Bättre arbetsmiljö
med holistisk ergonomi

Människor är din organisations allra viktigaste tillgång. Få dem att känna sig välkomna, trygga, inspirerade, motiverade och hälsosamma när de kliver in genom dörren och går hem efter dagens slut. Ingen enskild faktor kan få det att hända. Du måste se till helheten och få olika element att samspela med varandra. På Kinnarps kallar vi det för holistisk ergonomi – en värld där allting hänger ihop.

Vad är holistisk ergonomi?

Holistisk ergonomi består av flera olika delar som arbetar tillsammans i den fysiska, sociala och organisatoriska miljön. Allt handlar om att förstå samspelet mellan olika element och hur de tillsammans påverkar välmående, produktivitet, framgång och en mängd andra saker. Helheten är verkligen större än summan av dess delar.

Hur man designar med holistisk ergonomi:

Uppmuntra
till rörelse

Det är centralt att skapa miljöer och uppgifter som möjliggör och uppmuntrar till rörelse. Rörelse förbättrar den fysiska och psykiska hälsan samt gör att människor presterar bättre. Din nästa position är din bästa position!

Minska negativa distraktioner

Många faktorer kan hindra dig från att fokusera på din aktuella uppgift. Det kan vara distraktioner som störande ljud, visuella distraktioner, otillräckligt ljus, dålig ventilation, fel inredningslösning för ditt arbetssätt, och så vidare. Minimera eller ta bort dem helt.

Skapa ett positivt arbetsklimat

Ett positivt arbetsklimat minskar stress, förbättrar samarbete samt stöttar både arbetsflöden och ditt arbetsgivarvarumärke. Arbetsklimatet och kulturen är viktiga och centrala delar för varje organisation och arbetsgivare.


Vilka resultat kan du förvänta dig?

Ökat välmående

Om du främjar rörelse och investerar i din fysiska såväl som organisatoriska och sociala miljö får du både friskare och gladare medarbetare.

Högre effektivitet

En arbetsmiljö utformad efter kartlagda aktiviteter och arbetssätt skapar bättre flow och förutsättningar för människor att utföra sina uppgifter mer effektivt.

Färre sjukskrivningar

Genom att förebygga fysiska problem och mental ohälsa kommer människor att ha färre frånvarodagar på grund av smärta och ångest.

Stärkt arbetsmoral

Ge människor möjlighet att påverka sin arbetsmiljö för att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter. De kommer att känna sig mer motiverade, uppskattade och respekterade.

Attraktiv arbetsgivare

Hälsa och välbefinnande ökar medarbetarnas tillfredsställelse, gör att du behåller personal, får lättare att rekrytera och stärker din organisations varumärke. 

Kontakta våra experter och rådgivare för att lära dig mer

Boka ett möte

Alla synliga och osynliga aspekter av ergonomi har en djupgående inverkan på människors hälsa, välbefinnande och produktivitet. I Kinnarps holistiska värld är kroppen, sinnet och själen tätt sammanflätade med varandra. Nyckeln är att förstå hur allting hänger ihop.

icon_movement.png

Rörelse

icon_minimize-distractions.png

Minskade distraktioner

icon_work-climate.png

Positivt arbetsklimat

icon_acoustics.png

Akustik

icon_colours.png

Jordnära färger

icon_light.png

Ljus

Vilka ergonomiska element påverkar din arbetsdag?

Holistisk ergonomi bygger på en balans mellan synliga och osynliga element. Vissa av dem är uppenbara och självförklarande, medan andra verkar bakom kulisserna. Du kanske inte ser det, men din kropp och dina sinnen känner det.

Du kanske inte ser det, men
din kropp och dina sinnen känner det

Är du redo att ta nästa steg? Vi visar hur allting hänger ihop.

Boka rådgivning

Föreställ dig holistisk ergonomi som ett vackert musikstycke – ett eget språk som överskrider gränser, ändrar perspektiv och för samman människor. Harmoni kan endast uppnås när man arrangerar individuella element i en särskild ordning. Med andra ord måste du kombinera toner och noter som fungerar tillsammans. Resultatet är ljuv musik i dina öron.

Ergonomi är som musik