Hur påverkas vi av ljud på jobbet?

Forskning visar att den ljudmiljö vi omges av påverkar både hur vi mår och vår produktivitet. Det är därför viktigt att se ljud som en viktig del i helheten när man inreder en ny arbetsmiljö, oavsett planlösning eller typ av kontor. Arbetsplatser med en balanserad ljudnivå främjar både välmående och framgång. Det handlar om att förstå hur ljud fungerar och hur det påverkar oss.

Vad är ljud?

Ljud är vibrationer i luften som brukar illustreras som vågor. Hårda ytor som plana väggar, golv, tak och glaspartier gör att ljudvågorna studsar och skapar ett obehagligt eko i rummet. När man pratar akustiklösningar i rum mäter man därför ofta efterklangstiden, det är den tid det tar för ljudet att minska 60dB från sin ursprungliga ljudnivå. För att skapa en behaglig ljudmiljö i rummet behöver man därför ibland hjälpa de hårda ytorna absorbera eller dämpa ljudvågorna så att efterklangstiden minskar.

Hur vet man att ljudnivån är för hög?

De flesta har nog hört att ljudstyrka ofta mäts i decibel, men när är ljudnivån på kontoret för hög? Detta är så klart i viss mån subjektivt; vissa är mer känsliga än andra när det kommer till ljudnivåer. Det finns dock en hel del forskning och riktlinjer som kan vara bra att ha koll på. Exempelvis så ökar risken för hjärtattack vid 65dB – vilket är en vanlig ljudnivå på våra kontor. Redan vid 55dB upplever 40% av kontorsarbetare försämrad koncentration.

15 dB

Prasslande löv

30-35 dB

Bibliotek

Vad Händer?
WHO:s rekommenderade ljudnivå för sjukhusrum och klassrum

50-55 db

Lugnt kontor

Vad händer?
40% av kontorsarbetare upplever försämrad koncentration.

Hälsopåverkan
Höjt blodtryck, sömnsvårigheter och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

65 dB

Högljutt kontor

Vad händer?
Genomsnittlig ljudnivå i klassrum och kontor

Hälsopåverkan
Risken för hjärtattack ökar

70-85 dB

Gatutrafik

Vad Händer?
Lagkrav på hörselskydd vid långvarig exponering i många länder

Hälsopåverkan
Permanent hörselnedsättning och förhöjda kolesterolvärden

Ljudmiljö och produktivitet

Högljudda arbetsplatser kan lätt skapa irritation och koncentrationssvårigheter. En forskningsstudie visade till exempel att prestationsförmågan försämras när vi är omgivna av tydliga och förståeliga samtal som inte har med vår egen arbetsuppgift att göra. Man testade och jämförde tre olika miljöer:

  • ett enskilt kontor med stängd dörr
  • ett öppet kontorslandskap med lämpliga akustiska lösningar
  • ett öppet kontorslandskap utan akustiska lösningar

Studien visade att prestationsförmågan i det öppna kontorslandskapet med lämpliga akustiska lösningar var lika hög som i kontoret med stängd dörr. Däremot försämrades prestationen i det öppna kontorslandskapet som saknade genomtänkta akustiska lösningar. Man kan alltså skapa bättre arbetsförhållanden för enskilt arbete genom att minska förståelsen av andra samtal runt omkring individen. Med ljudabsorbenter och skärmar kan man skapa zoner för mer koncentrerat arbete där samtal och övrigt ljud omkring oss inte stör trots att vi sitter mer öppet.

Hur påverkar ljudet vår hälsa?

Det är inte bara koncentrations- och prestationsförmågan som påverkas vid höga ljudnivåer på kontoret. Forskning visar även att stressen somliga upplever i en bullrig arbetsmiljö kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt högt blodtryck. Man har också sett ett samband mellan ljudnivå och ergonomi. I en studie publicerad i Journal of Applied Psychology undersökte man hur lågintensivt buller i en kontorsmiljö påverkar den anställde, jämfört med att sitta i en tyst miljö. Även om man inte såg någon skillnad i produktivitet, så såg man däremot att testgruppen i den bullriga miljön var mindre benäghen att ändra arbetsställning. Man justerade stolen och fotstödet betydligt oftare i den tysta miljön. Därmed var ergonomin avsevärt sämre i testgruppen som satt i lokalen med buller. Man kunde även se förhöjda stressnivåer som följd av förlängt lågintensivt ljud.

Så skapar du en sund ljudmiljö på kontoret

Utgå ifrån er organisation och ert arbetssätt och bygg upp kontoret med olika zoner, där varje zon skräddarsys för en viss typ av aktivitet. Det ska alltid gå att arbeta i lugn och ro, utan att behöva störas av andra kollegors samtal. Samtidigt behöver det också finnas ytor som främjar just samtal och samarbete. Tänk på att vi alla har olika personligheter och därmed olika behov. Att lyssna på och inkludera medarbetarna är därför ofta en viktig nyckel för att lyckas skapa en ljudmiljö där alla trivs och mår bra. Ett enkelt och effektivt verktyg är att jobba med ljudabsorberande och ljuddämpande skärmar. Med kopplingsbara golvskärmar kan du exempelvis snabbt skapa ett avskilt rum i rummet, mitt i ett öppet kontorslandskap. På så vis får du ett flexibelt kontor som enkelt kan anpassas efter behov och situation. Fasta väggskärmar motverkar effektivt buller och sorl, vilket skapar en bättre ljudmiljö på hela kontoret. Med hyllplan, accessoarer och färgval kan du dessutom enkelt sätta en personlig prägel. Därmed förbättrar du inte bara ljudmiljön, utan också arbetsmiljön i största allmänhet.

Vi är alla olika känsliga för ljud och dagens kontor behöver kunna tillgodose allas behov – i alla situationer. Därför är just ett aktivitetsbaserat kontor en bra lösning, en flexibel och dynamisk arbetsplats där varje yta är ljudmässigt optimerad för en viss typ av aktivitet. De företag som lyckas kommer att ha större möjlighet att öka kontorets produktivitet, välmående och i förlängningen lönsamhet. Att prioritera ljudmiljön ska helt enkelt ses som en smart investering, som ofta betalar sig i längden.

STÖD VID ARBETSPLATSUTFORMNING

En arbetsplatsanalys hjälper till att kartlägga och analysera behov och arbetsmönster inför utformningen av ett nytt kontor. Med specifika verktyg och workshops involveras personalen genom hela förändringsresan för att skapa engagemang och delaktighet. Utifrån resultatet ges rekommendationer kring layout och fördelning av olika miljöer samt arbetssätt. Läs mer om vår arbetsplatsanalys Next Office® här.

Källa

Haapakangas, A., Haka, M., Keskinen, E.O., & Hongisto, V.O. (2008). Effect of speech intelligibility on task performance-an experimental laboratory study.
Evans, G.W., & Johnson, D.L. (2000). Stress and open-office noise. The Journal of applied psychology, 85 5, 779-83.
European Commission. (2006). Noise Increases the Risk of Heart Diseases. News Alert, issue 5.

Vill ni ha hjälp med ljudmiljön på ert kontor?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Vibe

Vibe

Vibe Golvskärm

144 Färger och material | 110 Varianter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Oktav

Oktav

50 Färger och material | 2 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Tak- / Väggabsorbenter

144 Färger och material | 27 Varianter

Prim

Prim

Prim golvskärmar

103 Varianter

Point

Point

Vibe

Vibe

Vibe Light bordsskärm

144 Färger och material | 19 Varianter

Deep Forest

Deep Forest