DET SKA VARA ENKELT ATT VÄLJA

Det saknas ett effektivt och tydligt verktyg för hållbara inredningsval. Visserligen finns det många bra märkningar redan i dag, men många av dem är nischade och besvarar inte alla viktiga frågor om hållbarhet – bland annat om socialt ansvar och ergonomi. I längden är det ohållbart att du ska sitta och lägga pussel. Därför har vi skapat The Better Effect Index!

FÖRDELARNA FÖR DIG

DU...

…får hjälp att göra hållbara val.

…stärker ditt hållbarhetsarbete och gör det enklare styra arbetet mot olika mål.

…skapar arbetsplatser med bättre ergonomi, mindre stress och lägre utsläpp av kemikalier för ökad hälsa och produktivitet.

…ökar kunskapen om hur viktigt det är att hushålla med material och energi – och ökar intresset för cirkulära tjänster. 

SEX OMRÅDEN FÖR BÄTTRE EFFEKT

Så här fungerar det! I webbverktyget betygsätter vi våra produkter inom sex viktiga områden. Tillsammans ger de en helhetsbild av produktens hållbarhet. Vi redovisar också de indikatorer som ligger till grund för betyget inom varje område. Webbverktyget ger dig möjlighet att jämföra både produkternas totalpoäng och deras individuella resultat inom olika områden.

OMRÅDE 1. RÅVAROR OCH RESURSER

Varför? För att säkerställa att materialen inte belastar miljön i onödan.

Indikatorer: Kännedom om råvarornas ursprung. Kännedom om villkor i produktionskedjan. Resursoptimering.

OMRÅDE 2. KLIMAT

Varför? Genom att göra smarta val kan vi minska koldioxidutsläppen.

Indikatorer: Transporter. Produktion och process. Material.

OMRÅDE 3. RENA MATERIAL

Varför? Vi vill inte använda material eller kemikalier som kan påverka människor och miljö.

Indikatorer: Kemikalier i produktionen. Emissioner. Bra materialval.

 

OMRÅDE 4. SOCIALT ANSVAR

Varför? Vi vill vara säkra på att våra produkter är tillverkade i en bra arbetsmiljö.

Indikatorer: Code of Conduct. Leverantörsuppföljning. Uppföljning i riskland.

 

OMRÅDE 5. ÅTERBRUK

Varför? Att formge och tillverka produkter som kan renoveras och återanvändas är ett bra sätt att hushålla med resurserna.

Inidikatorer: Möjligt att laga och renovera? Möjligt att återvinna material? Gjord av återvunnet material?

OMRÅDE 6. ERGONOMI

Varför? Ergonomiska lösningar ger friskare och mer kreativa medarbetare samtidigt som en inspirerande miljö stärker ditt varumärke.

Indikatorer: Ergonomi. Ljudmiljö.