Ställ krav för att förbättra arbetsförhållandena i världen

När du väljer att köpa – eller att inte köpa – en produkt, kan du göra livet bättre för människor över hela världen. Genom att ställa krav på socialt ansvar sätter du press på tillverkarna att skapa bättre arbetsvillkor. Om ingen av oss ser mellan fingrarna, utan envisas med att ställa rätt frågor, så startar vi en positiv kedjereaktion.

EFFEKTEN AV ATT AGERA
SOCIALT ANSVARSFULLT

 

DU FÅR ETT GOTT SAMVETE

När du ställer krav på socialt ansvar bidrar du till att människorna som har tillverkat produkterna har bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

DU FÖRÄNDRAR ATTITYDERNA

Sociala krav motverkar osund konkurrens och minskar antalet leverantörer som inte lever upp till sina sociala skyldigheter.

FRÅGORNA DU ALLTID SKA STÄLLA

RISKLAND?

Tillverkas produkten i, eller innehåller den komponenter från,
ett så kallat riskland? På BSCIs landrisklista hittar du en förteckning över aktuella länder. (Business Social Compliance Initiative är ett europeiskt affärsdrivet samarbete för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.) 

ARBETSSÄTT?

Hur är villkoren där produkten eller komponenterna tillverkas? Är produktionen arbetsintensiv? Förekommer det mycket manuellt eller okvalificerat arbete? (Något som ofta också innebär risk för barnarbete) Förekommer det säsongsarbete och migrantarbetare på marknaden?

KEMIKALIER?

Innehåller produktionen mycket kemikalier eller är den på annat sätt förenad med stora hälso- eller miljörisker?

BRA MÄRKNINGAR, RUTINER OCH CERTIFIERINGAR

Det finns en uppsjö av olika märkningar och certifieringar på marknaden.
Här är de viktigaste vi tycker du ska ha koll på.

OHSAS 18001.

En standard för arbetsmiljöledningssystem. Företag som är certifierade enligt detta har ett strukturerat arbetssätt för att systematiskt förbättra arbetsmiljön.

CE-MÄRKNING.

Märkningen visar att produkten uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd.

CRADLE TO CRADLE.

Produktmärkning som ställer krav på säkra material, återvinningsbarhet, kännedom om produktinnehåll och sociala faktorer.

FSC.

En märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

MÖBELFAKTA.

En svensk möbelmärkning med tydligt fokus på hållbarhet. Omfattar produktkrav inom områdena kvalitet, miljö samt leverantörskrav på socialt ansvarstagande.

BSCIS LANDRISKLISTA.

Business Social Compliance Initiatives lista med riskklassade länder gällande socialt ansvar.

SMETA.

Sedex Member Ethical Trade Audit. Etisk revision som används för att kontrollera etiska aspekter i leverantörskedjor.

Vill du veta mer hur vi på Kinnarps arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande?

Läs här