VALFRIHET PÅ ARBETSPLATSEN

Variation ger bättre trivsel och ergonomi

Arbetet är inte längre platsen som du går till. Arbetet är det som du gör. Ensam och tillsammans med andra. I takt med att arbetsuppgifterna och tekniken förändras så skiftar också våra behov – över dagen och med olika projekt.

Istället för att vara bunden till en fast arbetsplats så kan du röra dig mellan många, ergonomiskt riktiga arbetsmiljöer som är optimerade för olika arbetsuppgifter. När du själv kan välja om du vill jobba ensam eller tillsammans så mår du bra och presterar bättre.  

Fem ergonomiska arbetsmiljöer

1.

Arbetsplats för eget fokus 

Att få ”vara i fred” är ett grundläggande behov i alla arbetsprocesser. Kanske behöver du lugn och ro för att formulera en tanke eller fördjupa dig i nytt material? En avskild arbetsplats med en ordentlig arbetsyta, en ergonomisk kontorsstol och skärmar som gränsar av visuellt och dämpar ljud ger utrymme för koncentration och viktiga telefonsamtal. 

2.

Informella mötesplatser

Har du en idé som du vill dela med dig av? Eller ett problem som behöver lösas? En snabb avstämning med kollegan är ofta lösningen. En plats för informella möten bör utformas med bekväma, avskärmade sittplatser så att ni kan föra ert samtal i lugn och ro. Det bör också finnas ett skrivbord eller en avlastningsyta för dator och dokument. Miljön bör vara avskärmad och ha en mer privat karaktär men ska enkelt kunna öppnas upp om ni vill välkomna fler i samtalet.  

3.

Sociala ytor i kontoret

Ibland vill man prata om annat än arbete. Fikaplatsen – öppen och inbjudande med sköna sittplatser och flexibla bord – är en avslappnad arbetsmiljö som ger ny energi och bjuder in till spontana diskussioner och möten. Generösa bordsytor är bra att ha om samtalet ändå skulle glida in på jobbet och ni vill sitta kvar ett tag. 

4.

Mötesrum för små och stora möten

Mötet är motorn som driver arbetet framåt. Genom att utforma mötesplatserna som små rum i rummet stimulerar du till både planerade och spontana möten. Variera storleken så att det finns alternativ för olika antal deltagare. Höga ryggar som skärmar av, väl tilltagna arbetsytor, bra belysning och uppkoppling ger fokus och bidrar till ett effektivt och kreativt möte. 

5.

Miljöer för projektarbete 

Allt mer arbete sker i projektform. Med hjälp av flexibla moduler kan du skapa en egen arbetsplats åt gruppen – för projekttiden eller över dagen. Utgå från skärmlösningar som gränsar av och skapar ett eget rum. I centrum sätter du en generös bordsyta med uttag för IT och kommunikation. Komplettera med sittplatser i form av soffor eller stolar, beroende på hur gruppen jobbar. Du kan också välja att ”bygga på” rummet på skärmens utsida, till exempel med en bordsskiva och arbetsstolar. Den extra ytan bidrar till ännu större valfrihet och öppnar upp kommunikationen med miljön runtomkring. 

”Produkter och lösningar med bra ergonomi bidrar till en inspirerande och hälsosam arbetsplats. Det stärker företagets varumärke och det blir lättare att locka och behålla nya talanger.”

Det här är också ergonomi

LJUD

Ljudnivån är det som stör flest på jobbet. Genom att planera för akustiska lösningar och tysta rum minskar du stressen och skapar arbetsro. The British Council of Offices har till exempel räknat ut att bättre akustik skulle kunna öka produktiviteten hos brittiska företag med två procent!

LJUS

Flimrande eller otillräckligt ljus kan påverka både arbete och välbefinnande. Se till att flexibla eller modulära arbetsplatser har tillräckligt med ljus i taket ovanför – eller utrusta dem med bra belysning på bord och i övrig inredning. Ljuskällan ska vara väl avskärmad för att undvika irriterande bländning. 

VÄXTER

Växter i kontorsmiljön är vackra att se på, har en lugnande effekt och minskar stress. Dessutom ökar de syrehalten i luften och bidrar till bättre luftfuktighet. 

FLEXIBLA Fields

Fields är Kinnarps flexibla och ergonomiska koncept för arbetsplatsens alla olika sätt att vara. Ett modulsystem som kopplar samman det gemensamma med det personliga.

Läs mer

 

Kinnarps Next OfficE®

Next Office är Kinnarps lösning för den nya arbetsplatsen. En gemensam process där vi tillsammans utformar arbetsmiljön utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov.

Läs mer

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss