Kinnarps Trendrapporter

VARFÖR, HUR OCH MED VILKEN INRIKTNING KOMMER MÄNNISKOR ATT ARBETA, MÖTAS OCH LÄRA SIG SAKER UNDER DET KOMMANDE ÅRTIONDET?

Här på Kinnarps jobbar vi alltid med att blicka in i framtiden för att se vilka områden som kommer att ha en betydande påverkan på morgondagens arbetsmiljöer. Vi ställer frågorna – varför, hur och med vilken inriktning som människor kommer att arbeta, mötas och lära sig saker under det kommande årtiondet. Systematiskt har vi analyserat fråga efter fråga, marknad efter marknad, för att hitta de gemensamma nämnarna för vilka förändringar vi har att vänta. Denna omfattande trendspaning har resulterat i våra trendrapporter.

KINNARPS TRENDRAPPORT nr 1

8 SKIFTEN SOM PÅVERKAR MORGONDAGENS ARBETSPLATS

I vår första trendrapport illustrerar vi de förändringar vi ser som särskilt viktiga för arbetsplatsen. De viktigaste drivkrafterna bakom de här förändringarna är ny teknik, nya värderingar, globalisering och växlingen till ett tankesamhälle. 

Ladda ner hela rapporten

KINNARPS TRENDRAPPORT nr 2

WORKPLACE AND LIFESPACE DESIGN FOR THE DIVERSE DECADE

En av de åtta skiftena i vår första trendrapport var ”från ytlig design till eftertänksam design”. När vi trendspanade inför vår andra rapport bestämde vi oss för att ta en närmare titt på just det här området. Huvudfrågan vi ställde oss var: Vilka är det mångskiftande årtiondets möjligheter för arbetsplatsdesign? 

Ladda ner hela rapporten

KINNARPS TRENDRAPPORT nr 3

UTVECKLING SOM FORMAR FRAMTIDENS LÄRMILJÖER

I vår tredje trendrapport har vi, baserat på efterforskningar, intervjuer och arbetet i Kinnarps FutureLab, sammanställt tio stora trender som kommer att påverka och forma framtidens miljöer för lärande och utbildning fram till 2025 i Norden.  

Ladda ner full rapport