One size passar ingen

Inkluderande design med fokus på mångfald. En flexibel, tilltalande och omfamnande arbetsmiljö hjälper organisationen att behålla medarbetare och locka nya talanger.

Anpassa miljön efter människan, inte tvärtom

Idag är det viktigare än någonsin att utforma arbetsplatsen efter medarbetarnas olika behov. För att ge teamet rätta förutsättningar att nå sin fulla potential, behöver varje individ kunna göra det bästa utifrån sin situation oavsett behov, ålder, kön, vikt, längd och språk. Därför behöver du börja från extremlägen, inte genomsnittet, när du formar en arbetsmiljö.

"Idag är det viktigare än någonsin att utforma arbetsplatsen efter medarbetarnas olika behov."

Vi utformar våra produkter och lösningar i nära samarbete med forskare, arkitekter, designer och ergonomer. Exemel på produkter med inkluderande design är höj- och sänkbara skrivbord och justerbara arbetsstolar med en intuitiv design som gör det lätt för användaren att anpassa efter den egna kroppen.