Kontorsdesign för välbefinnande, kreativitet och produktivitet

Många arbetsgivare verkar tro att det räcker med att ställa ut några designstolar för att man ska få en designad arbetsmiljö. Men då har man inte förstått kraften i design. I Kinnarps trendrapport nr 1 (trend 4 – Från ytlig design till designtänkande) kan du läsa mer om hur en genomtänkt arbetsmiljö påverkar vår arbetsglädje, kreativitet, produktivitet och hälsa.

När gårdagens kontorsmiljöer planerades var funktionalitet ledordet.

Design och estetik har av tradition betraktats som en slags sidenslips, en överflödig utsmyckning om det blir pengar över. Men nu visar forskning att vi påverkas av arbetsplatsens design i mycket högre utsträckning än vad vi tidigare trott. Det finns till och med ett starkt samband mellan bristande omtanke om design och ökningen av antalet sjukdagar.

Om arbetsmiljön inte är formgiven på ett bra sätt blir personalen mer stressad, visar forskning vid Ohio State University och National Institute of Mental Health i USA.

I studien jämfördes renoverade byggnader där designen var genomtänkt med byggnader som inte var väl formgivna. De som arbetade i äldre miljöer med eftersatt design var betydligt mer stressade, även utanför arbetet. Stresseffekten var så stor att den ökade risken för hjärtsjukdomar.

– Ordet design refererar till ett mycket bredare koncept – att hitta en lösning till ett problem snarare än att bestämma vilken färg som väggen i receptionen ska ha. Det handlar om en helhetssyn på arbetsplatsen, säger Louise Klarsten, vd på trend- och färgagenturen Colourhouse.

Hälsoperspektivet är extra viktigt eftersom sjukdomar som har med det mentala välbefinnandet att göra numera är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.

Kanske är det så att vi i övergången från industrisamhälle till tankeekonomi har missat att förebygga vår tids arbetsplatsolyckor. Dagens skyddsglasögon och arbetshandskar är möjligen mer svårdefinierade och består av mjukare värden, men minst lika viktiga. 

Väl formgivna kontor kan helt enkelt göra att personalen håller sig frisk.

Tilltalande arbetsmiljöer ger också andra positiva effekter.

• Medarbetare som tycker om sin arbetsplats känner sig oftare tillfreds även med själva jobbet.

• Nära hälften av dem som sökte arbete uppgav i en undersökning att kontorets utformning påverkade om de skulle tacka ja eller nej till ett jobb.

• Arbetsplatsens utformning har visat sig påverka vår förmåga att tänka kreativt och kritiskt.

 

Naturligt ljus, ljudnivåer, temperatur och luftkvalitet. De sakerna har en enorm påverkan på hur produktiva vi känner oss och hur engagerade vi är när vi sitter på kontoret, säger Tim Oldman, vd på Leesman Index, som analyserar arbetsplatser.

Ytterligare en aspekt på arbetsplatsens design är hur miljön kan fungera som en förlängning av företagets varumärke.

I framtiden blir kontoret och möblerna en allt viktigare del i odlingen av en viss kultur, säger Derek Barker, vd på design- och arkitektbyrån Haskoll.

Tim Oldman är inne på samma spår:
Vi måste få medarbetarna att känna stolthet över sin arbetsplats. Det kan hjälpa om vi frågar oss: Är det här en plats som jag med stolthet visar för min familj? Är det en plats som jag gärna tar emot mina kunder på? Stolthet är viktigt för företaget som helhet. Det ger lojala medarbetare som anstränger sig hårdare och representerar företagets varumärke bättre.

Nyckeln till framgång är att lyfta blicken – bort från enskilda inrednings- och designdetaljer – till ett helhetsperspektiv.

Vad är företagets kultur, mål och inriktning? Hur kan designen av arbetsplatsen stärka företagets identitet internt och externt? Hur rör sig medarbetarna på jobbet?

Att formge själva produkterna och inredningen är inte tillräckligt i sig. Vi måste kombinera designarbetet med en fullständig förståelse för kundernas kultur och mål – det är bara så vi kan lyckas, säger Beata Osiecka, vd på Kinnarps Polen.

En undersökning där 120 000 personer har tillfrågats visar att bara 52 procent tycker att deras arbetsplats främjar produktiviteten.

Med andra ord blir skapandet av en miljö som stimulerar medarbetarna till att utnyttja sin fulla potential en av framtidens stora utmaningar. Hur det ska gå till beror självklart på företagets kärnverksamhet, men det finns några mönster som ofta återkommer, oavsett verksamhet.

På framtidens kontor ligger fokus på interaktion, även på bearbetning till viss del, men helt klart mest på interaktion, produktion och utbyte av idéer. Sedan går man därifrån och säljer, reviderar eller forskar. Kontorsutrymmena måste kunna uppfylla de krav som de här olika aktiviteterna ger upphov till, säger Martin Cook, chef för Interior and Graphic Design Group, BDP Storbritannien.

– Markus Wilhelmson

Citat:
Att formge själva produkterna och inredningen är inte tillräckligt i sig. Vi måste kombinera designarbetet med en fullständig förståelse för kundernas kultur och mål.

– Beata Osiecka VD Kinnarps Polen

VISSTE DU ATT...

…andelen som anser att arbetsmiljön är viktig för att man ska trivas på kontoret är 94 procent, enligt en undersökning som Demoskop genomförde under våren 2013 på uppdrag av Kinnarps.

...bara en av fyra är helt nöjd med arbetsmiljön på sin arbetsplats, enligt samma undersökning.

...om en arbetsplats har högt i tak tänker de anställda mer kreativt. Kontor med lägre takhöjd är bättre lämpade för kritiskt och konstruktivt tänkande, visar en studie vid University of Minnesota.

...i den 41 våningar höga kontorsskrapan DTAC House i Bangkok finns 4 500 arbetsplatser för 6 000 medarbetare. Kontorsytan designades efter att personalens arbete hade kartlagts. Allt fler arbetar utanför kontoret, vilket ställer högre krav på flexibla kontor.

Klicka här för att läsa hela trendrapporten