Mitt bästa klassrum!

Hur skapar man ett klassrum som är kognitivt tillgängligt? Det har vi svaret på! Tillsammans med fler experter inom ljud, ljus och färg har vi varit med och inrett ett helt nytt klassrum till grundsärskolan i Svalöv. Bakom projektet står Funktionshinderbanan, som arbetar intensivt med att sprida kunskap om kognitiv tillgänglighet bland kommuner, företag och gemene man. 

Grundsärskola i Svalöv brottades med utmaningen att bedriva utbildning för sina elever i sitt tidigare klassrum. Klassrummet var oflexibelt, med mycket oljud, dåligt ljus och ventilation, där inredningen inte alls var anpassad efter verksamhetens behov.

För att skapa ett klassrum anpassat för dem har vi tillsammans med Emrahus och flera experter använt vårt kunnande och tagit fram en lösning utformad efter kartlagda behov genom vår lärmiljöanalys Next Education. Utifrån det resultat vi fick från analysen så skapade vi deras klassrumsinredning. Ett filmteam har följt projektet och i sju spännande avsnitt får vi följa hela resan från byggstart till skolstart! Se alla avsnitten här nedan.

 

Före / Efter

Se alla avsnitt i "Mitt bästa klassrum"

Trailer

 

Avsnitt 3

 

Avsnitt 6

Avsnitt 1

 

Avsnitt 4

 

Avsnitt 7

Avsnitt 2

 

Avsnitt 5