat sätt ansvarsfullt producerad och märkt med FSC och PEFC.

60-90 % av aluminiumen i våra stativ och underreden består av återanvänd gjuten aluminium.

69 % av textilierna i Kinnarps sortiment är certifierade med EU Ecolabel eller Oeko-Tex.

 

MATERIAL OCH HÅLLBARHET

Trä, metall, plast och textil är de råvaror vi använder mest i våra inredningar. Vi har höga hållbarhetskrav och använder rena material med råvaror som är framtagna och producerade under miljömässigt och socialt schysta villkor. Vi är även certifierade i enlighet med ISO 14001.

PLAST

VI TILLVERKAR VÅR EGEN STOPPNING.
Vi formgjuter egen stoppning i Skillingaryd och har valt att helt ta bort den hälso­vådliga isocyanaten TDI ur vår stoppning och ersatt den med den mindre skadliga kemikalien MDI. PVC-plast och ftalater finns inte i våra produkter (med undantag för plastdetaljer i elektriska komponenter) och plastdetaljerna är fria från PFOS. I vårt material Re:fill finns endast återvunnen PET-plast tillsammans med eget textilspill och Oeko-Tex®-märkt polyestersmältfiber.

TEXTIL

VI ERBJUDER CERTIFIERADE TEXTILIER MED EU ECOLABEL OCH OEKO-TEX®.
Vi erbjuder flera slitstarka och naturliga material som hampa, återvunnen jute och ull. Ull är dessutom naturligt flamskyddande. Sedan slutet på nittiotalet har vi arbetat med kraven på tyg, för att kunna erbjuda hållbara och säkra produkter och för arbetarna ska få en sund arbetsmiljö. Vårt textilsortiment klarar de högt ställda marknadskraven vad gäller brand, slitstyrka, ljusäkthet m.m.

TRÄ

HÖG ANDEL CERTIFIERAD TRÄRÅVARA (FSC, PEFC) AV TOTALT INKÖPT TRÄMATERIAL.
Träet i våra produkter är antingen FSC®-certifierat eller av oss kontrollerat ursprung. Målet är att allt trä ska vara FSC-certifierat år 2020.  Ytbehandlingen av våra träpro­dukter är strikt reglerad för att påverka miljön så lite som möjligt. 

METALL

Vi använder oss i högsta möjliga mån av återvunnen metall i våra stativ och underreden. Vid ytbe­handling av metall väljer vi främst pulverlackering med låg miljö­belastning. Det sker i en sluten anläggning så att stoft inte kan läcka ut i atmosfären.  Vi ställer krav på att metaller inte ska blandas för att underlätta återvinningen. 

FÖR EN HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ

För att du ska må bra är det viktigt att du har en hälsosam arbetsmiljö som kännetecknas av rena material. Vi försöker därför alltid tillämpa försiktighetsprincipen och skala bort onödiga kemikalier.

Bland annat har vi tagit fram en ny metod för UV-lack som minskar användandet av lösningsmedel. Vi har också ersatt kemiska flamskydd i polyestertyger där fibrernas konstruktion utgör ett naturligt flamskydd. När det gäller produkter med elektronik ställer vi krav att de har CE-märkning och att leverantörerna följer EU:s RoHS-direktiv som förbjuder användandet av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektroniska produkter.