Med kroppen som främsta redskap

Ergonomi är som bäst då vi kan anpassa vår arbetsmiljö så den ger optimalt resultat både för mig själv och för uppgiften som ska genomföras. För att göra det behöver vi förstå en del om vår makalösa kropp. Lena Lehmann, ergonom och sjukgymnast, berättar mer.

Den anatomiska konfigurationen på ryggraden har en S-liknande form som vi ska sträva efter att behålla i så stor utsträckning som möjligt när vi sitter. Det gör vi med hjälp av ergonomiskt utformade stolar och genom att variera arbetsställning mellan sittande och stående.

Rörelse

Vi männsikor är i alla avseenden skapta för rörelse och våra funktioner – från nervsystem till matsmältning – är beroende av att vi rör på oss. Därför ska vi skapa effektiva ergonomiska miljöer som ger goda förutsättningar för fysisk aktivitet.

Återhämtning

Likaväl som vi behöver rörelse och aktivitet, behöver vi varva ner och återhämta oss. Det räcker inte att ta ledigt under några veckor per år – aktiv vila behövs hela tiden. Ur anspänning kommer avspänning och tvärtom. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för återhämtning under arbetspasset.

Ryggen

Den anatomiska konfigurationen på ryggraden har en S-liknande form som vi ska sträva efter att behålla i så stor utsträckning som möjligt när vi sitter. Det gör vi med hjälp av ergonomiskt utformade stolar och genom att variera arbetsställning mellan sittande och stående. 

Nacke och skuldror

God ergonomi för nacke och axlar är att skapa miljöer där vi kan jobba med avslappad nacke och axel, ta regelbundna pauser och variera vår arbetsställning för att sätta igång blodflödet och erbjuda en god inomhusmiljö med god belysning. Möblernas utformning och individuella anpassningar ger förutsättningar för gynsamma belastningar.

Händer och armar

Kontorsarbete är oftast inte något tungt arbete, men däremot upprepas samma små rörelser i händer och underarmar ofta under ett arbetspass. Dessa besvär förebyggs med hjälp av bra arbetsredskap och genom att byta arbetsställning då och då.