Kontor att trivas i som visar företagets värderingar

Ett funktionellt och inspirerande kontor är viktigt för att skapa attraktiva jobb och en god arbetsmiljö och genom dess inredning har man ett effektivt sätt att stärka varumärket. Det är positivt för både kunder och medarbetare att låta företagets värderingar, attityder och identitet återspeglas i inredningen.

Ny forskning visar att design har större positiv inverkan på oss än tidigare varit känt. Det finns en tydlig koppling mellan att uppskatta sin omgivning och att vara effektiv. Genom att investera i inredningen av arbetsmiljön, investerar du både i den interna stoltheten och i attraktionsvärdet för nya talanger. En väl fungerande och intressant kontorsmiljö blir på så vis ett viktigt sätt att uttrycka företagets identitet och varumärke och att samla medarbetarna kring en gemensam vision. Mer om framtidens kontor och hur man kan uttrycka varumärke och identitet med hjälp av design kan du läsa i Kinnarps Trendrapport Nr 1.

Vi på Kinnarps har lång erfarenhet av att skapa identitetsstarka och funktionella arbetsmiljöer i samarbete med våra kunder, återförsäljare och arkitekter. Att skapa en funktionell, trivsam och varumärkesbyggande miljö som tilltalar både kunder och medarbetare börjar med en grundläggande analys av behovet. Detta för att skapa en anpassad miljö som stöttar både arbetsuppgifter och arbetssätt samtidigt som den främjar välmående och kreativitet.

Inredningsarkitekten om funktionalitet och att bygga varumärke

"Att uttrycka verksamhetens varumärke och identitet med hjälp av inredningen är numera ett självklart önskemål från många kunder."

Ingrid Ehrnebo, Inredningsarktiekt SIR/MSA hos White Arkitekter i Linköping

"Vi börjar alltid med en kartläggning av kundens behov och har märkt att det blir allt vanligare att kunden önskar sig ett inredningskoncept som speglar företagets identitet. Allt fler förstår kopplingen mellan arkitekturen och identitet och att man kan jobba aktivt med inredningen för att förstärka verksamheten värderingar – både externt av kunderna och internt av medarbetarna. White Arkitekter arbetar i team och inom företaget finns många olika professioner som samarbetar, bland annat kan ljusdesigners och sociala antropologer kopplas in i projekt. Framförallt är det i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer som varumärke och företagsidentitet har fått allt större utrymme. I de fall som vi har ett sådan arbetssätt att förhålla oss till, blir det naturligtvis enklare att förstärka till exempel ett speciellt uttryck om det finns ett brett urval av material och kulörer att jobba med. Särskilt bra är det om valmöjligheterna finns även i basen och inte bara i de produkter som ska användas som ’eyecatcher’ ”. Eftersom det är kundens behov som styr, så måste funktionen komma först. ”Också här är det typen av miljö som avgör. Om det är en offentlig miljö med hårdare slitage och fler krav som ska uppfyllas så väljer jag material först och får sedan förhålla mig till de kulörer som materialet finns i. Om det är en privat miljö finns det ibland utrymme att utgå från kulören och välja materialet därefter.”

Viktigt med ett brett material- och kulörutbud

Ingrid Ehrnebo har ingått i den grupp av arkitekter som har samarbetat med Kinnarps i utvecklingen av nya material och kulörer – bland annat betsade faner i olika kulörer som kan matchas med tyger i flera kvalitéer och färger. För Ingrid är ett brett material- och kulörutbud från en leverantör inte bara viktigt för den kreativa processen, det underlättar också när hon ska kunna uppfylla sitt åtagande gentemot kunden. ”Som inredningsarkitekt SIR/MSA får jag inte ta ställning för eller föreskriva ett visst material eller utvalda produkter bara för att jag själv föredrar dem. Med titeln kommer en förbindelse om att vara opartisk och ekonomiskt obunden till det jag föreskriver. Jag har ett ansvar att föreslå de lösningar som är de bästa sett till kundens behov och det tror jag faktiskt inte att alla känner till. I min arbetsroll som arkitekt hjälper jag kunden att ta fram de bästa lösningarna ur både ett funktionellt och estetiskt perspektiv samt utifrån de lagkrav som ställs.”

Friare kreativt arbete

Möjligheten att till exempel kunna arbeta med flera kulörer inom samma färgskala och matcha dem mellan olika typer av material och produkter, gör det kreativa arbetet friare. ”Då finns möjligheten att gå ’all in’ vilket kan vara väldigt effektfullt under rätt omständigheter. Om man har en större miljö där det ska in många element är min erfarenhet att det ofta blir bättre om man splittrar upp det lite och jobbar med kulörer ton i ton.” Återigen så avgörs möjligheten att leka med färg och material av miljön och kundens behov. ”Inredning är ett komplext pussel där estetik och varumärkesbyggande ska förenas med funktion samt många olika lagar och normer gällande bland annat säkerhet, ergonomi och tillgänglighet.”

”Genom fler valmöjligheter blir arbetet från vision till verklighet mer kreativt. Betsad faner gör att träkänslan blir genuin då man fortfarande ser att det är ett naturligt material. Jag tycker att det är lätt att harmonisera betser med övrig inredning, att hitta basen i betsen och kombinera den med andra material.”

Ingrid Ehrnebo, inredningsarkitekt SIR/MSA

Så här tänker Ingrid:

Design_Branding_07.jpg

Ärliga materialval skapar en miljö vi kan relatera till

Ingrid undviker i möjligaste mån att använda material som imiterar ett annat. Med ärliga material menar hon att de berättar om dess innehåll, dvs. ser det ut som trä är det antingen massivt trä eller faner.

Design_Branding_06.jpg

Kulörval

Istället för att försöka hitta samma kulör på olika material använder Ingrid gärna kulörer som ligger nära varandra i en och samma skala.

KCS_Pink_Veneer_HalfWidth.jpg

Bets och lack

Betsat och lackat trä ger helt olika intryck. Betsad faner på en möbel ger ett mjukare intryck än en täckande lack. Träets ådring syns igenom och ger ett visuellt djup.

Hitta både identitet och funktion i val av material

Inredningen och valet av material och kulörer är med andra ord viktigt för kontorsmiljöns identitet och funktionalitet. Därför erbjuder vi vår Kinnarps Colour Studio som är en bred och djup kollektion som innehåller olika material, strukturer och kulörer (tyg, läder, laminat, faner, metall, akryl, plast och glas). Materialen är testade och certifierade för att garantera god funktionalitet och kvalitet i många olika miljöer – oavsett om man behöver tvättbara tyger, avtorkningsbara skrivbord eller hög brandsäkerhet. De material som vi väljer att inkludera i vårt standardsortiment tas fram i nära samarbete med arkitekter och inredningsarkitekter för att säkerställa att Kinnarps Colour Studio har en bredd och funktionalitet som inspirerar och underlättar i den kreativa processen. 

 

Upptäck alla våra material i Kinnarps Colour Studio