Kinnarps blåbilskoncept minskar ditt koldioxidavtryck

Sättet som dina nya möbler transporteras på är avgörande för hur hållbar din nya inredningslösning är. Vi på Kinnarps har ett eget logistiksystem där vi kontrollerar alla delar i kedjan. Det gör att vi kraftigt kan minska transporternas miljöpåverkan – från koldioxidutsläpp till förbrukning av emballage.

”Hela konceptet är möjligt eftersom Kinnarps grundare har arbetat med den här visionen från början. Att bygga en så här stor apparat från grunden i dag hade varit en alldeles för stor arbetsmässig och ekonomisk utmaning.”

Ingemar johansson, Kinnarps

Kinnarps grundades 1942 av Evy och Jarl Andersson. Redan på 1950-talet investerade de i sin första möbelbuss. De hade insett fördelen med att själv kunna leverera ut sina produkter. Med egna transporter kunde de påverka leveranstiden, rutterna, ekonomin och – inte minst – servicen som de gav till sina kunder. Att kundens alla nya kontorsmöbler eller skolmöbler levererades till rätt plats och på rätt sätt. Det här blev grunden till Kinnarps eget åkeri med blå lastbilar, i dag kärleksfullt kallade ”blåbilskonceptet”. Blåbilskonceptet är ryggraden för ett unikt, hållbart och miljövänligt logistiksystem där Kinnarps äger och kontrollerar varje steg i kedjan.

”Under 1990-talet förädlades konceptet ytterligare av Evy och Jarls son, Assar Jarlsson, som utvecklade smarta koncept för lastning och emballering av våra produkter. Hela logistikkedjan och alla lastbilar är optimerade för våra möbler, vilket gör att systemet blir mycket effektivt”, berättar Ingemar Johansson som är med och leder logistiken på Kinnarps.

Lösningen är unik när det kommer till möbler för offentlig miljö. Idag omfattar Kinnarps logistikteam ett hundratal medarbetare varav ett 15-tal jobbar med strategi och planering och resten är leveransmontörer.

Effektiv packning ger miljöfördelar

Drivkraften bakom blåbilskonceptet är sunt förnuft. Hållbarhet, ekonomi och kundfördelar går hand i hand och ger fördelar i både Kinnarps och i kundernas hållbarhetsarbete.

Logistikkedjan är helt kundorderstyrd. Redan när ordern läggs, planeras rutterna och packningen av lastbilarna med hänsyn till leveranstid och geografi. Ett speciellt program planerar också hur möblerna ska packas i lastbilen på ett volymeffektivt sätt, inte helt olikt ett pussel. Skrivbord, arbetsstolar, kontorsstolar, förvaring – systemet vet precis hur de olika möblerna ska packas för att så mycket som möjligt ska få plats.

”På det här sättet kan våra lastbilar fyllas med kontorsmöbler till 100 procent inför varje färd. Möblerna packas också enligt principen först ut, sist in”, berättar Ingemar Johansson.

”På väg hem från kunderna stannar blåbilarna hos Kinnarps leverantörer och tar med sig material hem till produktionen. Det innebär att man får en fyllnadsgrad på omkring 50 procent på returerna. Det här innebär att vi transporterar minimalt med luft och på så sätt kan minska våra egna C02-utsläpp och kontorsmöblernas koldioxidavtryck.”

Möbler med minimalt emballage

Varje lastbil bemannas av två Kinnarps-montörer. Vid leverans bär de in möblerna, avemballerar och monterar. Tanken är att kunden ska få möblerna på plats snabbt och effektiv med minimala störningar.

Istället för traditionellt emballage så använder vi filtar och papp som skydd för möblerna. Filtarna och pappen tas sedan med hem igen och återanvänds gång på gång. Det innebär att varje container eller lastbilsskåp motsvarar en besparing på 270 kg emballage – till exempel wellpapp. Ett effektivt sätt att hushålla med jordens resurser, samtidigt som kunden slipper besväret med att ta hand om emballaget.

Miljöfördelar med Kinnarps hållbara transporter

  • Genom effektiv packning transporterar Kinnarps 50% mer möbler i blåbilskonceptet jämfört med övriga branschen
  • Kinnarps packar med filtar vilket innebär en besparing om minst 270 kg emballage per container
  • Kinnarps blåbilar drivs med diesel med förnybart innehåll vilket innebär att vi har reducerat våra koldioxidutsläpp med 40%

Kundvärden med Kinnarps miljösmarta blåbilskoncept

  • Vi har förmågan att leverera en helhetslösning vid leverans
  • Vi installerar på 50 procent kortare tid än normalt i branschen
  • Kunden får minimala störningar i verksamheten i samband med leverans och montering

Kinnarps väljer diesel med förnybart innehåll

Vårt blåbilskoncept körs i dag i hela Norden samt i Belgien, England och Storbritannien. Alla montörer är utbildade i Eco-driving och våra egna verkstäder säkerställer att lastbilarna hela tiden är i toppskick och körs med rätt däcktryck.

”I vår lastbilsflotta finns ett 50-tal fordon varav cirka hälften är klassade som Euro 6 och hälften är Euro 4 och Euro 5-fordon som kommer att fasas ut efter hand, berättar Ingemar Åberg som är fordonschef på Kinnarps.

”Vi har tagit beslutet att köra våra lastbilar på diesel med inblandning av förnybart innehåll, så kallat HVO, som bland annat framställs av restprodukter från den svenska skogsindustrin.. På det här sättet har vi lyckats få ner våra koldioxidutsläpp med 40 procent vilket är en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete."

Ingemar Johansson & Ingemar Åberg, Kinnarps

DRÖMMEN VORE ATT FÅ KÖRA BILARNA PÅ DIESEL MED 90 ELLER 100 PROCENT FÖRNYBART INNEHÅLL

"Men faktum är att den här typen av bränsle håller på att bli en bristvara. Den nya lagen om reduktionsplikt träder i kraft den 1 juli 2018 och kommer förmodligen att innebära att vi och alla andra som prioriterar hållbara dieselalternativ inte kan få de leveranser som vi önskar.”

När det kommer till diskussionen om miljözoner i Europas största städer och dieselbilarnas vara eller icke vara i dessa sammanhang är det främst en privatbilsfråga, konstaterar Ingemar Åberg.

”Diesel med förnybart innehåll är ett utmärkt miljöval när dt gäller att minska koldioxidutsläppen. Miljözonerna handlar om att minska mängden skadliga partiklar. Yrkestrafiken har haft miljözoner att rätta sig efter under många år och vi har väl utvecklade rutiner där vi kör med Euro 6-lastbilar i dessa områden.”

 

Diesel – ett hållbart drivmedel?

Kan diesel vara ett hållbart alternativ för den som vill minska sina koldioxidutsläpp? Och vilka alternativ finns det egentligen? Preems key account Anette Rydén och produktspecialist Eva Clintenell rätar ut frågetecknen.

Vilka dieselalternativ finns det för klimatsmarta transporter?

”I dag finns det flera olika alternativ att välja mellan. En produktgrupp kallas FAME fettsyrametylestrar och bygger på olika typer av vegetabiliska oljor som till exempel soja, raps eller majs. RME, rapsemetylester, är nog det som de flesta känner igen. Om du använder begreppet biodiesel så är det den här typen av diesel som man avser. Det finns en skillnad i kemisk uppbyggnad mellan biodiesel och vanlig diesel, som innebär vissa begränsningar för användning i fordon. Fordonsleverantören tillåter generellt högst 7 procent biodiesel i bränsleblandningen. Om du vill köra på 100 procent biodiesel så måste fordonet vara anpassat och godkänt av fordonsleverantören. Det är idag endast tunga fordon som ges detta godkännande.

Ett annat alternativ, som inte kräver anpassade fordon, är diesel med förnybart innehåll, så kallad HVO. HVO betyder Hydrerade Vegetabiliska Oljor och utvinns av restprodukter från bland annat skogsbruket. HVO är till sin kemiska uppbyggnad i stort sett identisk med fossil diesel, vilket innebär att man kan köra vanliga lastbilar med det här bränslet – och det är denna typ av diesel som Kinnarps kör på. Men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls behövs oftast godkännande från fordonsleverantören. På Preem kallar vi vår diesel med förnybart innehåll för ”Evolution”. Vi bygger den på en blandning av vanlig diesel, 7% FAME och upp till 43% HVO. Vår HVO är bland annat baserad på tallolja från svensk skogs- och massaindustri. I teorin är det möjligt att ha väldigt hög iblandning av HVO. Ju högre andel HVO, desto lägre fossila koldioxidutsläpp.”

"Växande skog tar upp koldioxid och kan också förnyas snabbt vilket gör att miljöpåverkan inte blir lika stor. Därför är diesel med förnybart innehåll ett bra och hållbart drivmedelsalternativ.”

Vad är den miljömässiga poängen med diesel med förnybart innehåll?

”Råolja bygger ju egentligen också på växter. Men råoljan har lagrats i marken under miljontals år, vilket gör att omloppstiden blir väldigt lång i förhållande till den korta tid som det tar att förbruka den. Det blir alltså en obalans.HVO baseras på en förnybar råvara, i det här fallet från den svenska skogen. Växande skog tar upp koldioxid och kan också förnyas snabbt vilket gör att miljöpåverkan inte blir lika stor. Därför är diesel med förnybart innehåll ett bra och hållbart drivmedelsalternativ.”

Vad kommer lagen om reduktionsplikt att innebära?

”Den 1 juli 2018 träder lagen om reduktionsplikt i kraft i Sverige. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska utsläppen av fossila växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. För diesel gäller en reduktion på 19,3 procent. Om leverantören, det vill säga vi, inte uppfyller detta så straffas vi med hårda böter. Det innebär att den HVO som finns i dag till stor del kommer att behövas för att uppfylla reduktionsplikten. HVO är redan i dag en bristvara, så effekten blir att våra kunder inte kommer att kunna få tillgång till HVO 100 i den omfattning som gäller idag. HVO är väldigt populärt i Sverige: faktum är att vi i Sverige redan i dag använder hela 30 procent av den globala framställningen av HVO. Reduktionsplikten kommer att innebära en omfördelning av resurserna men för att få fram mer hållbar diesel med förnybart innehåll så krävs omfattande investeringar i nya produktionsanläggningar och en ökad tillgång på råvara.”

Eva Clintenell, Produktspecialist

Anette Rydén, Key Account