FRAMTIDENS LÄRMILJÖER - EN TRENDSPANING FRÅN KINNARPS

ELISABETH SLUNGE

Välkomna till Kinnarps Trendrapport som fångar upp och analyserar viktiga förändringar i omvärlden för olika typer av miljöer för arbete, möten, lärande och utbildning. Denna gång med fokus på vad dessa kommer att betyda för lärmiljöer i Norden – Sverige, Norge, Danmark och Finland.

ELISABETH SLUNGE, DIRECTOR, GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS

Vad formar framtidens utbildningsmiljöer i Norden fram till 2025?

LÄRANDETS 10 FRAMTIDSTRENDER

Baserat på research, intervjuer och arbetet i Kinnarps FutureLab har vi ställt samman tio stora trender som påverkar och formar framtidens lärande och utbildningsmiljöer fram till 2025 i Norden. Allt utifrån tekniken, som möjliggör och utmanar. Människan, som kan förfäras men också fånga möjligheterna. Samt strukturerna, som kan stödja eller begränsa effekterna i samhället.

Nedan har du en kort sammanfattning för varje trend. I den totala trendrapporten får du en mer djupgående beskrivning och intressanta frågeställningar kring framtidens lärmiljöer. Registrera dig nedan för att få tillgång till hela rapporten.

TREND 1

LEARN BNB. HELA MÄNNISKAN I UTBILDNINGEN

Kroppsspråket är en avgörande del av vår  kommunikation och forskning visar att man lär sig bättre genom rörelse. Inte bara hjärnan utan hela kroppen engageras nu i lärandet. Men människors förmåga och sätt att lära varierar stort. Lärandets miljö måste därför vara följsam och flexibel.

TREND 2

HELT HÅLLBARA LÄRMILJÖER


Hållbarhet betyder att alla aktörer agerar långsiktigt inför framtiden. Från ekonomi och ekologi och ända ner på det individuella planet. En tränad kropp som ger psyket optimala förutsättningar i en genomtänkt lärmiljö bidrar till ett hållbart lärande för framtiden.

TREND 3

DIGILEARN. DIGITALISERAT LÄRANDE

Med digitaliseringen av skolvärlden har interaktivitet
mellan sändare och mottagare blivit möjligt. Nu kommer nya verktyg som kan individualisera lärandet samtidigt som det kan ske snart sagt överallt på distans. Lärmiljön måste bereda plats för det digitalas kraft, men också kunna hindra distraktion.

TREND 4

DIGITEACH. DIGITALÅLDERNS UNDERVISNING

Nu kommer tekniken som verkligen kan förändra pedagogens roll i en allt mer digitaliserad framtid. Undervisande robotar, artificiell intelligens och digital förflyttning av lärare över geografiska gränser är inte längre science fiction.

TREND 5 

MASS CUSTOMISATON. INDIVIDUALISERAT FÖR ALLA

Allt fler kräver en personanpassad studiegång, samtidigt strävar utbildarna efter att driva sina verksamheter ekonomiskt rationellt. Svaret: massindividualisering. En massproduktion av ofta digitala utbildningar med flexibilitet gentemot studentens önskemål.

TREND 6

MAXIMERA ALLT. SJÄLVFÖRVERKLIGANDE GENOM BARNEN

I vårt moderna överflödssamhälle förverkligar föräldrarna sig själva genom barnen – och vill skydda dem från allt ont. Också för kraven i skolan. ”Kunden har alltid rätt”-inställningen letar sig in i skolans värld, och utsätter
utbildningsinstitutionerna för en hård press.

TREND 7

GLOBAL LEARNING NETWORK. NYA SÄTT ATT
SAMARBETA OCH LÄRA

När globaliseringen ökar ytterligare i styrka kan undervis-ning, lärare och studenter komma från alla delar av världen och bilda nya utbildningsnätverk. De gamla hierarkierna ruckas också i grunden: unga lär gamla likväl som tvärtom. Vi möts över gränserna.

TREND 8

NYA VERKLIGHETER. MULTISENSORISKT LÄRANDE GENOM VIRTUELLA ERÖVRINGAR

Allt kraftfullare datorer hjälper oss att konstruera alternativa och till och med ”bättre” verkligheter som blir nya starka verktyg i klassrummet. Vi kan också samla in enorma mängder data om skeenden omkring oss – information som kan stärka och styra våra hjälpmedels beteenden.

TREND 9

NYA EKOSYSTEM FÖR LÄRANDE

Studenter nöjer sig inte längre med skolan som ligger närmast. I stället vill man förknippas med en viss grupp eller utbildningsprofil. Dessutom träder företagen in, och knyter kontakter med skolor och studenter och skapar hela ekosystem för lärande.

TREND 10

FRÅN IQ TILL SQ. DE SOCIALA FÄRDIGHETERNAS VIKT

En hög intelligenskvot har länge varit en enorm framgångs-faktor för den enskilda. Nu är den ”sociala intelligensen” minst lika viktig för den som vill få framgång. Samtidigt krävs kreativitet och förmåga till innovation inom såväl skolan som det övriga samhället.

Visst vill du veta vad som händer i framtiden!  

Vi ser tio starka trender som kommer att förändra vårt sätt att utbilda och hur lärmiljöerna kommer att se ut. Trender som vi har sammanfattat i en gedigen Trendrapport. 

 

Ladda ner rapporten

Kontakta gärna oss för att diskutera framtidens lärmiljöer!