creating-harmony.png

Holistisk ergonomi

På Kinnarps handlar ergonomi om att se till helheten. Vi kallar det holistisk ergonomi, den totala upplevelsen av en rumslighet. Ett perspektiv som tar hänsyn till alla ergonomiska faktorer. Tänk på våra produkter som instrument i en orkester. De kan utföra extraordinära saker individuellt, men de är inte avsedda för att stå ensamma på en scen. Det är omöjligt att göra bättre affärer, minska sjukfrånvaro eller arbetsskador och skapa en sund arbetsmiljö om saker och ting är obalanserade och felstämda. Du behöver harmoni.
 
Låt oss skapa det tillsammans.

to-bts.jpg

Bakom kulisserna

Tanken bakom holistisk ergonomi

Så här skapade vi harmoni

Fem anledningar till att skapa harmoni på arbetsplatsen

Sänk dina kostnader

Det är svårt att fokusera och prestera när man arbetar i en obekväm arbetsställning i en oharmonisk miljö. Man förlorar tid och gör misstag. Ergonomiska förändringar kommer att förbättra din produktivitet och öka din precision. Det är ett faktum.

Minska sjukfrånvaron

Holistisk ergonomi kan minska allt från dagliga fysisk smärta i människokroppen till långvarig sjukfrånvaro orsakad av exempelvis stress och oro. En frisk, lycklig och harmonisk medarbetare trivs och kan blomstra på jobbet. Det är inte svårare än så.

Stärk moralen

Smärta, frustration, stress och andra obehag som orsakas av en dysfunktionell arbetsmiljö är demoraliserande och kan bli en grogrund för missnöje. Holistisk ergonomi stärker moralen och sammanhållningen mellan medarbetare. Det är sunt förnuft.

Involvera människor

Genom att involvera människor i utformningen av arbetsmiljön ökar du personalens nöjdhet och förvandlar medarbetarna till ambassadörer. Ergonomi stärker även organisationens varumärke och skapar ett bättre arbetsklimat. Det är ett löfte.

Alltid i rörelse

När du uppmuntrar till rörelse och främjar varianter av sittande och stående händer något magiskt. Du förebygger problem på grund av fel arbetsställning, ökar ämnesomsättningen och förbättrar samarbetet mellan människor. Det är en garanti.

Lär dig spela instrumenten

Den fysiska miljön

 

De fysiska aspekterna av holistisk ergonomi kretsar kring den fysiska miljön. Det handlar främst om möbler, layout, luft, temperatur, ljus, färg, material, ljud och rörelse. Faktorer såsom mänsklig anatomi, fysiologi, biomekanik och kroppsmått är viktiga eftersom de relaterar till fysisk aktivitet samt kroppens muskler, leder, senor, ligament och nerver. I korthet fokuserar denna del av ergonomin på allt som du kan känna och uppleva med dina sinnen. Forskning visar att en framgångsrik implementering av en bra fysisk miljö gör människor friskare och gladare på grund av ökat välbefinnande. Detta har i sin tur positiva effekter och leder till ökad kreativitet, produktivitet och effektivitet.

I harmoni med
din omgivning

Organisatoriska och sociala faktorer

 

Möbler och andra delar av den fysiska miljön är viktiga pusselbitar av ergonomin, men det räcker inte för att skapa en harmonisk helhet. Du måste också ta hänsyn till organisatoriska och sociala faktorer. Saker som kultur, ledarskap, individualitet, inkludering, beteende samt vett och etikett påverkar i hög grad upplevelsen. Det spelar ingen roll om du sitter i den bästa stolen på marknaden, om du inte kan fungera på grund av bristande ledarskap eller dålig kultur. För att kunna tillföra nya insikter, undvika fallgropar och skapa en miljö där människor når sin fulla potential måste man se ergonomin ur ett bredare perspektiv. Det är avgörande för prestation och produktivitet, precis som stolen i sig.

Bli samspelta tillsammans

Det bästa av två världar

 

Holistisk ergonomi kombinerar element från olika perspektiv. Tänk på det som ett band. Det spelar ingen roll om det är ett rockband eller en klassisk ensemble – din framgång är beroende av samma grundläggande saker. Du behöver instrument, professionalism, övning, duktiga låtskrivare och framför allt hängivna musiker. Därför bör du anpassa din ergonomiska lösning för din verksamhet och tillämpa ett tillvägagångssätt som baseras på din vision, identifierade behov och faktiska arbetsmetoder. Holistisk ergonomi är ett perfekt verktyg för att engagera och stärka människor och skapa en känsla av tillhörighet. Precis som musik är ergonomi en positiv förstärkning för idéer, kreativitet och samarbete. Det förenar människor, produkter och processer.

Ergonomi bygger på att hitta rätt ton, takt och tempo för att kunna spela samma melodi tillsammans.

Delarna av holistisk ergonomi