The Better Effect Index - Så gör du hållbara val

Allt fler vill göra hållbara val. Arkitekter, inredare, slutkunder och användare ställer olika krav på de inredningslösningar som ska finnas på kontoret, i skolan eller i andra offentliga miljöer. Därför har vi lanserat The Better Effect Index – ett verktyg som gör det enkelt att välja hållbara och miljövänliga inredningslösningar. ”Människor vill se vilken skillnad de faktiskt gör”, säger Kinnarps Sustainability Manager Johanna Ljunggren.

"Människor vill se vilken skillnad de faktiskt gör”

Johanna Ljunggren, Sustainabillity Manager Kinnarps

”Framtidens beslutsfattare kommer inte att nöja sig med att köpa en märkning. Trenden är tydlig över hela världen. Människor vill se vilken skillnad de faktiskt gör. De bryr sig inte om själva symbolen – de vill veta hur det gick till när företaget fick märkningen. Det här är något som kommer att slå igenom i upphandlingarna. Att som leverantör kryssa i en ruta och låta saken bero, kommer inte att räcka. Du måste visa att du har koll på läget”, resonerar Johanna Ljunggren.

The Better Effect Index är vårt sätt att förenkla och förtydliga hållbarhetsarbetet i offentliga inredningsprojekt. Tanken är att arkitekter och kunder lätt ska kunna identifiera viktiga hållbarhetsfrågor och jämföra hur olika produkter möter kraven. Det ska vara enkelt att välja skrivbord, arbetsbord, kontorsstolar, förvaring och annan inredning.

Möter arkitektens behov

The Better Effect Index har utformats för att möta behoven hos arkitekter, inredare, upphandlare, företag och användare. Indexet bygger på en enkät med arkitekter och kunder och är skapat med utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål. I The Better Effect Index betygsätter vi våra möbler för kontor, skola och offentlig miljö inom sex viktiga hållbarhetsområden. Varje produkt poängsätts inom de olika områdena och man kan se exakt vilka kriterier de har – eller inte har – uppfyllt. Hållbarhetsverktyget är utformat som ett snabbt och lättjobbat webbverktyg och fylls hela tiden på med information om nya produkter.

Bättre hållbarhet i möbelbranschen

The Better Effect Index fungerar som en Open Source, vilket ger alla – från arkitekter och upphandlare till kunder och konkurrenter – insikt i hur produkterna kommer till och hur de bedöms.

”Det där är viktigt. Vi redovisar inte bara bra produkter utan även våra tillkortakommanden. Genom att vara öppna med hur vi själva gör, skapar vi möjligheter för branschen att samarbeta i hållbarhetsfrågor. Om vi har en gemensam hållbarhetsagenda kan vi tillsammans göra det lättare för dig och för kunderna att göra bättre hållbarhetsval”, säger Johanna Ljunggren.

Hållbarhet är viktigt för arkitektens val

För Lotta Bergqvist, inredningsarkitekt på Kanozi Arkitekter i Malmö, är hållbarhet prioriterat när hon väljer möbler för kontor, skola och andra arbetsplatser.

”Ju mer vi vet om materialen som skrivbord, stolar, förvaring och annan inredning – och hur de är tillverkade – desto enklare blir det för oss att välja.”

Kanozi Arkitekter har ett utpräglat hållbarhetsfokus och jobbar enligt principen att god arkitektur påverkar människor positivt och leder till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Företaget har kontor i Göteborg och Malmö och är ett komplett arkitekthus med arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer; totalt är man ett 60-tal medarbetare. Lotta Bergqvist är inredningsarkitekt SIR/MSA hos Kanozi Arkitekter och är just nu engagerad i projekt för Akademiska hus och Tyréns egna kontor i både Malmö och Lund.

Viktigt med hållbara möbler

”När vi väljer möbler och inredning för till exempel skola och offentlig miljö så letar vi efter hållbara alternativ ur ett helhetsperspektiv. Naturligtvis vill vi att designen ska vara hållbar på så sätt att den ska hålla både för ögat och tiden. Vi vill ha möbler som passar kundens verksamhet och som de kan trivas med länge”, säger Lotta Bergqvist.

Hela värdekedjan är viktig

”Vi samarbetar gärna med Kinnarps eftersom vi vet att man har tänkt igenom hållbarheten i hela kedjan ända fram till leveransen. Just Kinnarps leveranssystem med filtar istället för vanligt emballage tycker vi har ett jättefint hållbarhetstänk. Att möblerna ska kunna återbrukas, renoveras och kläs om på ett bra sätt är andra viktiga faktorer”.

"Att vi i branschen är öppna med hur vi jobbar i hållbarhetsfrågor, delar med oss och samarbetar tror jag är avgörande för att vi ska hitta bra och hållbara lösningar."

Mer samarbete kring hållbarhet

Idén att förtydliga och underlätta möblers hållbarhetsegenskaper utifrån hela livscykeln genom ett hållbarhetsindex som The Better Effect Index är något som Lotta Bergqvist välkomnar. Hon tycker också om tanken på ett hållbarhetsindex som fungerar som en Open Source som är tillgänglig för alla – från arkitekter till slutkunder och användare.

”Vi har många bra möbelmärkningar som till exempel Svanen och Möbelfakta, men ibland kan märkningar bli väldigt specialiserade. För den som är ny designer eller aktör på marknaden kan det också vara svårt att ha resurserna för att svara upp mot de stora märkningarna. Att vi i branschen är öppna med hur vi jobbar i hållbarhetsfrågor, delar med oss och samarbetar tror jag är avgörande för att vi ska hitta bra och hållbara lösningar. För mig som inredningsarkitekt är det viktigt att komma in tidigt i byggprocessen för att kunna se till helhetslösningen och därmed göra aktiva genomtänkta val.” 

Enklare upphandling

The Better Effect Index redovisar möblernas hållbarhetsegenskaper inom sex olika områden: råvaror och resurser, klimat, rena material, socialt ansvar, återbruk och ergonomi. Tanken är bland annat att underlätta upphandlingsarbetet för föreskrivande led, till exempel arkitekter och inredningsarkitekter

”På Kanozi jobbar vi med en ny märkning som heter ”Well” där fokus ligger på mänskligt välbefinnande ur ett helhetsperspektiv. Märkningen omfattar byggnaden i alla dess beståndsdelar, inklusive inredningen. Det handlar även om att möblerna i ett kontor kan uppmuntra till mer rörelse, välmående och hälsa.”

Hållbara material

Rätt information om möbler och material är avgörande för att slutresultatet ska bli som arkitekten har tänkt sig ur hållbarhetssynpunkt, konstaterar Lotta Bergqvist.

”Kunskap om material och tillverkning är jätteviktigt för att vi ska kunna välja rätt produkter. Det kan vara svårt att hålla reda på alla nya material som hela tiden introduceras och då underlättar det mycket att vi får alla fakta från producenterna redan från början. Det är också en viktig del av införsäljningsarbetet att vi kan förklara för kunden varför vi har valt en viss möbel eller ett visst material och på vilket sätt det är ett hållbart val.”

Informationen blir även viktig i ett längre perspektiv. Möjligheten att vid ett slutfört projekt kunna lämna en sammanställning till dem som ska sköta och jobba i miljön är ett sätt att underlätta för beställaren. I den kan man läsa allt om möblerna och deras egenskaper och får viktig information om möjligheter att komplettera, renovera och återvinna.

”Om medarbetarna har frågor om inredningen och varför vissa möbler är utvalda så ska de snabbt och enkelt kunna hitta den informationen. Då blir det också lättare att förvalta och vidareutveckla hållbarhetstänket i en miljö. När medarbetarna vet varför vissa produkter är utvalda så väljer man förhoppningsvis inte att komplettera med saker som inte är optimala ur hållbarhetssynpunkt.”

Och det, är en hållbarhetstanke i sig.

Så fungerar The Better Effect Index

Alla produkter betygssätts inom sex olika områden. Högsta betyg inom varje område är 3 poäng. Betyget inom varje område är ett snitt av poängen på indikatorerna, det vill säga de olika hållbarhetsegenskaper som vi bedömer. Högsta möjliga totalbetyg när alla områden läggs samman är 3 poäng. Totalbetyget är ett snitt av poängen på områdena.

1. RÅVAROR OCH RESURSER

Bedömda hållbarhetsegenskaper: Kännedom om råvarornas ursprung. Kännedom om villkor i produktionskedjan. Resursoptimering.

2. KLIMAT

Bedömda hållbarhetsegenskaper: Intransport. Uttransport. Leverantörer (fossilfri energi i egen tillverkning). Producenter (fossilfri energi i egen tillverkning). Andel material med låg klimatpåverkan.

3. RENA MATERIAL

Bedömda hållbarhetsegenskaper: Uppfyllda nivåer för kemikalieinnehåll. Uppfyllda nivåer för emissioner. Bra materialval.

4. SOCIALT ANSVAR

Bedömda hållbarhetsegenskaper: Code of Conduct hos leverantörer. Leverantörer som har riskbedömts. Granskade leverantörer från riskländer.

5. ÅTERBRUK

Bedömda hållbarhetsegenskaper: Möjligt att laga/renovera? Möjligt att återvinna material? Gjord av återvunnet material?

6. ERGONOMI

Bedömda hållbarhetsegenskaper: Möjliggör rörlighet. Möjliggör anpassning. Förbättrar ljudnivån.